ธกส. ตั้งบริษัทประกันพืช

นายสุพัฒน์ เอี้ยวฉาย ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า มีแนวคิดจัดตั้งกองทุนประกันภัยพืชผล หรือบริษัทประกันภัยพืชผล หารือกระทรวงการคลังแล้ว ตามระเบียบ ธ.ก.ส. ดำเนินการได้ วงเงินเบื้องต้นประมาณ 3,000 ล้านบาท

การตั้งกองทุนหรือบริษัทประกันภัยดังกล่าว เกษตรกรต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการจ่ายเบี้ยประกันด้วย จากการประกันภัยในปัจจุบันที่รัฐบาลและ ธ.ก.ส. จะเป็นผู้จ่ายเบี้ยประกันแทนทั้งหมด แต่จะเป็นอัตราส่วนที่เกษตรกรรับได้ รวมทั้งต้องพิจารณาการประกันภัยที่ครอบคลุมการทำนาทั้งหมด หรือกำหนดเพดานเอาไว้

การประกันภัยนาข้าวในปี 2560 ธ.ก.ส. กำหนดจำหน่ายกรมธรรม์ตั้งแต่ 31 สิงหาคม เป็นต้นไป ยกเว้นภาคใต้เริ่มตั้งแต่ 15 ธันวาคม กำหนดจ่ายเบี้ยประกัน ไร่ละ 90 บาท เกษตรกรที่สนใจร่วมโครงการต้องจ่ายเบี้ยประกันเอง 36 บาท ต่อไร่ ที่เหลือรัฐบาลอุดหนุน 54 บาท ต่อไร่ ยกเว้นเกษตรกรที่เป็นสมาชิก ธ.ก.ส.ทางธนาคารจะเป็นผู้จ่ายแทนคุ้มครองความเสียหายภัยพิบัติธรรมชาติ 1,260 บาท ต่อไร่ ศัตรูพืชและโรคระบาด 630 บาท ต่อไร่

 

ขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด