CPF ส่งอาหารจากใจ สู้ภัยน้ำท่วม

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ส่งความห่วงใยเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วมในจังหวัดสงขลา ระดมทีมจิตอาสา ลงพื้นที่มอบผลิตภัณฑ์อาหารคุณภาพปลอดภัยและน้ำดื่มซีพี แก่ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย มณฑลทหารบกที่ 42 ค่ายเสนาณรงค์ อำเภอหาดใหญ่ เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและคลายความเดือดร้อนจากภาวะน้ำท่วมฉับพลันอย่างเร่งด่วน

นายวิฑูรย์ เจริญทิพย์ปัญญา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธุรกิจสุกร ซีพีเอฟ เปิดเผยว่า ชาวซีพีเอฟจากทุกกลุ่ม ธุรกิจในเขตภาคใต้ ได้แก่ ธุรกิจสุกร ธุรกิจไก่ไข่ภาคใต้ ธุรกิจไก่เนื้อ ธุรกิจอาหารสัตว์บก และสำนักธุรการ ผนึกกำลังร้อยเรียงความดี ในกิจกรรม “CPF ส่งอาหารจากใจ สู้ภัยน้ำท่วม” ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนชาวสงขลาที่ได้รับความเดือดร้อนจากผลกระทบวิกฤตน้ำท่วมฉับพลัน ชาวซีพีเอฟตระหนักถึงความเดือดร้อนดังกล่าว จึงนำไข่ไก่สดปลอดสาร 5,310 ฟอง เนื้อหมูสด 100 กิโลกรัม เนื้อไก่สด 500 กิโลกรัม และน้ำดื่มซีพี 2,400 ขวด ไปมอบให้แก่ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย มณฑลทหารบกที่ 42 ค่ายเสนาณรงค์ เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

ด้าน พันเอก ปกรณ์ จันทรโชตะ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 42 รักษาราชการผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 42 กล่าวว่า ผลิตภัณฑ์ที่ซีพีเอฟนำมามอบให้ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย มณฑลทหารบกที่ 42 ค่ายเสนาณรงค์ จะจัดครัวเคลื่อนที่และนำผลิตภัณฑ์ไปเป็นวัตถุดิบสำหรับปรุงเป็นอาหารปรุงสุกพร้อมรับประทาน เพื่อแจกจ่ายแก่พี่น้องประชาชน