แม็คโคร ตอกย้ำความเป็นผู้นำธุรกิจค้าส่งเคียงข้างสังคมไทย เดินหน้าขยายสาขา จับมือสถาบันการศึกษา ชูโมเดลสนับสนุนเกษตรกรท้องถิ่น

แม็คโคร เดินหน้าขยายสาขา เพิ่มความเข้มข้นในทุกมิติเคียงข้างชุมชน ล่าสุดกับ “อุตรดิตถ์โมเดล” พร้อมการเปิดสาขาใหม่ในจังหวัดอุตรดิตถ์ ที่มุ่งขยายการสนับสนุนเศรษฐกิจท้องถิ่นให้ครอบคลุมทุกด้าน ด้วยการรวมพลังกับสถาบันการศึกษา รับนักศึกษาฝึกงาน เปิดโอกาสสร้างงานสร้างอาชีพให้คนท้องถิ่น และก่อตั้งโรงคัดบรรจุสินค้าเกษตร เติมเต็มมาตรฐานด้านความปลอดภัยสินค้า ให้พร้อมจำหน่ายผ่านแม็คโครทุกสาขาทั่วประเทศ

นางเสาวลักษณ์ ถิฐาพันธ์ ประธานคณะผู้บริหาร กลุ่มธุรกิจค้าส่งแม็คโคร เปิดเผยว่า การเปิดสาขา แม็คโคร อุตรดิตถ์ นับเป็นการเปิดสาขาใหม่ ที่เน้นความยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งการเพิ่มศักยภาพเกษตรกร โดยโครงการอุตรดิตถ์โมเดล เกิดขึ้นจากการที่แม็คโคร ร่วมมือกับคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ก่อตั้งโรงคัดบรรจุสินค้าเกษตร เพื่อช่วยเกษตรกรรายย่อยในท้องถิ่นให้มีโรงคัดบรรจุสินค้าที่ได้มาตรฐาน GMP เพิ่มมูลค่าให้ผลผลิตเติบโตและแข่งขันได้ สำหรับจังหวัดอุตรดิตถ์มีสินค้าเกษตรที่สำคัญ อาทิ ผักสลัดไฮโดรโปนิกส์ ผักสลัดออร์แกนิก หน่อไม้ไผ่บง สับปะรดห้วยมุ่น และลองกอง ที่ส่งเข้าแม็คโคร สาขาอุตรดิตถ์และใกล้เคียง

ทั้งนี้ การเปิดแม็คโคร อุตรดิตถ์ เป็นสาขาที่ 148 เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน โดยมี นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งสาขาดังกล่าวมีขนาดพื้นที่ขาย 5,000 ตารางเมตร พร้อมสินค้าคุณภาพมากกว่า 10,000 รายการ อีกทั้งยังเปิดพื้นที่หน้าสาขาให้เอสเอ็มอีผู้ผลิตสินค้าโอท็อป ผู้ผลิตสินค้าชุมชนรายย่อยในจังหวัดมาจำหน่ายสินค้าในช่วงการเปิดสาขาด้วย