“รพ.ดอนจาน” สุดห่วงคนไข้ สละที่ 4 ไร่-ปลูกข้าวปลอดสารพิษ!

ที่บริเวณแปลงนาหลังโรงพยาบาลดอนจาน อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ ร.ท. ธวัชชัย เหมวัง นายอำเภอดอนจาน เป็นประธานโครงการปลูกข้าวหอมมะลิปลอดสารพิษเพื่อผู้ป่วยและญาติ โดยมี นพ. จารึก ประคำ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลดอนจาน นายพีรพงษ์ ถิ่นคำเชิด นายก อบต. สะอาดไชยศรี นางณัฎฐพร เจริญจิตต์ เกษตรอำเภอดอนจาน พร้อมข้าราชการ ผู้นำชุมชน บุคลากรโรงพยาบาล อสม. เครือข่ายเกษตรอินทรีย์ และชาวบ้านจำนวน 150 คน ร่วมโครงการ

นพ. จารึก กล่าวว่า สาเหตุการเจ็บป่วยของประชาชนทั่วไปส่วนมากเกิดจากพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่มีสารพิษ หรือสารเคมี สารปนเปื้อนในอาหารเข้าสู่ร่างกาย ซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่ก่อให้เกิดโรคมะเร็ง และปัญหาสุขภาพนำไปสู่การเสียชีวิต ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาจากการได้รับสารเคมี หรือสารปนเปื้อนเข้าสู่ร่างกาย โดยเฉพาะในกลุ่มคนไข้ ผู้ป่วย ที่เข้ารับบริการและกำลังพักฟื้นได้หายเร็ว จึงร่วมกับทุกภาคส่วนในพื้นที่ จัดโครงการปลูกข้าวหอมมะลิปลอดสารพิษ โดยใช้พื้นที่ว่างเปล่าด้านหลังโรงพยาบาลประมาณ 4 ไร่ เป็นแปลงนาปลูกข้าวปลอดสารพิษ นำผลผลิตเป็นข้าวต้มและอาหารเลี้ยงผู้ป่วยและญาติ ได้บริโภคข้าวอินทรีย์ปลอดสารพิษ ประหยัดงบประมาณทางราชการในการจัดซื้ออาหาร

“นอกจากนี้ทางโรงพยาบาลยังสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนและเครือข่ายในการร่วมลงแขกดำนา เป็นแบบอย่างในการฟื้นฟูประเพณีการดำนา เพื่อลดต้นทุนการผลิต ซึ่งปัจจุบันค่าจ้างแรงงานดำนาสูงถึงวันละ 350 บาท รวมทั้งงดการใช้สารเคมีในแปลงนา ซึ่งแปลงข้าวเจ้าปลอดสารพิษที่ช่วยกันลงแรงดำนา เป็นแปลงนาน้ำฝนที่สามารถควบคุมไม่ให้น้ำป่า หรือน้ำคลองพัดพาสารเคมีเข้ามาในแปลงนา และจะไม่ใช้ปุ๋ยหรือสารเคมีใดๆ อีกทั้งยังมีเป้าหมายที่จะปลูกผัก เลี้ยงสัตว์ เลี้ยงปลา และตั้งเป็นโรงครัวปลอดสาร เพื่อบริการคนป่วยให้ฟื้นตัวเร็วและหายดี ขณะที่ญาติและประชาชนทั่วไปจะได้แนวทางในการบริโภคอาหารและปลูกข้าวที่ปลอดสารพิษเพื่อการมีสุขภาพที่ดีต่อไปด้วย”

 

ขอบคุณข้อมูลจากมติชนรายวัน