บางจากฯ ประกาศซื้อน้ำมันปาล์มดิบเพิ่มอีกหมื่นตันผลิตบี 100 ช่วยเกษตรกร

นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า สถานการณ์ผลผลิตปาล์มที่ล้นตลาดทำให้ราคาตกต่ำ บริษัทฯ มีนโยบายให้บริษัท บางจากไบโอฟูเอล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือและเป็นผู้ผลิตไบโอดีเซล บี100 เพิ่มสำรองน้ำมันปาล์มดิบ เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรในภาวะที่ราคาผลปาล์มตกต่ำ และจะได้ช่วยกระตุ้นราคาผลผลิตปาล์มให้ดีขึ้น ตามนโยบายของกรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน

นายเกียรติชาย ไมตรีวงษ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจผลิตภัณฑ์ชีวภาพ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ปัจจุบันบริษัท บางจากไบโอฟูเอล จำกัด มีกำลังการผลิต 810,000 ลิตรต่อวัน มีปริมาณการใช้น้ำมันปาล์มดิบ 20,000 ตันต่อเดือน และจะเพิ่มปริมาณสำรองอีก 10,000 ตัน ทั้งนี้ได้เริ่มดำเนินการรับซื้อมาแล้วตั้งแต่ต้นเดือนพฤษภาคม คาดว่าจะสามารถรับซื้อได้ครบตามเป้าหมายภายในสิ้นเดือนมิถุนายนนี้

สำหรับปัจจุบันสต็อคน้ำมันปาล์มดิบในตลาดมีมากกว่า 4 แสนตัน จากปกติมี 2 แสนตัน ส่งผลให้ราคาน้ำมันปาล์มดิบปรับตัวลดลง จากต้นเดือนพฤษภาคมราคาอยู่ที่ 27 บาทต่อกิโลกรัม(กก.) ราคา ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2560 ปรับตัวลดลงเหลือ 23 บาทต่อกก.

ที่มา : มติชนออนไลน์