ม.มหิดล ภูมิใจนวัตกรรม “หุ่นฝึกฉีดยา” เพิ่มความแม่นยำ และชำนาญ

อาจารย์ชนิตา ตัณฑเจริญรัตน์ อาจารย์ประจำภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดเผยถึงที่มาของนวัตกรรม “หุ่นฝึกฉีดยาเข้ากล้ามเนื้อทารกแรกเกิดด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์” ที่มี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มนต์อมร ปรีชารัตน์ อาจารย์ประจำสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา และสามารถคว้า 3 รางวัลจากมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565 (Thailand Research Expo 2022) จัดโดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เมื่อเร็วๆ นี้ว่า เป็นผลงานที่ได้สร้างสรรค์ร่วมกับ นายชะโอด ตัณฑเจริญรัตน์ หัวหน้างานอำนวยการและวางแผน สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 2 แห่งกรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม ผู้เป็นบิดา ในช่วงวิกฤติ COVID-19 ที่ผ่านมา

โดยเป็นนวัตกรรมที่ได้สร้างขึ้นจากโจทย์ที่มาจากชั้นเรียนพยาบาล ที่ต้องสาธิตให้นักศึกษาพยาบาลเรียนรู้การฉีดยาเข้ากล้ามเนื้ออย่างถูกวิธี โดยทารกแรกเกิดทุกรายต้องได้รับการฉีด    วิตามินเค ซึ่งเป็นวิตามินสำคัญที่ช่วยในกระบวนการแข็งตัวของเลือด นอกจากนี้ ทารกแรกเกิดยังต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบีเข้ากล้ามเนื้ออีกจำนวน 3 เข็ม โดยเข็มแรกฉีดเมื่อแรกเกิด เข็มที่สองและสามฉีดเมื่ออายุ 1-2 และ 6 เดือนตามลำดับ ซึ่งตำแหน่งของการฉีดวัคซีนในเด็กทารกแรกเกิดนั้น ต่างจากผู้ใหญ่ตรงบริเวณที่ฉีดจะต้องเป็นบริเวณต้นขา เนื่องจากเป็นกล้ามเนื้อส่วนที่เจริญที่สุด เมื่อเทียบกับกล้ามเนื้อบริเวณอื่นของทารกแรกเกิด

นวัตกรรม “หุ่นฝึกฉีดยาเข้ากล้ามเนื้อทารกแรกเกิดด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์” นี้ จัดทำขึ้นเพื่อประโยชน์ในการเรียนการสอนอย่างแท้จริง โดยได้รับการออกแบบให้สามารถใช้งานได้ใกล้เคียงกับการฉีดยาทารกจริงมากที่สุด ตั้งแต่ขั้นตอนการคัดเลือกหุ่นให้มีขนาดเท่ากับทารกจริงการใช้วัสดุตรงบริเวณที่ฝึกฉีดยาที่ทำด้วย “ซิลิโคน” เพื่อให้มีผิวสัมผัสคล้ายผิวหนังของมนุษย์ และ “การต่อวงจรอิเล็กทรอนิกส์” ซึ่งสามารถให้คำแนะนำด้วยเสียงเพื่อให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาทักษะของตนเอง ใช้งานง่ายภายใน 4 ขั้นตอนการใช้งาน เพียงเสียบปลั๊ก เปิดสวิตช์ ก็สามารถทดลองฝึกฉีดยา และได้รับคำแนะนำด้วยเสียงได้ทันที