สวนปาล์มน้ำมันอำเภอย่านตาขาว เกิดโรคยอดเน่า หลังพบการแพร่ระบาดของด้วงแรด สนง.เกษตรจังหวัดตรังใช้กับดักฟีโรโมนควบคุมการแพร่ระบาดแมลงศัตรูพืช

วันที่ 7 กันยายน 2565 นางแพรวพรรณ ทองพิทักษ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง  นำผู้สื่อข่าวลงพื้นที่แปลงปาล์มน้ำมันอายุ 8 ปี เนื้อที่ 6 ไร่ ในพื้นที่หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งค่าย อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ของนายระบิล คล้ายนอง ซึ่งกำลังประสบปัญหาการเข้าทำลายของด้วงแรดกระจายทั่วทั้งแปลง

แปลงปลูกปาล์มน้ำมันแห่งนี้ พบการทำลายของด้วงแรดกัดเจาะโคนทางใบต้นปาล์ม จนหักโค่นพร้อมกัดเจาะทำลายยอดอ่อน ทำให้ใบที่เกิดใหม่แคระแกรน ไม่สมบูรณ์   มีด้วงแรดเข้ามาวางไข่ ทำให้ทางใบปาล์มน้ำมันเกิดโรคยอดเน่า ทำให้ต้นปาล์มน้ำมันตายในที่สุด

ในเบื้องต้นสำนักงานเกษตรอำเภอย่านตาขาวแนะนำให้เกษตรกรควบคุมแมลงศัตรูพืชโดยใช้กับดักฟีโรโมนที่ได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง เพื่อล่อจับตัวเต็มวัยของด้วงแรด โดยนำถังที่ติดแผ่นฟีโรโมนเหนือถังไปแขวนให้สูงจากพื้น 3 เมตรขึ้นไป

กับดักฟีโรโมน จะดึงดูดให้ด้วงแรดบินชนแผ่นฟิวเจอร์บอร์ดซึ่งเป็นต้นกำเนิดกลิ่น ทำให้ด้วงแรดตกลงในถัง (เนื่องจากด้วงแรดไม่สามารถบินขึ้นในแนวดิ่งทันทีได้ จึงอยู่ภายในกับถังดัก) จากนั้นเกษตรกรสามารถเก็บด้วงแรดไปทำลายได้ทันที โดยกับดัก1 ถังสามารถใช้ได้กับพื้นที่สวนปาล์มน้ำมันเนื้อที่  10-12 ไร่.

นายระบิล คล้ายนอง เกษตรกรปลูกปาล์มน้ำมัน กล่าว ตอนแรกไม่ทราบสาเหตุว่าทำไมต้นปาล์มยอดเน่า และใบทางปาล์มเป็นรู จนกระทั่งนางแพรวพรรณ ทองพิทักษ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ได้มาเยี่ยมสวนจึงทราบว่า เกิดจากการเจาะทำลายของด้วงแรด ทางเกษตรอำเภอย่านตาขาวจึงมอบดักฟีโรโมนใช้กำจัดแมลงศัตรูพืช ตอนแรกก็ไม่เชื่อว่าจะได้ผล หลังจากทดลองแขวนเหนือลมไว้ 1 สัปดาห์ปรากฏว่ามีด้วงแรดเข้ามาติดกับดักเกือบ 10 ตัว นับว่าเป็นวิธีนี้ช่วยกำจัดด้วงแรดได้ผลดีมาก

นางแพรวพรรณ ทองพิทักษ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กล่าวว่า จากการลงสำรวจพบว่ามีการแพร่ระบาดของด้วงแรดในสวนปาล์มน้ำมัน จึงมอบชุดกับดักฟีโรโมน ให้เกษตรการไปแขวนในสวนปาล์มน้ำมัน ระยะแรกๆเกษตรกรเองก็ไม่ทราบว่า อาการดังกล่าวเกิดจากการกัดเจาะของด้วงแรด หลังจากเกษตรกรทดลองใช้ชุดกับดักฟีโรโมนจึงทราบว่าเป็นด้วงแรด ทั้งนี้เกษตรกรที่ประสบปัญหาการระบาดของด้วงแรด สามารถขอความช่วยเหลือจากสำนักงานเกษตรอำเภอได้ทุกแห่งที่อยู่ใกล้บ้าน