ศิลปิน สถาปัตย์ มทร.ศรีวิชัย สร้างสรรค์ จุดเช็คอินใหม่ สุดปัง สตรีทอาร์ต สุราษฎร์ธานี

ผศ. กิตติ พิมเสน ผศ. ศุภชัย ศรีขวัญแก้ว ผศ. พรสวรรค์ จันทร์สุข อาจารย์บูชา ผกากรอง คณาจารย์และนักศึกษา หลักสูตรสาขาวิชาทัศนศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เข้าร่วม โครงการ MHESI street art Suratthani 2022 จัดโดย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ภายใต้การดำเนินโครงการของ อว.ส่วนหน้า ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี ร่วมกับทีมคณาจารย์นักศึกษาจากวิทยาลัยช่างศิลป์นครศรีธรรมราช สาขาวิชาวิจิตรศิป์ วิทยาลัยอาชีวะศึกษาสุราษฎร์ธานี สาขาวิชาศิลปศึกษา คณะครุศาตร์ สาขาจิตรกรรมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และศิลปินกราฟฟิตี้จากเชียงใหม่ร่วมสร้างสรรค์ ได้สร้างสรรค์ผลงานบนฝาผนังสตรีทอาร์ต บริเวณรอบสะพานโค้ง  รัอยปี เพื่อเพิ่มแหล่งสุนทรียะรสนิยมแห่งความงามของจังหวัดสุราษฎร์ธานี