สัตว์ปีกป่วยตาย 5 จว. แต่ยังไม่พบเป็นหวัดนก

นพ. เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า จากการเฝ้าระวังของกรมควบคุมโรค ตั้งแต่ต้นปี 2560 มีรายงานการระบาดของไข้หวัดนกในสัตว์ปีกในหลายประเทศของภูมิภาคเอเชีย ส่วนในประเทศไทยแม้ไม่พบผู้ป่วยโรคไข้หวัดนกมานานประมาณ 12 ปี แต่ยังพบรายงานสัตว์ปีกป่วยตายผิดปกติในบางจังหวัด เฉพาะในเดือนมิถุนายน 2560 ได้รับแจ้งเหตุการณ์สัตว์ปีกป่วยตายใน 5 จังหวัด ได้แก่ สงขลา นครศรีธรรมราช สุพรรณบุรี สุโขทัย และพิษณุโลก ซึ่งปัจจุบันประเทศไทยไม่พบการระบาดของไข้หวัดนกในสัตว์ปีก

“กรมควบคุมโรคขอแนะนำให้เฝ้าระวังผู้ที่เดินทางไปในประเทศที่มีการระบาดของไข้หวัดนก และเฝ้าระวังสัตว์ปีกป่วยตายผิดปกติภายในประเทศ หากประชาชนพบสัตว์ปีกป่วยตายในพื้นที่ ควรแจ้งอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรือปศุสัตว์ในพื้นที่ เพื่อดำเนินการหาสาเหตุ เก็บตัวอย่างส่งตรวจและควบคุมโรคในสัตว์ หลีกเลี่ยงการสัมผัสสัตว์ปีกที่มีชีวิตหรือป่วยตายโดยตรง หากมีข้อสงสัยเรื่องสัตว์ปีกป่วยตายสอบถามข้อมูลได้ที่สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ กรมปศุสัตว์ โทร 0-2653-444 ต่อ 4137-8” นพ. เจษฎา กล่าว

 

ขอบคุณข้อมูลจากมติชนรายวัน