ดันแพ็กเกจเขตศก.พิเศษกาญจน์ เปิดประมูล ก.ค. นี้ 3 จว. – นายกฯ สั่งดึงเอสเอ็มอีลงทุน

กนพ.คลอดแพ็กเกจจูงใจลงทุนเขตเศรษฐกิจพิเศษกาญจนบุรี-นครพนม เล็งเปิดประมูลกรกฎาคมนี้ 3 จังหวัด นายกฯ สั่งทำมาตรการดึงเอสเอ็มอีลงทุนเพิ่มเติม หนุนนวัตกรรมมาใหม่ ธุรกิจด้านการเกษตร สินค้าเกษตรแปรรูป

นายปรเมธี วิมลศิริ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) หรือสภาพัฒน์ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) ที่ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์อัตราค่าเช่าที่ดินที่ดินราชพัสดุในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดกาญจนบุรี และนครพนม ที่กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลังเสนอ เพื่อจูงใจภาคเอกชนเข้ามาลงทุนในพื้นที่

กำหนดอัตราค่าเช่าที่ดินในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษกาญจนบุรี อัตรา 1,200 ต่อไร่ ต่อปี ค่าบริหารจัดการที่ดิน(ค่าธรรมเนียม) 20,000 บาท ต่อไร่ ต่อ 50 ปี นครพนม อัตราค่าเช่าที่ดิน 8,400 บาท ต่อไร่ ต่อปี ค่าธรรมเนียม 140,000 บาท ต่อไร่ ต่อ 50 ปี จากเดิม และให้ปรับเพิ่มขึ้น 9% ทุก 3 ปี ส่วนการนิคมอุตสาหกรรมจะได้ส่วนลด 30% ให้ยกเว้นอัตราค่าเช่าที่ราชพัสดุเป็นเวลา 2 ปี กรณีผู้ยื่นข้อเสนอได้รับเลือกมีการลงทุนไม่ต่ำกว่า 10% ของมูลค่าโครงการภายในปี 2560 แต่หากการลงทุนเกิดขึ้นในปี 2561 จะได้รับการยกเว้น ค่าเช่า 1 ปี

นอกจากนี้ ให้ปรับลดน้ำหนักเงื่อนไขโครงการที่เข้ามาลงทุนจากเดิมเน้นการจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย ไฟฟ้า ประปา โดยเน้นการเพิ่มสัดส่วนน้ำหนักให้ธุรกิจที่มีการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ให้มากขึ้น โดยเฉพาะธุรกิจด้านการเกษตร หรือสินค้าเกษตรแปรรูปของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) เป็นหลัก

กำหนดเปิดประมูลให้ภาคเอกชนยื่นข้อเสนอแข่งขันใช้พื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดกาญจนบุรี นครพนม และตาก ที่อนุมัติอัตราค่าเช่าไปก่อนหน้านี้แล้วที่ไร่ละ 36,000 บาท และค่าธรรมเนียม 250,000 บาท ต่อไร่ ต่อ 50 ปี พร้อมกันในเดือนกรกฎาคมนี้

นายปรเมธี กล่าวว่า นายกรัฐมนตรีย้ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณามาตรการส่งเสริม การลงทุนเอสเอ็มอีในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเพิ่มเติมจากมาตรการ ด้านภาษี เช่น มาตรการให้ความช่วยเหลือด้านเงินทุนและสินเชื่อ

 

ขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด