การวิจัยและพัฒนาพันธุ์ข้าวพื้นเมืองล้านนา ค้นหาลักษณะเด่น คุณประโยชน์แน่น

ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ข้าวถือเป็นอาหารหลักของคนไทย หลายคนมักเข้าใจผิดว่า “กินข้าวทำให้อ้วน” แต่แท้จริงแล้วภาวะโรคอ้วนเกิดได้จากหลายสาเหตุด้วยกัน อาทิ ใช้พลังงานน้อยกว่าที่กินเข้าไป หรือกินอาหารที่ไม่เหมาะสม โดยข้าวไม่ใช่สาเหตุหลักที่ทำให้อ้วน อีกทั้งพันธุ์ข้าวที่ได้รับการพัฒนา และวิจัยจากศูนย์วิจัยข้าวล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ยังมีประโยชน์และคุณสมบัติเด่นที่ดีต่อผู้บริโภค

ข้าวพันธุ์ก่ำดอยสะเก็ด

 

ปรับปรุงพันธุ์ข้าวที่มีลักษณะเด่น

ศูนย์วิจัยข้าวล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บทบาททางด้านการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากพันธุ์ข้าวพื้นเมืองเพื่อการเพิ่มมูลค่าสู่เกษตรกร โดยความร่วมมือจากนักวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญจากหลากหลายสาขา ทำงานวิจัยร่วมกันตั้งแต่ระดับต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำอย่างครบวงจร งานปรับปรุงพันธุ์ข้าวเป็นงานต้นน้ำที่สำคัญและได้รับความร่วมมือจากนักปรับปรุงพันธุ์ข้าว คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จนได้พันธุ์ข้าวที่มีผลผลิตสูง รสชาติอร่อย และมีคุณค่าทางโภชนาการสูง ที่สามารถนำไปใช้ต่อยอดในการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงจากข้าว และส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกเพื่อยกระดับรายได้และความเป็นอยู่ของเกษตรกรในพื้นที่

รศ.ดร.ชนากานต์ เทโบลต์ พรมอุทัย ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวว่า ปัจจุบันทางศูนย์วิจัยฯ มีการพัฒนาปรับปรุงสายพันธุ์ข้าวที่มีลักษณะเด่นจำนวน 10 สายพันธุ์ ได้แก่ ก่ำเจ้า มช. 107 (KJ CMU 107) ก่ำดอยสะเก็ด (KDK) ปิอิ๊ซู 1 มช. (PES 1 CMU) ก่ำหอม มช. (KH CMU) ก่ำอาข่า 1 (KAK 1 CMU) บือบ้าง 3 มช. (BB 3 CMU)         บือบ้าง 4 มช. (BB 4 CMU) แสง 5 มช. (Sang 5 CMU) เบี่ยนกู๋ 5 มช. (BIK 5 CMU) และหย่ามือแชเบี่ย 3 มช. (YMCB 3 CMU) โดยชื่อพันธุ์ข้าวที่ได้พัฒนาและปรับปรุงพันธุ์มานี้บ่ง บอกถึงพันธุ์พื้นเมืองที่นำมาเป็นฐานพันธุกรรมในการปรับปรุงพันธุ์ ซึ่งมีข้อดีคือ มีคุณค่าทางโภชนาการสูง ใช้ปัจจัยในการผลิตน้อย ลดต้นทุนในการผลิต และสามารถนำไปต่อยอดในการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงได้

พันธุ์ข้าว 10 สายพันธุ์
น้ำข้าวก่ำเจ้า

ข้าวพันธุ์ก่ำเจ้า มช. 107 พัฒนาและปรับปรุงพันธุ์มาจากก่ำดอยสะเก็ด และขาวดอกมะลิ 105 เป็นพันธุ์ข้าวเจ้าที่ใช้ระยะเวลาในการปรับปรุงพันธุ์มาเป็นเวลานาน เพื่อคัดเลือกคุณสมบัติต่างๆ ให้ตรงตามความต้องการของเกษตรกรและผู้บริโภค คือให้ผลผลิตและมีสารต้านอนุมูลอิสระสูง โดยเฉพาะสารแกมม่าออไรซานอล ที่ออกฤทธิ์กับระบบประสาท ช่วยต้านสารอนุมูลอิสระหลายชนิดที่ก่อให้เกิดโรค เช่น มะเร็ง หัวใจ และเบาหวาน นอกจากนี้ ยังเป็นสายพันธุ์ที่ได้รับความนิยมจากเกษตรกรและผู้บริโภค เนื่องจากให้ผลผลิตที่ค่อนข้างสูง มีรสชาติอร่อย และให้คุณค่าทางโภชนาการที่หลากหลาย

ข้าวพันธุ์บือบ้าง 3 มช. เป็นพันธุ์ข้าวเจ้าที่ปรับปรุงมาจากข้าวพันธุ์พื้นเมืองของชนชาติพันธุ์กะเหรี่ยง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้รับคัดเลือกว่าเป็นสายพันธุ์ที่มีวิตามินอีสูง เหมาะสำหรับใช้ในการดูแลผิวพรรณ นอกจากนี้ ยังช่วยในเรื่องการต้านสารอนุมูลอิสระ และช่วยป้องกันปัญหาผมร่วงได้อีกด้วย

ข้าวพันธุ์ปิอิซู 1 มช. พันธุ์ข้าวเหนียวสีดำปรับปรุงมาจากพันธุ์ข้าวพื้นเมืองของชนเผ่ากะเหรี่ยงเช่นกัน โดยคุณสมบัติคือ มีสารแอนโทไซยานินสูง มีฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระและช่วยในการป้องกันแสงยูวี

 

ข้าวพันธุ์บือบ้าง 4 มช. เป็นพันธุ์ข้าวที่มีธาตุสังกะสีสูง เหมาะสำหรับเพศชายในการเสริมสร้างสมรรถภาพทางเพศ เพิ่มความแข็งแรงของอสุจิ สำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องการมีบุตรยาก

ข้าวพันธุ์หย่ามือแชเบี่ย 3 มช. เป็นข้าวที่มีสีส้ม ซึ่งทางคณะเภสัชศาสตร์ได้นำสีไปใช้เป็นสีผสมยา เนื่องจากเป็นสีธรรมชาติและปลอดภัย โดยสายพันธุ์นี้มีคุณสมบัติเด่นคือมีสารแกมม่า      ออไรซานอลเช่นเดียวกัน

ข้าวพันธุ์ก่ำดอยสะเก็ด มีลักษณะที่แตกต่างจากข้าวสายพันธุ์อื่นๆ เพราะทั้งใบ ลำต้น และเมล็ดข้าวมีสีม่วง พันธุ์นี้ได้รับความนิยมมากทั้งในด้านการบริโภคและเป็นพืชประดับ โดยเฉพาะร้านอาหาร มักนิยมนำข้าวพันธุ์นี้ไปปลูกเพื่อเสริมความสวยงามในร้านอาหาร ด้วยความต้องการที่สูงมากทำให้ผลผลิตไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภค

พันธุ์ข้าวที่ได้รับการพัฒนาเหล่านี้เจริญเติบโตได้ดีในพื้นที่ที่มีอุณหภูมิต่ำ เนื่องจากสามารถสร้างสารคุณภาพพิเศษได้สูง ฉะนั้น ภูมิประเทศของภาคเหนือจึงเป็นพื้นที่ที่เหมาะสำหรับเพาะปลูกข้าวได้ดีที่สุด ซึ่งในอนาคตจะมีการพัฒนาปรับปรุงพันธุ์เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการเพาะปลูกได้ทั่วประเทศ

 

การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากข้าว

ทีมวิจัยจากศูนย์วิจัยข้าวล้านนาฯ ได้แปรรูปข้าวสายพันธุ์ก่ำเจ้า มช. 107 และบือบ้าง 3 มช. เป็นเครื่องดื่มน้ำข้าว ที่เกิดจากการหมักของจุลินทรีย์ มีรสชาติหวานจากข้าวธรรมชาติ และไม่มีแอลกอฮอล์ โดยได้เริ่มทดลองจำหน่ายในงาน Lanna Gastro Fest 2021 ที่จัดขึ้นในเดือนธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา อีกทั้งจะมีการแปรรูปแป้งจากข้าวก่ำเจ้า มช. 107 ที่งอกเพื่อเพิ่มสารกาบา และเป็นแป้งข้าวที่ปราศจากกลูเตน นอกจากนี้ มีครีมทามือที่ผลิตจากข้าวสายพันธุ์      บือบ้าง 3 มช. ด้วย

ข้าวบือบ้าง 3 มช.+น้ำข้าว

 

การส่งเสริมอาชีพเกษตร

ศูนย์วิจัยข้าวล้านนาฯ มีการส่งเสริมการใช้วัสดุเหลือใช้จากการทำนา เช่น ฟางข้าว รำข้าว แกลบ ในการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ อาทิ ภาชนะใส่อาหาร รวมทั้งมีการส่งเสริมกระบวนการปลูกข้าวให้แก่เกษตรกรในภาคอีสานและภาคเหนือ

“ปัจจุบันมีการนำร่องในการส่งเสริมการปลูกในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ กว่า 100 ไร่ เพื่อให้เห็นชัดเจนว่า สามารถปลูกได้และรักษาเสถียรภาพของสาระสำคัญต่างๆ สามารถเพิ่มมูลค่าโดยการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง ลดต้นทุนให้เกษตรกร สามารถเพิ่มรายได้ให้เกษตรกร เพื่อเป็นแนวทางนำไปใช้ในพื้นที่จังหวัดอื่นๆ ต่อไป” รศ.ดร.ชนากานต์ กล่าว

น้ำข้าวบือบ้าง 3

นอกจากนี้ มีการวิจัยออกมาว่า ผลิตผลที่ได้จากการส่งเสริมเกษตรกรในการปลูกข้าวโดยศูนย์วิจัยฯ นั้น ไม่มีสารเคมีและสารตกค้างที่อันตราย

ทั้งนี้ ทางศูนย์วิจัยข้าวล้านนาฯ ได้มีการส่งเสริมให้เกษตรกรที่สนใจปลูกข้าวที่ได้รับการพัฒนาและปรับปรุงพันธุ์จากศูนย์วิจัยฯ โดยนำเกษตรกรที่เชี่ยวชาญในการปลูกมาเป็นวิทยากรในการถ่ายทอดความรู้ และแนะนำในเรื่องการปลูกข้าวแก่เกษตรกรใหม่ที่สนใจ ซึ่งการอบรมนี้จัดขึ้นเป็นประจำ โดยสามารถติดตามการอบรมและการปรับปรุง พัฒนาสายพันธุ์ข้าวได้ที่ เฟซบุ๊กแฟนเพจ : ศูนย์วิจัยข้าวล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ข้าวบือบ้าง 3 มช. น้ำข้าวบือบ้าง 3 น้ำข้าวก่ำเจ้า ข้าวก่ำเจ้า

การบริโภคข้าวควรเลือกกินในปริมาณที่เหมาะสมและเลือกบริโภคพันธุ์ข้าวที่ได้รับการพัฒนา ปรับปรุง และวิจัยมาแล้วว่ามีคุณสมบัติดี คุณประโยชน์เด่นที่นอกจากจะไม่ทำให้อ้วนแล้วยังทำให้ร่างกายได้รับสารอาหารที่ดีและมีประโยชน์อีกด้วย