ม.เกษตรฯ จัดเสวนาทางวิชาการ “กินอยู่อย่างไร…ให้ห่างไกลสารพิษ”

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยสำนักงานนวัตกรรมและพันธกิจเพื่อสังคม ร่วมกับ สำนักส่งเสริม และฝึกอบรม มก. และสถานีวิทยุ ม.ก. ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังเสวนาทางวิชาการในหัวข้อ “กินอยู่อย่างไร…ให้ห่างไกลสารพิษ” ในวันพุธที่ 21 ธันวาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 13.30-16.00 น. สามารถรับชมถ่ายทอดสดผ่านระบบออนไลน์ (Facebook และ Youtube) และรับฟังผ่านสถานีวิทยุกระจายเสียง ม.ก.

งานเสวนาในครั้งนี้ มีที่มาจากเหตุการณ์ตรวจสอบสถานประกอบกิจการผลิตแปรรูปวัตถุดิบเนื้อและเครื่องในสัตว์รายใหญ่ ในพื้นที่ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เมื่อช่วงต้นเดือนธันวาคมที่ผ่านมา ที่มีการพบการลักลอบผลิตวัตถุดิบชิ้นส่วนเนื้อสัตว์ แช่ในถังฟอร์มาลีนส่งขายร้านหมูกระทะ และร้านอาหารอีสานกว่า 66 แห่ง ทำให้หลายฝ่ายเกิดความวิตกกังวลต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น สำนักนวัตกรรมฯ จึงได้กำหนดจัดเสวนาในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาสารพิษในอาหารที่เสี่ยงต่อการบริโภคโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ และเพื่อให้บริการด้านวิชาการโดยข้อเสนอแนะทางวิชาการ เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศชาติและสังคมต่อไป

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟังเสวนาสามารถลงทะเบียนโดยสแกนคิวอาร์โค้ด (QR Code) ตามภาพที่แนบมาด้วยนี้ หรือรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook : สถานีวิทยุ ม.ก., Youtube : KU Radio Thailand, Youtube : Nontri Live หรือรับฟังผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียง ม.ก. เอ็ม. สเตอริโอ ทั้ง 4 สถานี (4 ภูมิภาค)