ธ.ก.ส.ทุ่งใหญ่ และ มทร.ศรีวิชัย ให้ความสำคัญด้านการเงิน ด้านเกษตรอัจฉริยะ เพื่อเกษตรกรมีชีวิตที่ดีขึ้น

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขาทุ่งใหญ่ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ ได้ให้ความสำคัญด้านการเงินของเกษตรกร เพื่อให้เกษตรกรมีชีวิตและช่องทางการทำมาหากินที่ดีขึ้น ผ่านการจัดโครงการเสริมสร้างวินัยทางการเงิน และฟื้นฟูลูกค้าปรับปรุงโครงสร้างหนี้อย่างยั่งยืนและลูกค้าหนี้นอกระบบ

ผศ. สมคิด ชัยเพชร รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช อาจารย์สมยศ ศรีเพิ่ม ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช พร้อมด้วย ผศ. ธรรมศักดิ์ พุทธกาล คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ และคณาจารย์ เข้าร่วมโครงการและรับฟังการบรรยายถ่ายทอดความรู้ทางการเงิน ความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีแก่เกษตรกรผู้เข้าร่วมอบรม

นอกจากนี้ คณะเกษตรศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย ได้มีการถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการเกษตรอัจฉริยะให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมการอบรม โดยทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญและมากความสามารถทางการเกษตร ทั้งทางด้านพืช สัตว์ รวมไปถึงธุรกิจเกษตร ซึ่งภายในงานเกษตรกรยังได้ศึกษาดูงานฐานเรียนรู้สาธิตผ่านการจัดบูธนิทรรศการถ่ายทอดความรู้ อาทิ นิทรรศการโคหนุ่มเนื้อนุ่ม นิทรรศการการผลิตอาหาร TMR การขุนโคเนื้อ นิทรรศการเกษตรอัจฉริยะ การจัดแสดงผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร เช่น ผลิตภัณฑ์ข้าวเบายอดม่วง ผลิตภัณฑ์เห็ดหลินจืออบแห้ง ผลิตภัณฑ์ผึ้งโพรงไทยนาบอน และอีกมากมาย โดยกิจกรรมดังกล่าว เพื่อให้เกษตรกรได้เกิดไอเดียใหม่ในการประกอบอาชีพ สร้างช่องทางการหารายได้ เพื่อความเป็นอยู่และชีวิตครอบครัวที่ดีขึ้น ซึ่งจัดขึ้นที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ เมื่อเร็วๆ นี้


สำหรับแฟนๆ นิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้าน หากต้องการนิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้านรายปักษ์ ส่งตรงถึงบ้าน รวดเร็วทันใจอ่านได้ในทุกๆ 15 วัน สามารถสมัครสมาชิกได้ที่ คลิกลิ้ง https://shorturl.asia/0zJwQ 📲- Line: @matichonbook หรือ สำนักพิมพ์มติชน เลขที่ 12 ถนนเทศบาลนฤมาล หมู่บ้านประชานิเวศน์ 1 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ติดต่อฝ่ายขาย 02-589-0020 ต่อ 3354