เลี้ยงโคอเมริกันบราห์มันเลือดร้อย เน้นทำตลาดหลากหลาย ช่วยมีรายได้หลายทาง

การเลือกเลี้ยงโคเนื้อให้ตอบโจทย์ต่อความต้องการของตลาดนั้น เกษตรกรในหลายพื้นที่จะเลือกโคเนื้อที่มีสายพันธุ์แตกต่างกันไป เพราะต้องมองในเรื่องของการต่อยอดทางธุรกิจ ว่าจะทำตลาดในรูปแบบไหนหรือทำตลาดได้กี่ทิศทาง ซึ่งโคเนื้อสายพันธุ์อเมริกันบราห์มันเป็นอีกหนึ่งสายพันธุ์ที่ได้รับความนิยมในการเลี้ยง โดยเกษตรกรมีทั้งเลือกเลี้ยงให้เป็นสายพันธุ์เลือดร้อยและสายพันธุ์เลือดผสม ซึ่งโคอเมริกันบราห์มันมีเอกลักษณะประจำพันธุ์ที่โด่ดเด่น คือเป็นโคที่มีรูปร่างใหญ่ไปจนถึงปานกลาง ขนสั้นเกรียนมีสีขาวเทาและสีแดง และที่สำคัญเจริญเติบโตได้ดี กินเก่ง ทนต่อสภาพอากาศและโรคได้ดี

คุณปิยะพงษ์ ฉัตรจินดารัตน์

การทำตลาดของโคเนื้อสายพันธุ์อเมริกันบราห์มัน นอกจากจำหน่ายเป็นสายพันธุ์ดีแล้ว ยังมีการนำเข้างานประกวดอีกมากมาย จึงทำให้เวทีโคเนื้อสายพันธุ์นี้เป็นอีกหนึ่งแหล่งเรียนรู้ ที่ผู้สนใจรายใหม่สามารถเข้ามาศึกษาและเรียนรู้ได้อยู่เสมอ จนเกิดความชำนาญและสร้างรายได้ดีทีเดียว คุณปิยะพงษ์ ฉัตรจินดารัตน์ ก็เช่นกัน ได้สนใจในเรื่องของการเลี้ยงโคเนื้อสายพันธุ์อเมริกันบราห์มันเลือดร้อย โดยฟาร์มของเขานำโคเข้าประกวดตามงานต่างๆ พร้อมทั้งพัฒนาสายพันธุ์อยู่เสมอ ทำให้เป็นอีกหนึ่งแหล่งผลิตโคสายพันธุ์อเมริกันบราห์มันเลือดร้อยคุณภาพให้กับลูกค้ามามากกว่า 15 ปี

 

หลังจบการศึกษา มาสานต่ออาชีพครอบครัว

คุณปิยะพงษ์ เล่าว่า เมื่อจบการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยแล้ว ได้กลับมาสานต่ออาชีพทางการเกษตรจากครอบครัวทันที โดยช่วงนั้นคุณพ่อคุณแม่ของเขาจะเน้นในเรื่องของการทำพืชไร่เป็นหลัก เช่น การปลูกไร่ข้าวโพด ไร่อ้อย ด้วยระบบการปลูกพืชในลักษณะนี้ใช้เวลาในการรอผลผลิตเติบโตค่อนข้างนานเป็นแรมปี ช่วงประมาณปี 2548 ได้เกิดความคิดที่อยากจะเลี้ยงโคเนื้อ ทำให้ได้ทดลองซื้อเป็นโคเนื้อลูกผสมบราห์มันเข้ามาเลี้ยงก่อน 1 ตัว จากนั้นจึงเกิดความชอบและคิดว่าจะนำสายพันธุ์อะไรมาต่อยอดทางธุรกิจดี จึงได้เลือกเป็นสายพันธุ์โคเนื้อบราห์มันเลือดร้อยที่มองว่าลงตัวและตอบโจทย์สำหรับเขาที่สุด

