กระทรวงเกษตรฯ จับมือ รฟท.และ “ไทยเรล โลจิสติกส์” เปิด “ศูนย์รวมและกระจายการขนส่งสินค้าเกษตรทางรางศรีสำราญ” จ.สุพรรณบุรี เป็นศูนย์รวมขนส่งสินค้าเกษตรทางรางของภาคกลางไปทั่วไทย-ส่งออก.

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับ การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) และ “ไทยเรล โลจิสติกส์” เปิด “ศูนย์รวมและกระจายการขนส่งสินค้าเกษตรทางรางศรีสำราญ” อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี อย่างเป็นทางการ หนุนเป็นศูนย์รวมขนส่งสินค้าเกษตรทางรางของภาคกลางที่กระจายสินค้าส่งทั้งในประเทศและต่างประเทศ ขนส่งเชื่อมต่อประเทศเพื่อนบ้าน  ทั้ง สปป.ลาว จีน กัมพูชา มาเลเซีย สิงคโปร์ ช่วยลดต้นทุนการขนส่งให้ถูกลงกว่า 50% ในยามวิกฤติน้ำมันแพง ประเดิมขนส่งเที่ยวแรกส่งสินค้าเกษตร 10 ตู้คอนเทนเนอร์ ทั้งข้าวสาร อาหารสัตว์ วัว ลงสู่ภาคใต้อย่างรวดเร็ว ช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบปัญหาน้ำท่วม วัว 10 ล้านตัว ขาดแคลนอาหาร ด้าน “ไทยเรล โลจิส ติกส์” ประกาศพร้อมบริการขนส่งทางรางครบวงจร เตรียมขยายเส้นทางขนส่งสินค้าครอบคลุมในประเทศ และขนส่งชายแดนเชื่อมต่อเพื่อนบ้านได้เจรจา บ.โลจิสติกส์ สปปล. กัมพูชาและมาเลเซียคืบหน้า

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2565 ได้มีพิธีเปิด “ศูนย์รวมและกระจายการขนส่งสินค้าเกษตรทางรางศรีสำราญ” อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรีอย่างเป็นทางการ โดย นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานเปิดงาน นายนัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีให้การต้อนรับ นางขนิษา วิมลวัฒนา นายกเทศมนตรีเมืองสองพีน้องกล่าววัตถุประสงค์ของการจัดงาน นางสาวณัฏฐา ธนกิจสถาพร ประธานบริหารบริษัท ไทยเรล โลจิสติกส์ จำกัดกล่าวถึงนโยบายของโครงการ และ นายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยกล่าวถึงความร่วมมือของการใช้พื้นที่ ที่หยุดรถศรีสำราญเป็นศูนย์รวมและการกระจายการขนส่งสินค้าการเกษตรทางราง

นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า การเปิด “ศูนย์รวมและกระจายการขนส่งสินค้าเกษตรทางราง ศรีสำราญ” อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี อย่างเป็นทางการ หนุนเป็นศูนย์รวมขนส่งสินค้าเกษตรทางรางของภาคกลางที่กระจายสินค้าส่งทั้งในประเทศและต่างประเทศ ขนส่งเชื่อมต่อประเทศเพื่อนบ้านทั้ง สปป.ลาว จีน กัมพูชา มาเลเซีย สิงคโปร์ ช่วยลดต้นทุนการขนส่งให้ถูกลงกว่า50%ในยามวิกฤติน้ำมันแพง ประเดิมขนส่งเที่ยวแรกส่งสินค้าเกษตร 10 ตู้คอนเทนเนอร์ทั้งข้าวสาร อาหารสัตว์ วัว ลงสู่ภาคใต้ช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบปัญหาน้ำท่วม

“เกษตรกรทุกวันนี้ประสบปัญหาค่าใช้จ่ายน้ำมันแพงการขนส่งสินค้าการเกษตร ทางรางกระจายส่งสินค้าทั้งในประเทศและส่งออกประเทศเพื่อนบ้านช่วยลดต้นทุนให้เกษตรกรลงมากกว่า 50% ปัจจุบัน เรามีสินค้า 5 อย่างส่งไปต่างประเทศ 1. ข้าวสาร ปีละ10 ล้านตัน 2. ยางพารา 3. น้ำมันปาล์ม 4. อ้อยและ น้ำตาล และ 5. สินค้าอาหารทะเล ปีหนึ่งเป็นพันล้านตัน

