มทร.สุวรรณภูมิ ร่วมใจขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยแห่งความสุข “Happy University”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิกานต์ สุวรรณประทีป ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) ให้การต้อนรับพร้อมเป็นประธานเปิดการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร ความก้าวหน้าการบริหารจัดการองค์ความรู้สู่ความสุขในการทำงาน Advanced Routine to Happiness (AR2H Workshop) สำหรับนักสร้างสุข มทร.สุวรรณภูมิ โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยความสุขคนทำงานแห่งประเทศไทย สถาบันวิจัยประชากรและสังคม อาจารย์ ดร.เพชร สัจจชลพันธ์ จากคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล และอาจารย์ภูวศิษฐ์ วีระปัญญาวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันโค๊ชชีวิต
(The Life Coaching) ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้และแนะนำแนวทางในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยแห่งความสุข “Happy University” จัดโดย สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยมี กองบริหารงานบุคคล มทร.สุวรรณภูมิ ร่วมเป็นแกนนำในการขับเคลื่อนในครั้งนี้


สำหรับแฟนๆ นิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้าน หากต้องการนิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้านรายปักษ์ ส่งตรงถึงบ้าน รวดเร็วทันใจอ่านได้ในทุกๆ 15 วัน สามารถสมัครสมาชิกได้ที่ คลิกลิ้ง https://shorturl.asia/0zJwQ 📲- Line: @matichonbook หรือ สำนักพิมพ์มติชน เลขที่ 12 ถนนเทศบาลนฤมาล หมู่บ้านประชานิเวศน์ 1 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ติดต่อฝ่ายขาย 02-589-0020 ต่อ 3354