คณะอุตสาหกรรมเกษตร มทร.ศรีวิชัย จับมือ กศน.ตำบลหนองหงส์ ถ่ายทอดองค์ความรู้ “การแปรรูปไข่เค็มใบเตย” สร้างอาชีพสร้างรายได้

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ นำโดย อาจารย์จิระนาถ รุ่งช่วง อาจารย์ประจำหลักสูตรการจัดการอาหารและบริการ สาขานวัตกรรมอาหารและการจัดการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้รับเชิญเป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้ “การแปรรูปไข่เป็ด เป็นผลิตภัณฑ์ไข่เค็มใบเตย” ในการสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับกลุ่มประชาชน เนื่องจากไข่เป็ดเป็นผลผลิตทางการเกษตรที่มีอยู่จำนวนมากในพื้นที่ตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ประกอบกับการนำใบเตยที่มีอยู่ในครัวเรือน ผ่านกระบวนการแปรรูปเพิ่มมูลค่าเป็นผลิตภัณฑ์ไข่เค็มใบเตย

ซึ่งการจัดกิจกรรมส่งเสริมการสร้างอาชีพและสร้างรายได้ในครั้งนี้ อยู่ภายใต้การดูแลของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพและสร้างรายได้เพิ่มให้กับสมาชิกในครัวเรือน ส่งเสริมความรู้และทักษะในอาชีพที่สามารถนำไปต่อยอดการประกอบอาชีพหลัก หรือสร้างอาชีพเสริมได้ในยุคโควิด-19 จัดขึ้น ณ กศน.ตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร หรือการจัดการธุรกิจอาหาร ได้ที่ อาจารย์จิระนาถ รุ่งช่วง คณะอุตสาหกรรมเกษตร มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ โทร. 086-478-2887


สำหรับแฟนๆ นิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้าน หากต้องการนิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้านรายปักษ์ ส่งตรงถึงบ้าน รวดเร็วทันใจอ่านได้ในทุกๆ 15 วัน สามารถสมัครสมาชิกได้ที่ คลิกลิ้ง https://shorturl.asia/0zJwQ 📲- Line: @matichonbook หรือ สำนักพิมพ์มติชน เลขที่ 12 ถนนเทศบาลนฤมาล หมู่บ้านประชานิเวศน์ 1 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ติดต่อฝ่ายขาย 02-589-0020 ต่อ 3354