พื้นที่ภายในฟาร์ม

“พอเราตกลงปลงใจที่จะเลือกสายพันธุ์นี้ ได้ทำการศึกษาข้อมูลต่างๆ อยู่พอสมควร จากเดิมที่คิดว่าน่าจะทำเสริม ก็พัฒนาการเลี้ยงมาเรื่อยๆ จนสามารถที่ทำเป็นอาชีพหลักได้ ด้วยความที่เรามีเนื้อที่จากการปลูกพืชไร่เยอะ ก็ได้แบ่งมาปลูกหญ้าอาหารสัตว์ให้กับโคไว้กินด้วย อย่างน้อยก็เป็นการประหยัดต้นทุน จากความคิดแน่วแน่ในวันนั้น ทำให้ผมสามารถเป็นเกษตรกรที่จำหน่ายโคเนื้ออเมริกาบราห์มันเลือดร้อยเป็นอาชีพได้ และมีแม่พันธุ์ผลิตลูกจำหน่ายได้อยู่ประมาณ 16 ตัว” คุณปิยะพงษ์ บอก

โดยแม่พันธุ์โคทั้งหมดจะใช้วิธีการผสมเทียมเป็นหลัก และทางฟาร์มของเขาเองยังนำเข้าน้ำเชื้อพ่อพันธุ์จากต่างประเทศเข้ามารับผสมให้กับเกษตรกรรายอื่นๆ อีกด้วย

การผสมเทียม 

ปลูกหญ้าไว้ 200 ไร่ ให้โคกิน ที่เหลือส่งขาย

สำหรับการจัดพื้นที่เลี้ยงโคจะมีการแบ่งพื้นที่โรงเรือนและพื้นที่เดินเล่นอย่างชัดเจน แต่ที่เป็นปัจจัยสำคัญคือการแบ่งพื้นที่ปลูกหญ้าอาหารสัตว์ เพราะนอกจากจะช่วยลดต้นทุนในเรื่องของการผลิตแล้ว ทำให้โคภายในฟาร์มมีหญ้ากินตลอดทั้งปี และส่วนเกินที่มีก็จะตัดจำหน่ายให้กับฟาร์มอื่นๆ ในพื้นที่ จึงเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ได้เงินเข้ามาหมุนเวียนใช้จ่ายภายในฟาร์มได้ด้วยเช่นกัน

คุณปิยะพงษ์ บอกอีกว่า ทางฟาร์มยังได้มีการรับผสมเทียมให้กับเกษตรกรรายอื่นๆ เพราะภายในฟาร์มของเขามีการเก็บรวบรวมน้ำเชื้อจากพ่อพันธุ์ดีของโคอเมริกันบราห์มันทั้งในและต่างประเทศไว้ ถ้าฟาร์มไหนต้องการที่จะให้ไปผสมเทียมก็สามารถปฏิบัติดูแลให้ได้ หรือเกษตรกรท่านใดจะส่งโคเนื้อเข้าประกวดตามงานต่างๆ ทางฟาร์มแห่งนี้ก็รับฝึกให้โคมีความพร้อมสำหรับเข้างานประกวดด้วยเช่นกัน โคที่เข้ามาทำการฝึกที่นี่จะมีอายุตั้งแต่ 6-7 เดือนขึ้นไป

แปลงหญ้าที่ปลูกไว้

การผสมเทียมให้กับแม่พันธุ์ภายในฟาร์มจะเลือกแม่พันธุ์ที่มีอายุ 18 เดือนขึ้นไป น้ำหนักเฉลี่ยต่อตัวอยู่ที่ 350 กิโลกรัม หลังจากผสมน้ำเชื้อติดแล้ว รอแม่โคตั้งท้องประมาณ 9 เดือนครึ่ง ในระยะที่โคตั้งท้องจะบำรุงด้วยอาหารข้นที่มีโปรตีนอยู่ที่ 16-18 เปอร์เซ็นต์ ให้กินวันละ 1 กิโลกรัมต่อตัวต่อวัน และให้หญ้าสดกับฟางเสริมให้กินทุกวัน ส่วนโคแม่ลูกอ่อนที่มีลูกติดให้นมลูกอยู่ จะให้กินอาหารข้น 3-5 กิโลกรัมต่อตัวต่อวัน

