ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา

เมื่อเร็วๆ นี้ ผศ.ดร. ณัฐนีภรณ์ น้อยเสงี่ยม คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ศรีวิชัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เป็นประธานในพิธีเปิด ARCH #Intership และร่วมงานกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษาและการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ศรีวิชัย ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก คุณทศพล ชูทอง บริษัท มะยม อินดอร์ ลิฟวิ่ง จำกัด MAYOM INDOOR LIVING CO., LTD วิทยากรผู้มากประสบการณ์ในการทำงานด้านการออกแบบมาบรรยายให้ความรู้แก่นักนักศึกษาชั้นปีที่ 5 หลักสูตรสาขาวิชาสถาปัตยกรรม ทั้งนี้  มีคณาจารย์หลักสูตรสาขาวิชาสถาปัตยกรรมเข้าร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ ซึ่งกิจกรรมนี้ทำให้นักศึกษาได้รับประโยชน์และได้รับความรู้ก่อนออกไปสู่การทำงานจริง