ธรรมดาโลกไม่จำ พานไหว้ครูกินได้ ที่ มทร.ศรีวิชัย ทุ่งใหญ่

วันที่ 11 สิงหาคม 2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีคณะผู้บริหาร นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมคิด ชัยเพชร รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช พร้อมด้วย คณาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมพิธีไหว้ครู ณ อาคารอเนกประสงค์ มทร.ศรีวิชัย พื้นที่ทุ่งใหญ่

โดยพิธีไหว้ครู ทุกปีการศึกษาทางมหาวิทยาลัยจะให้ทีมสโมสรนักศึกษาร่วมกันดำเนินงานจัดพิธีไหว้ครู ซึ่งประกอบด้วยนักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร และคณะสัตวแพทยศาสตร์ เริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการวางแผนดำเนินงานตลอดจนเสร็จสิ้นพิธี เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้และลงมือปฏิบัติงานจริง

สำหรับพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 นักศึกษาได้รังสรรค์พานไหว้ครูอย่างสวยงามและสร้างสรรค์ เช่น พานไหว้ครูกินได้ ที่มาในรูปแบบของพานเค้กไหว้ครู ของนักศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาการจัดการอาหารและบริการ ที่ต้องการสื่อถึงการเป็นผู้ประกอบการด้านอาหารตัวจริง และพานไหว้ครูอีกมากมายที่นักศึกษาตั้งใจประดิษฐ์เพื่อเป็นสื่อกลางในการแสดงความเคารพต่อครูบาอาจารย์ที่มอบวิชาความรู้และสิ่งที่ดีให้กับลูกศิษย์เสมอมา ถือเป็นภาพบรรยากาศที่ห่างหายไป 2 ปี เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด-19 และในปีนี้ทำให้ทุกคนได้เห็นบรรยากาศที่อบอุ่นและมีความสุขกลับมาอีกครั้ง