“หลังลูกหย่านมแล้ว ถ้าแม่โคมีความสมบูรณ์เราก็จะผสมเทียมทันที โดยจะพยายามผลิตลูกให้ได้ต่อแม่ปีละ 1 ตัว การดูแลโคเนื้อภายในฟาร์ม การทำวัคซีนก็จะมีป้องกันโรคปากเท้าเปื่อย ทำทุก 4 เดือนครั้ง และมีทำวัคซีนลัมปี สกิน และโรคปอดทำปีละ 1 ครั้ง โดยเฉพาะโรคโคที่เกิดมาใหม่ ควรรีบทำวัคซีนลัมปี สกินทันที ส่วนคอกก็มีการทำความสะอาด โดยนำขี้โคมาตาก นอกจากจำหน่ายแล้ว ก็นำมาเลี้ยงเป็นไส้เดือนได้อีกด้วย” คุณปิยะพงษ์ บอก

โคเนื้อสายพันธุ์อเมริกันบราห์มันภายในฟาร์ม

ราคาจำหน่ายโคในฟาร์ม มีหลักหมื่นจนถึงหลักแสนบาท

การทำตลาดเพื่อจำหน่ายโคเนื้อภายในฟาร์ม คุณปิยะพงษ์ บอกว่า หลักๆ จะเน้นจำหน่ายเป็นโคหลังหย่านมเท่านั้น โดยราคาแต่ละตัวก็จะแตกต่างกันไปตามความสวยงาม หรือสายพันธุ์ของพ่อแม่ที่นำมาผสมเข้าด้วยกัน ถ้าลูกโคตัวไหนมีลักษณะที่ดี ก็จะราคาสูงขึ้นไปตามรูปลักษณ์หรือทรงที่ออกมา

โดยราคาลูกโคตัวเมียที่หย่านมแล้วอายุ 8-9 เดือน ราคาต่อตัวเริ่มต้นจะอยู่ที่หลักแสนบาท และลูกโคตัวผู้ที่มีอายุ 8-9 เดือน ราคาต่อตัวจะอยู่ที่ 70,000-80,000 บาท

การส่งโคเข้างานประกวด

“สำหรับผมเวลานี้ การเลี้ยงโคเนื้อสายพันธุ์อเมริกันบราห์มัน ถือว่าตลาดยังไปได้ดี และอนาคตก็ยังจะทำไปได้เรื่อยๆ เพียงแต่เราต้องผลิตโคที่มีคุณภาพออกสู่ตลาดนะครับ รับรองว่าผลิตไม่ทันขาย และที่สำคัญโคสายพันธุ์อเมริกันบราห์มันนี่มีการเลี้ยงกันทั่วโลก ทำให้สามารถนำน้ำเชื้อจากต่างประเทศเข้ามาพัฒนาต่อในประเทศได้ จึงทำให้สายพันธุ์นี้ค่อนข้างจะเป็นสายพันธุ์ที่สากล และทำตลาดได้อย่างถาวร ราคาก็ยังไปได้เรื่อยๆ ตั้งแต่ผมเลี้ยงมาครับ” คุณปิยะพงษ์ บอก

สำหรับท่านใดที่เป็นมือใหม่ สนใจในเรื่องของการเลี้ยงโคสายพันธุ์อเมริกันบราห์มันเลือดร้อย คุณปิยะพงษ์ แนะว่า สิ่งที่ต้องคำนึงคือเรื่องของระยะเวลา เพราะการเลี้ยงโคช่วงแรกจะให้ผลตอบแทนช้าอาจจะให้ผลผลิตไม่ไวเหมือนสัตว์อื่นๆ อย่างเช่น ไก่และสุกรที่มีวงจรไม่กี่เดือน ซึ่งโคเนื้อการเลี้ยงต้องมีการรอเวลาเพื่อให้ได้ผลผลิต 1-2 ปี เพราะฉะนั้นทั้งเรื่องการมีแปลงหญ้าอาหารสัตว์ และการเลี้ยงให้ประหยัดต้นทุนก็จะช่วยให้การเลี้ยงมีผลกำไร พร้อมทั้งหาแหล่งเงินทุนสำรองไว้ส่วนหนึ่ง เมื่อถึงเวลาโคที่เลี้ยงให้ผลตอบแทนได้ เงินที่ได้รับกลับมาจะทำให้เกิดอาชีพที่มั่นคงแน่นอน

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องของการเลี้ยงโคเนื้อสายพันธุ์อเมริกันบราห์มันเลือดร้อย ติดต่อ คุณปิยะพงษ์ ฉัตรจินดารัตน์ ณ บ้านเลขที่ 32 หมู่ที่ 10 ตำบลสำโรงชัย อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ หมายเลขโทรศัพท์ 086-759-4508 และ 091-291-8367