หนุ่มเพชรบุรี เลี้ยงโคเนื้อชาร์โรเล่ส์เลือดสูง ต่อยอดฟาร์มเป็นสนามฝึก ประกวดการันตีรางวัล

โคเนื้อ ไม่ได้เป็นเพียงสัตว์เศรษฐกิจที่เลี้ยงเพื่อจำหน่ายสายพันธุ์และเนื้อเพียงอย่างเดียว แต่ยังมีการจัดงานประกวดที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เพราะงานประกวดโคสวยงามเป็นอีกหนึ่งช่องทางหรือแหล่งเรียนรู้ที่ดี ให้กับผู้สนใจรายใหม่หรือผู้ที่มีประสบการณ์น้อยได้เข้ามาทำการศึกษา จึงทำให้เกิดองค์ความรู้และมีกลุ่มเครือข่ายของเกษตรกรผู้เลี้ยงโค ซึ่งนอกจากจะช่วยในเรื่องของการแก้ปัญหาต่างๆ แล้ว ในเรื่องของการทำตลาดก็มีความเข้มแข็งตามไปด้วยเช่นกัน

คุณกฤตเมธ ทองโล่ง หรือ คุณอ๊อฟ

คุณกฤตเมธ ทองโล่ง หรือ คุณอ๊อฟ อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 106 หมู่ที่ 4 ตำบลถ้ำรงค์ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี เป็นอีกหนึ่งเกษตรกรที่ได้เรียนรู้ในเรื่องของการทำอาชีพเลี้ยงโคเนื้อ โดยลองผิดลองถูกจนประสบผลสำเร็จ จากนั้นเขาได้นำความรู้ที่ได้มาต่อยอดการเลี้ยงโคมากขึ้น คือการทำฟาร์มให้เป็นสนามฝึกโคเพื่อเข้าประกวด จึงทำให้นอกจากรายได้จำหน่ายลูกพันธุ์โคเนื้อแล้ว ยังมีรายได้ที่เกิดจากการฝึกเป็นค่าใช้จ่ายหมุนเวียนภายในฟาร์มอีกด้วย

คุณอ๊อฟ เล่าให้ฟังว่า เมื่อจบการศึกษาได้มายึดอาชีพเกี่ยวกับการเลี้ยงโคเนื้อทันที แรงบันดาลใจนี้เกิดจากเห็นเกษตรกรในพื้นที่เลี้ยงแล้วสามารถเป็นอาชีพทำเงินได้ จึงทำให้เขาได้ตัดสินใจลองเลี้ยง ซึ่งช่วงแรกจะเน้นเลี้ยงเพื่อขุนจำหน่ายให้กับโรงเชือดเพียงอย่างเดียว ช่วงนั้นถือว่าประสบผลสำเร็จมีผลกำไรดี หลังจากผ่านมาได้ระยะหนึ่งมีการเลี้ยงกันมากขึ้น จึงทำให้ราคาจำหน่ายลดลงมีผลกำไรไม่เป็นไปตามที่ต้องการ จนกระทั่งการเลี้ยงบางรุ่นเสมอตัวก็มี ทำให้เกิดการปรับเปลี่ยนการเลี้ยงใหม่เพื่อให้เท่าทันและตอบโจทย์ในการทำตลาด

โคที่ผ่านการฝึกเข้าประกวด

“แม่พันธุ์แรกๆ ผมไม่ได้กำหนดเป็นสายพันธุ์เลือดสูงมาก แต่จะใช้เป็นแม่พันธุ์บ้านๆ ต่อมาพอเรามีองค์ความรู้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เราก็มาคิดว่าทำไมเราขายลูกได้ราคาไม่ดีเท่ากับฟาร์มอื่น ซึ่งการเลี้ยงเราก็ใส่ใจดูแลดีทุกอย่าง แต่พอขายแล้วแทบจะกำหนดในเรื่องของราคาไม่ได้ โดยเฉลี่ยราคาอยู่ที่หลัก 30,000 บาท มันเป็นเพราะอะไร เราก็ค่อนข้างหาคำตอบอยู่ พอเข้ามาเรียนรู้เรื่อยๆ ก็พบว่าแม่พันธุ์โคเรายังไม่ดีพอ พอเริ่มจับทางได้ ก็มีแม่พันธุ์ดีๆ เข้ามาเลี้ยงเป็นสายพันธุ์ชาร์โรเล่ส์ลูกผสมเลือดสูงทั้งหมดในเวลานี้”    

พื้นที่ภายในฟาร์ม

โคเนื้อที่เลี้ยงภายในฟาร์มทั้งหมด การให้อาหารจะเน้นให้กินอาหารข้นและฟางเป็นหลัก โดยอาหารข้นจะมีเปอร์เซ็นต์โปรตีนอยู่ที่ 12 ให้กินต่อตัวต่อวันอยู่ที่ 5 กิโลกรัม เฉลี่ยแล้วค่าอาหารข้นอยู่ที่กิโลกรัมละ 10 บาท เท่ากับ 1 วัน ต้นทุนอาหารของโคอยู่ที่ 50 บาทต่อตัว จากการคำนวณต้นทุนค่าอาหารมาหักลบจากการจำหน่ายแล้ว ยังมีผลกำไรจากการเลี้ยงเป็นเงินเก็บให้กับเขาได้ดี

 