วันนี้พลังงานแพงทำให้ต้นทุนสูง การแข่งขันสู้ต่างประเทศไม่ได้ โชคดีได้การรถไฟแห่งประเทศไทยและ บริษัทไทยเรล โลจิสติกส์ จำกัด ผู้ให้บริการขนส่งทางรางอย่างครบวงจร จับมือพัฒนาร่วมด้านขนส่งทางราง ช่วยลดการใช้จ่ายการขนส่งมากกว่าครึ่งหนึ่ง ถ้าสามารถเปิดการขนส่งสำเร็จจะส่งผลดีต่อเกษตรกร  เพราะถ้าขนส่งทางรถไฟขนส่งทางรางช่วยลดต้นทุนการส่งสินค้าลงกว่า 50% ส่งผลดีต่อเกษตรกรอย่างมาก

สำหรับการขนส่งปฐมฤกษ์วันนี้ได้มีการขนส่งสินค้าเกษตรลงไปจังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดนราธิวาส 10 ตู้คอนเทนเนอร์ โดยขนส่งวัว 2 ตู้คอนเทนเนอร์ จำนวน 40 ตัว ให้เกษตรกรขนส่งทางรางมีความรวดเร็ว ถ้าขนส่งรถยนต์ล่าช้า ใช้เวลา 7 วัน มีการขนส่งอาหารสัตว์ 1 ตู้คอนเทนเนอร์ ให้ถึงมือเกษตรกรอย่างรวดเร็วทันท่วงทีลดต้นทุนได้จริง เพราะปัจจุบันภาคใต้ประสบปัญหาน้ำท่วมอาหารสัตว์ขาดแคลน วัว 10 ล้านตัวขาดแคลนอาหาร

นอกจากนี้ มีข้าวสารส่งจังหวัดนราธิวาสและเดือนต่อไปจะมีการขนส่งผลไม้ อย่างทุเรียนไปในประเทศและต่างประเทศ ความสำเร็จวันนี้ เชื่อมขนส่งไปต่างประเทศได้โดยเฉพาะประเทศเพื่อนบ้าน มีการส่งสินค้าไปมาเลเซีย สิงค์โปร สปป.ลาว ต่อไปจีน และมีการส่งสินค้าไปกัมพูชา การขนส่งทางรถไฟผลักดันการขนส่งสินค้าเกษตรไปต่างประเทศได้เป็นอย่างดี” นายประภัตร กล่าว

นางสาวณัฏฐา ธนกิจสถาพร ประธานบริหาร บริษัท ไทยเรล โลจิสติกส์ จำกัด ให้บริการด้านการขนส่งสินค้าทางรางอย่างครบวงจร เพื่อช่วยเพิ่มความสะดวกให้กับเจ้าของสินค้า และผู้ประกอบการที่ต้องการขนถ่ายสินค้าไปทั่วประเทศ เปิดเผยว่าการเปิด “ศูนย์รวมและกระจายการขนส่งสินค้าเกษตรทางราง  ศรีสำราญ” อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรีนี้เป็นขบวนแรกที่ให้บริการขนส่งทางรางอย่างเป็นทางการ หลังจากที่ได้เปิดทดลองใช้บริการขนส่งสินค้า เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา เพื่อทดลองระบบและการใช้เส้นทาง โดยทดลองขนส่งสินค้าทางรถไฟเส้นทางจุดหยุดรถศรีสำราญ จังหวัดสุพรรณบุรี-สถานีบ้านทุ่งโพธิ์ อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้กับบริษัทบุญรอดซัพพลายเชน จำกัด การทดลองขนส่งสินค้าในครั้งนี้ทำให้ทราบว่า การขนส่งทางรถไฟช่วยเอื้ออำนวยความสะดวกในเรื่องของการขนส่งได้มากน้อยอย่างไร รวมทั้งช่วยลดต้นทุนการขนส่ง อุปสรรค ปัญหาที่จะเกิดขึ้นระหว่างการขนส่งจากต้นทางถึงปลายทาง การโหลดสินค้าขึ้นลง หรือขั้นตอนวิธีการต่างๆ จากการทดลองขนส่งเพื่อนำประสบการณ์นี้ไปปรับปรุงแก้ไข

