นิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้าน คว้ารางวัลสื่อคุณภาพ ระดับประเทศ

เมื่อเร็วๆ นี้ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จัดงานมอบประกาศนียบัตรโครงการเวทีรางวัลเชิดชูเกียรติสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ โดยมี นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สร้างสรรค์ผลงานสื่อน้ำดี มีคุณภาพ สู่สังคม จำนวน 97 ผลงาน

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม รองประธานกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ กล่าวว่า ผลงานสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ทั้ง 97 ผลงาน ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่โครงการเวทีรางวัลเชิดชูเกียรติ สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เป็นแบบอย่างของการผลิตผลงานสื่อน้ำดี ที่สามารถให้วิธีคิด สร้างแรงบันดาลใจ และสร้างการเรียนรู้ให้กับผู้คนในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นคุณธรรม จริยธรรม ทักษะชีวิต การเรียนรู้ ยอมรับ เข้าใจความหลากหลายในสังคม รวมทั้งการพัฒนาความสัมพันธ์ของคนในครอบครัว

ดร. ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เปิดเผยว่า กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ให้ความสำคัญกับการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาสื่อน้ำดีออกสู่สังคม เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึง เข้าใจ และรู้จักใช้สื่ออย่างปลอดภัยและสร้างสรรค์ กองทุนฯ จึงได้ดำเนินการตามนโยบายดังกล่าวผ่านโครงการเวทีรางวัลเชิดชูเกียรติสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ พร้อมประสานความร่วมมือกับเครือข่ายมหาวิทยาลัย 24 แห่ง ในการคัดเลือกและประเมินสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์โครงการเวทีรางวัลเชิดชูเกียรติสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ร่วมกัน

สำหรับการพิจารณาคัดเลือก พิจารณาจากสื่อทุกประเภททั่วประเทศ โดยกองทุนฯ ร่วมกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยทั้ง 24 แห่ง คัดเลือกและประเมินสื่อ เพื่อยกย่องผู้ผลิตสื่อที่มีคุณภาพ ทั้ง 97 ผลงาน โดยนิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้าน เป็น 1 ใน 3 นิตยสาร จากทั่วประเทศที่ได้รับคัดเลือกเข้ารับรางวัลดังกล่าว จากกลุ่มสื่อสิ่งพิมพ์ทั้งหมด 15 ผลงาน

ทั้งนี้ นิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้าน เป็นนิตยสารในเครือบริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งมายาวนานโดยปี 2565 เป็นปีที่ก้าวเข้าสู่ปีที่ 35 นำเสนอเนื้อหาทางการเกษตรครอบคลุมทุกแขนง ถ่ายทอดเรื่องราวความรู้ด้านเกษตรและเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มผลผลิต่างๆ จากเกษตรตัวจริง และนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญให้เข้าใจง่าย และสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง ได้รับความเชื่อถืออย่างกว้างขวาง จากหน่วยงานราชการและองค์กรเอกชน รวมทั้งสถาบันด้านการเกษตรระดับประเทศ