นักเรียน รร.มีชัยพัฒนา ฝึกวิถีธรรมชาติ

โรงเรียนมีชัยพัฒนาได้ทำการพัฒนาคุณภาพชีวิต เสริมสร้างทักษะอาชีพ และทักษะเกษตรหลายๆ ด้านให้กับนักเรียน เพื่อส่งต่อไปสู่ชุมชน คือการจัดตั้งแปลงเกษตรให้มีรายได้ของโรงเรียนแล้ว นักเรียนยังนำไปทำเองที่บ้านได้ง่าย
น.ส.กานต์พิชชา สอนยศ นักเรียนโรงเรียนมีชัยพัฒนา อำลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ เล่าว่า ได้ฝึกทักษะนี้กับทางโรงเรียน ตั้งแต่ การเพาะถั่วงอก การปลูกพืชผักสวนครัวหลายชนิด ซึ่งโรงเรียนมีการสอนปลูกผักชนิดไหนปลูกแบบไหน เพื่อนำมาทำเป็นกับข้าวให้กับนักเรียน
น.ส.กานต์พิชชา ยังบอกอีกว่า การได้เรียนรู้ทำให้เธอ รู้ขั้นตอนการปลูกผัก การเพาะเมล็ด ดูแลรดน้ำ และดูแลเกษตรอื่นๆ อีกหลายชนิด
ในเรื่องของการผสมดินมีการปรับปรุงบำรุงดิน การจัดทำตลาดจำหน่ายให้กับชุมชน ครัวโรงเรียน ราคาผักกำละ 10-20 บาท เอามาหมุนเวียนภายในโรงเรียน
“พอมาทำเกษตร ทำให้เราเรียนรู้วิถีธรรมชาติ เพราะสิ่งเหล่านี้ทำให้เราสามารถนำไปต่อยอดสร้างรายได้ให้กับตัวเองได้ ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ได้อยู่กับธรรมชาติมากขึ้น และการทำสวนที่บ้านได้”