การเดินขบวนขนส่งอย่างเป็นทางการในครั้งนี้เป็นการขนส่งสินค้าเกษตรลงสู่ภาคใต้ และในอนาคตจะขยายเส้นทางขนส่งสินค้าไปทุกเส้นทุกภาคในประเทศ เพราะบริษัทมีความพร้อมการบริการแบบครบวงจร ช่วยลดต้นทุนการขนส่งให้ผู้ประกอบการมากกว่า30% เมื่อเทียบกับการขนส่งในรูปแบบอื่นและมีการขยายการขนส่งสู่ชายแดนและเชื่อมต่อไปยังประเทศเพื่อนบ้าน ทั้ง สปป.ลาว จีน กัมพูชา ทางภาคใต้เชื่อมต่อไปประเทศมาเลเซีย สิงค์โปร์

ทั้งนี้ การขนส่งสินค้าเชื่อมต่อเข้าสู่ประเทศเพื่อนบ้านนั้นได้มีการเข้าเจรจาร่วมมือกันทั้งภาครัฐและเอกชน อาทิ ประเทศมาเลเซีย ได้จับมือกับสุลต่าน 3 รัฐของมาเลเซียร่วมธุรกิจการขนส่งสินค้าระหว่างกันซึ่งมีความคืบหน้าไปมาก ในขณะที่การเจรจากับสปป.ลาว ได้จับมือกับบริษัทเวียงจันโลจิสติกส์ในการร่วมบริการขนส่งทางรางร่วมกันและจะมีการส่งต่อสินค้าไปยังประเทศจีนในอนาคต

ส่วนกลุ่มลูกค้าอนาคต ตั้งเป้ากลางปีหน้าขนส่งสินค้าเต็มขบวนถึงปาดังเบซาร์ ประเทศมาเลเซียทุกวันๆ ละ 1 ขบวนไป-กลับ พร้อมเล็งส่งสินค้าเกษตร ผักผลไม้ไกลถึงจีน ส่วนขากลับจะมีสินค้ากลับมาด้วยเป็นยางพาราและกลุ่มสินค้าจำพวกอะไหล่อิเล็กทรอนิกส์จากท่าเรือปีนังของมาเลเซียที่ขนส่งจากอินเดียกลับมา เพื่อจะส่งต่อไปยังจีนและไต้หวัน

“หลังจากการให้บริการขนส่งสินค้าการเกษตรกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อลดต้นทุนเกษตรกรแล้ว บริษัท ไทยเรล โลจิสติกส์ จำกัดยังมีนโยบายขนส่งสินค้าเกษตร ผลไม้ตามฤดูกาลไปให้ผู้ประกอบการนำเข้าผักผลไม้รายใหญ่ในจีนด้วยซึ่งปัจจุบันมีลูกค้าภาคอุตสาหกรรมและการเกษตรติดต่อเข้ามาค่อนข้างมาก ตัวอย่างหน่วยงานที่สนใจ เช่น บริษัท ดีเอชแอล ซัพพลายเชน (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท Flash Express (แฟลชเอ็กซ์เพรส) บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัดและการท่าเรือ เป็นต้น”

นางสาวณัฏฐา กล่าวต่อว่า การขนส่งสินค้าทางรถไฟมีจุดเด่นในเรื่องความปลอดภัย ความปลอดภัยของคนขับที่ต้องขับรถระยะไกล ค่าใช้จ่ายด้านความเสื่อมสภาพรถยนต์และซ่อมบำรุงรถยนต์ต่ำลง น้ำมันราคาสูงขึ้นและช่วยลดปัญหาเรื่องมลพิษ