มทร.ศรีวิชัย จับมือ วว. ทำงานวิจัยและพัฒนาทุกขั้นตอน

ศาสตราจารย์ ดร. สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ศรีวิชัย ผศ.ดร. ขวัญหทัย ใจเปี่ยม รองอธิการบดี ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ กับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) เพื่อประสานงานความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาให้ครอบคลุมครบทุกขั้นตอน โดยการใช้ประโยชน์จากทรัพยากร ร่วมกันส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ตลอดจนด้านการให้บริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่อยู่ในความสนใจร่วมกันและ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์แก่อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพ เคมีชีวภาพ วัสดุชีวภาพ เทคโนโลยีการเกษตร โพรไบโอติกส์ อุตสาหกรรมอาหาร รวมถึงอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ณ อาคารพระจอมเกล้า สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม


สำหรับแฟนๆ นิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้าน หากต้องการนิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้านรายปักษ์ ส่งตรงถึงบ้าน รวดเร็วทันใจอ่านได้ในทุกๆ 15 วัน สามารถสมัครสมาชิกได้ที่ คลิกลิ้ง https://shorturl.asia/0zJwQ 📲- Line: @matichonbook หรือ สำนักพิมพ์มติชน เลขที่ 12 ถนนเทศบาลนฤมาล หมู่บ้านประชานิเวศน์ 1 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ติดต่อฝ่ายขาย 02-589-0020 ต่อ 3354