ม.มหิดล เสนอระบบใหม่โลจิสติกส์เวชภัณฑ์ไทย รวมเส้นทางขนส่ง – บริหารจัดการด้วย AI กู้วิกฤติพลังงานโลก

รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพรรณ กริชชาญชัย หัวหน้าศูนย์การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสุขภาพ (LogHealth) อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้มีการจัดการเรียนการสอน และวิจัยในระดับบัณฑิตศึกษา ตลอดจนให้บริการวิชาการ อบรมให้ความรู้ด้านโลจิสติกส์เวชภัณฑ์แก่ประชาชนทั่วไป ซึ่งรองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพรรณ เชื่อว่า ระบบโลจิสติกส์เวชภัณฑ์ไทยจะไม่ถึงทางตัน หากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องร่วมกันฟันฝ่า

โดยเมื่อเร็วๆ นี้ LogHealth ได้ร่วมกับ สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) มหาวิทยาลัยมหิดล จัดสัมมนาออนไลน์ Innovation for change ปรับวิกฤตให้เป็นโอกาส หัวข้อ “โลจิสติกส์กับการจัดการเวชภัณฑ์เพื่อเพิ่มโอกาสการสร้างมูลค่าในธุรกิจ” เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ประกอบการโลจิสติกส์เวชภัณฑ์ไทยโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย การสัมมนาออนไลน์ดังกล่าว รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพรรณ ได้ให้ทรรศนะว่า ธุรกิจโลจิสติกส์เวชภัณฑ์ไทย ยังมีโอกาสเติบโตต่อไปได้อีกมากมาย แม้ในทุกวันนี้จะยังไปไม่ถึงยูนิคอร์น เหมือนธุรกิจโลจิสติกส์ขนส่งพัสดุทั่วไป

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพรรณ ได้เสนอให้มี “Centralized Warehouse Logistics” หรือ “คลังกลาง” ของโลจิสติกส์ในแต่ละพื้นที่คอย “ส่งต่อ” เวชภัณฑ์สู่โรงพยาบาลจุดหมาย และจะยิ่งมากด้วยประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ หากได้มีการใช้ระบบ AI เข้ามาเป็นตัวช่วย

“ขณะนี้ระบบโลจิสติกส์เวชภัณฑ์ใหม่นี้ได้มีการวิจัยและทดสอบจนมั่นใจแล้วว่าจะช่วยกู้วิกฤติพลังงานโลกได้ แต่ยังติดกับระบบระเบียบการตรวจรับแบบเดิมที่ยังขาดความยืดหยุ่น โดยจะได้มีการเสนอภาครัฐพิจารณาปรับเปลี่ยนนโยบาย เพื่อให้เกิดผลในเชิงปฏิบัติต่อไป” รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพรรณ กริชชาญชัย กล่าวทิ้งท้าย

ติดตามข่าวสารที่น่าสนใจจากมหาวิทยาลัยมหิดล ได้ที่ www.mahidol.ac.th