ม.มหิดล เตรียมโชว์ 18 ผลงานวิจัยเพื่อสังคม วิทยาเขตนครสวรรค์ พร้อมนำทีมเข้าร่วมเสนอ 10 ผลงานคุณภาพในงาน  MUSEF 2022

เตรียมโชว์ 18 ผลงานวิจัยเพื่อสังคม วิทยาเขตนครสวรรค์ พร้อมนำทีมเข้าร่วมเสนอ 10 ผลงานคุณภาพในงาน  MUSEF 2022

อาจารย์ แพทย์หญิงมนทกานติ์ โอประเสริฐสวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้กล่าวถึงงาน “มหกรรมมหิดลเพื่อสังคม” (MUSEF : Mahidol University Social Engagement Forum) ที่มหาวิทยาลัยมหิดลจัดขึ้นเพื่อแสดงผลงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน และขยายผลสู่ระดับนโยบาย (policy maker) ซึ่งในปีนี้จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ในวันอังคารที่ 27 กันยายน2565 ภายใต้ชื่องาน MUSEF 2022 “ชุมชนเมืองสุขภาพดี” (Healthy Together) โดยมีผลงานวิจัยเพื่อสังคมจากโครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมเสนอผลงานในงานดังกล่าว

18 ผลงานวิจัยเพื่อสังคมจากส่วนงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยมหิดล ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมเสนอผลงานในงาน MUSEF 2022 ได้แก่ ผลงานวิจัยเพื่อสังคมจากคณะวิทยาศาสตร์ วิทยาลัยการจัดการ (CMMU) สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว (NICFD) โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดลและ โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล

โดยเป็นผลงานวิจัยเพื่อสังคมจาก โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 10 ผลงาน ประกอบด้วยผลงานวิจัยเพื่อชุมชนทางด้านวัฒนธรรม สุขภาพเศรษฐกิจ ผู้สูงอายุ และการรับใช้ชุมชนรอบมหาวิทยาลัยและวิทยาเขต ซึ่งนำเสนอในรูปแบบโปสเตอร์ (poster presentation) จำนวน 9 ผลงาน และนำเสนอแบบปากเปล่า (oral presentation) จำนวน 1 ผลงาน

หนึ่งในผลงานวิจัยของโครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมเสนอผลงานวิจัยด้านการรับใช้ชุมชนรอบมหาวิทยาลัยและวิทยาเขต ที่มหาวิทยาลัยมหิดล ภาคภูมิใจในฐานะ “ปัญญาของแผ่นดิน” ได้แก่ “ทันตกรรมทันใจด้วยแอปพลิเคชั่นเขาทอง” โดย นางสาวพินณารักษ์ พันธุมาศ นักวิชาการเกษตร ประจำศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่ง “ทันตกรรมทันใจ” เป็นบริการส่วนหนึ่งใน “แอปพลิเคชั่นตำบลเขาทอง” ที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตสังคมเมืองกึ่งชนบทของชุมชนตำบลเขาทอง อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์

นอกจากนี้ “แอปพลิเคชั่นตำบลเขาทอง” ยังได้รับการออกแบบเพื่อรองรับบริการเพื่อสุขภาพอื่นๆ อีกมากมาย อาทิ คลินิกเบาหวาน คลินิกแพทย์แผนไทย การคำนวณหาดัชนีมวลกาย (BMI) การคำนวณการเผาผลาญพลังงาน (BMR) ตารางพลังงานในอาหาร การแจ้งเตือนทานยา การแจ้งเตือนออกกำลังกาย ฯลฯ

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงาน MUSEF 2022 ที่จะจัดขึ้นในวันอังคารที่ 27 กันยายน 2565 ณ หอประชุมมหิดลสิทธาคาร และศูนย์ประชุมและอาคารจอดรถมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ตำบลศาลายา จังหวัดนครปฐม เพื่อร่วมชื่นชม 18 ผลงานวิจัยเพื่อชุมชนและสังคมคุณภาพจากมหาวิทยาลัยมหิดลได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ที่ Facebook : MUSEF Conference


สำหรับแฟนๆ นิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้าน หากต้องการนิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้านรายปักษ์ ส่งตรงถึงบ้าน รวดเร็วทันใจอ่านได้ในทุกๆ 15 วัน สามารถสมัครสมาชิกได้ที่ คลิกลิ้ง https://shorturl.asia/0zJwQ 📲- Line: @matichonbook หรือ สำนักพิมพ์มติชน เลขที่ 12 ถนนเทศบาลนฤมาล หมู่บ้านประชานิเวศน์ 1 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ติดต่อฝ่ายขาย 02-589-0020 ต่อ 3354