สำหรับทิศทางการเลี้ยงโคเนื้อ คุณอ๊อฟ บอกว่า มองทิศทางไว้ 2 ทาง คือ 1. โคเนื้อชาร์โรเล่ส์ที่เป็นสายเลือดสูง จะเลี้ยงเพื่อใช้ผลิตให้ได้ลูกพันธุ์ที่มีคุณภาพเพื่อพัฒนาพันธุ์ภายในฟาร์ม ส่วนลูกโคตัวผู้จะจำหน่ายออกจากฟาร์มทั้งหมด และ 2. เลี้ยงเพื่อส่งเข้าประกวดในเวทีต่างๆ โดยฟาร์มของเขาเน้นในเรื่องของการส่งโคเข้างานประกวดเป็นอย่างมาก จนทำให้เกิดประสบการณ์ในการฝึกโค ทำให้ไม่กี่ปีที่ผ่านมาทางฟาร์มของเขาได้มีเกษตรกรท่านอื่นๆ ส่งลูกโคเนื้อเข้ามายังฟาร์มของเขา เพื่อให้ได้รับการฝึกสำหรับเตรียมความพร้อมในการส่งเข้าประกวดงานต่างๆ อีกด้วย

โปรแกรมการฝึกโคเพื่อเข้าประกวด โคของลูกค้าที่มีอายุตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป จะมีการให้ยาบำรุงทุกเดือน อาบน้ำให้กับโคอยู่เสมอๆ ซึ่งค่าใช้จ่ายในระยะนี้จะอยู่ที่ 4,000 บาทต่อเดือน ส่วนโคที่มีอายุ 10 เดือนขึ้นไป ราคาค่าฝึกตามโปรแกรมจะอยู่ที่ 5,000 บาทต่อเดือน และถ้ามีอายุ 12-15 เดือน ราคาฝึกต่อตัวอยู่ที่ 6,000 บาทต่อเดือน เมื่อเจ้าของโคแจ้งมาว่าต้องการจะส่งโคไปประกวดที่ไหนทางฟาร์มก็จะเดินทางไปถึงสถานที่ประกวดให้กับลูกค้า และมีคนเลี้ยงดูแลให้จนจบงานประกวด

การผูกโคเข้ากับหลักยืน

“การฝึกในแต่ละวัน เราก็จะมีการฝึกตอนเช้า โดยจับโคผูกเชือกให้ยืนแบบมีความเคยชินประมาณ 2 ชั่วโมงต่อวัน เพราะการทำให้เขามีความอดทนในการยืน เวลาที่เราเคลื่อนย้ายไปในที่ต่างๆ โคจะสามารถยืนอยู่บนรถได้นานๆ ทำให้โคไม่มีการบาดเจ็บจากการเหยียบทับกัน จากนั้นก็จะมีในเรื่องของการอาบน้ำ ปล่อยเดินเล่นจะมีการฝึกอยู่ตลอด จึงทำให้หลังจากที่โคผ่านการประกวด และได้กลับไปอยู่กับเจ้าของแล้ว โคที่ผ่านการฝึกเหล่านี้ ก็จะยังคงมีทรวดทรงตัว การยืนการเดินที่สง่างาม และว่านอนสอนง่ายตามไปด้วย จากที่ทำมาก็ถือว่าเจ้าของโคที่มาจ้างเราฝึก เขาบอกว่าค่อนข้างพึงพอใจเป็นอย่างมาก สำหรับการมาจ้างฝึกเข้าประกวด” 

ส่วนโคเนื้อทางฟาร์มของเขาเพาะพันธุ์เอง หากเป็นโคเนื้อตัวเมียที่มีรูปทรงสวยและมีลูกค้าเข้ามาติดต่อขอซื้อ โคตัวเมียที่หย่านมแล้วมีอายุตั้งแต่ 8-9 เดือน ราคาจำหน่ายอยู่ที่ตัวละ 250,000 บาท และตัวผู้ราคาเริ่มต้นอยู่ที่ตัวละ 40,000 บาท โดยราคาที่จำหน่ายก็จะแตกต่างกันไปตามความสวยงามของโคที่เกิดมาในแต่ละปี

สำหรับท่านใดที่สนใจในเรื่องของการเลี้ยงโคเนื้อชาร์โรเล่ส์ลูกผสมเลือดสูง คุณอ๊อฟ แนะนำว่า สิ่งแรกต้องมีในเรื่องของใจรักก่อน จากนั้นมองดูว่ามีพื้นที่ที่เหมาะสมในเรื่องของการเลี้ยงมากน้อยเพียงใด ที่จะไม่ทำให้สิ่งปฏิกูลหรือกลิ่นจากของเสียไปรบกวนเพื่อนบ้าน เมื่อทุกอย่างมีความพร้อมสมควร จึงค่อยกำหนดกลุ่มเป้าหมายตลาดให้ชัดเจนและพัฒนาการเลี้ยงไปในทิศทางที่ต้องการ และที่ขาดไม่ได้เลยคือแหล่งเงินทุน ควรมีสำหรับไว้ในช่วงแรกที่ทำการเลี้ยง  ก็จะช่วยให้ประสบผลสำเร็จได้ไม่ยาก

สนามประกวด
การฝึกจัดท่าโค

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเลี้ยงโคเนื้อลูกผสมชาร์โรเล่ส์ หรือเกี่ยวกับโปรแกรมการฝึกโคเนื้อให้มีความพร้อมในเรื่องของการส่งเข้าประกวดในงานต่างๆ สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณกฤตเมธ ทองโล่ง หรือ คุณอ๊อฟ หมายเลขโทรศัพท์ 088-504-1510