วว. ร่วมงานแถลงข่าว Smart SME Expo 2017

นายวิรัช  จันทรา รองผู้ว่าการกลุ่มบริการอุตสาหกรรม สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมงานแถลงข่าวการจัดงาน Smart SME Expo 2017 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมสุโกศล

โอกาสนี้ วว. ได้นำผลิตภัณฑ์จากโครงการคูปองวิทย์เพื่อโอทอปเข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการด้วย โดยโครงการดังกล่าวเป็นการบูรณาการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ในการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เข้าไปสร้างมูลค่าเพิ่ม (Value Added) พัฒนาผลิตภาพ (Productivity) ให้แก่ผู้ประกอบการ ซึ่ง วว. ได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานแกนหลักนำในการดำเนินการ ทั้งนี้ในปี 2559-2560 มีผู้ประกอบการสนใจยื่นใบสมัครคูปองฯ จำนวน 1,557 ราย  โดยมีผู้ประกอบการได้รับการอนุมัติคูปองฯ แล้วจำนวน 628 ราย

“Smart SME Expo 2017” จัดโดยสถานีโทรทัศน์ Smart SME ร่วมกับ บริษัท มอร์มีเดีย จำกัด ในเครือบริษัท พีเพิลมีเดียกรุ๊ป จำกัด เพื่อเป็นเวทีเชื่อมต่อโอกาสสำหรับ SME ไทยทุกระดับ ภายใต้แนวคิด “Total SMEs Solution”  โดยมีโซลูชั่นต่างๆ  5  โซลูชั่น คือ 1.Start Up : ตั้งต้นธุรกิจ 2.สร้างแบรนด์ให้ดัง 3.หาช่องทางจำหน่ายขยายตลาดให้ทั่วถึง 4.บริการ-ปรึกษารอบด้าน 5.พัฒนาสินค้าให้โดนใจ พร้อมด้วยพันธมิตรทุกหน่วยงานทั้งจากภาครัฐ สถาบันการเงิน และเอกชน กว่า 500 บูธ บนพื้นที่กว่า 10,000 ตารางเมตร  ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2560  ณ ฮอลล์ 3-4 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี