เปิดตัว 6 งานวิจัย ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเกษตรด้วยนวัตกรรมและความยั่งยืน

คณะอุตสาหกรรมเกษตร ม.เกษตร ชู 6 ผลงานวิจัย ตอบโจทย์ CIRCULAR AGRO-INDUSTRY พร้อมสนับสนุนเศรษฐกิจหมุนเวียนหรือ Circular Economy คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้นำทีมนักวิจัยระดับหัวกะทิ ประกาศความพร้อมก้าวสำคัญในการ “ก้าวสู่ CIRCULAR AGRO-INDUSTRY ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเกษตรด้วยนวัตกรรมและความยั่งยืน” พร้อมจัดกิจกรรมเสวนา เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา

รศ.ดร.ธัญญารัตน์ จิญกาญจน์ รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ กล่าวว่ การใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่านั้นคือมาตรฐานใหม่ในการดำเนินธุรกิจ และเชื่อว่า การมุ่งเป้าให้ความสำคัญในการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่านั้น ก่อให้เกิดโอกาสใหม่ๆ เราสามารถใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมขั้นสูงมาขับเคลื่อน วัตถุดิบ ที่มาจากผลพลอยได้หรือส่วนเหลือจากอุตสาหกรรมเกษตร ให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ตอบโจทย์อนาคต ทั้งผลิตภัณฑ์อาหาร ส่วนผสมอาหารเชิงฟังก์ชัน วัสดุและบรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์เพื่ออุตสาหกรรมสิ่งทอ และแฟชั่น วัสดุทางการแพทย์ ซึ่งจะส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจแบบ Zero waste พร้อมกับการยกระดับคุณภาพชีวิต เพื่อการกินดีอยู่ดีและการลดปัญหาสิ่งแวดล้อม

งานนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะนำตัวอย่างทั้งแนวคิดและความสำเร็จที่เกี่ยวข้องกับผลงานในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียนของประเทศ ที่มาจากทีมคณาจารย์ที่มีศักยภาพสูงของคณะอุตสาหกรรมเกษตร เพื่อส่งเสริมการใช้ประโยชน์ให้คุ้มค่าจากแหล่งทรัพยากรที่มาจากการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร”

ภายในงานยังมีการเปิดตัว 6 ผลงานวิจัยนวัตกรรมสุดล้ำแห่งยุคที่ตอบโจทย์ CIRCULAR AGRO-INDUSTRY ประกอบด้วย

การขับเคลื่อนการใช้ rPET ในอุตสาหกรรมอาหาร และบรรจุภัณฑ์

 

การใช้ประโยชน์จากส่วนเหลือในอุตสาหกรรมเนื้อสัตว์และอาหารทะเล

การพัฒนาผลพลอยได้จากอุตสาหกรรมน้ำตาลสู่วัสดุมูลค่าสูงเพื่อการแพทย์และอาหาร

เครื่องดื่มสารสกัดเปลือกถั่วเขียวและเบคอนจากเปลือกกล้วยกรอบ Transforming food for fit and firm การพัฒนาอาหารนอกกรอบเพื่อความฟิตและดูดี

From Waste to Fashion ส่วนเหลือจากอุตสาหกรรมเกษตรสู่อุตสาหกรรมสิ่งทอ

กิจกรรมส่งเสริม AI Circular สำหรับนิสิต และบุคลากร คณะฯ