ผลิตปลานิลแปลงเพศ มีขายตลอดปี ทำเงินมากว่า 2 ทศวรรษ

ปลานิล เป็นสัตว์น้ำเศรษฐกิจที่ตลาดยังนิยมบริโภค เพราะนอกจากจะนำมาประกอบอาหารได้หลายเมนูแล้ว ยังสามารถทำการแปรรูปได้อีกด้วย ซึ่งการเลี้ยงปลานิลเชิงเป็นการค้าจะนิยมใช้ปลาที่ผ่านการแปลงเพศเป็นตัวผู้เป็นหลัก เพราะเวลาเลี้ยงจะมีอัตราการแลกเนื้อมากกว่าปลานิลที่เป็นเพศเมีย ลูกพันธุ์ปลานิลแปลงเพศจึงเป็นสิ่งสำคัญของการเลี้ยงปลาทางธุรกิจสำหรับเกษตรกร ถ้ามีลูกพันธุ์ปลาที่ดี น้ำดี และอาหารที่ให้เปอร์เซ็นต์การแลกเนื้อสูง ก็จะช่วยให้การเลี้ยงปลานิลมีผลกำไรและเป็นอาชีพที่ยั่งยืนได้ไม่ยาก

คุณจิรทีปต์ คงทอง

คุณจิรทีปต์ คงทอง เกษตรกรเพาะพันธุ์ปลานิล เจ้าของ เจ๊ตาพันธุ์ปลา ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 6/1 หมู่ที่ 4 ตำบลหนองตีนก อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นอีกหนึ่งแหล่งเพาะพันธุ์ปลานิลที่มีคุณภาพ โดยการเพาะพันธุ์แห่งนี้ดำเนินการมาตั้งแต่รุ่นคุณแม่ ต่อมาเขาได้มารับช่วงต่อทางธุรกิจจึงมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทำให้ลูกพันธุ์ปลาเป็นที่รู้จักและตลาดมีความต้องการ เพราะด้วยประสบการณ์ที่สั่งสมชื่อเสียงมากว่า 20 ปี

การเก็บไข่จากปากปลานิล

คุณจิรทีปต์ เล่าให้ฟังว่า ช่วงแรกครอบครัวของเขาทำการเลี้ยงปลานิลเป็นปลาเนื้อเพื่อส่งจำหน่าย ต่อมาปลามีการขยายพันธุ์เองตามธรรมชาติ เกิดลูกปลาออกมาเต็มบ่อ เป็นจุดเริ่มต้นให้คุณแม่ของเขานำลูกพันธุ์ปลาที่ได้นำมาใช้ทดแทนการซื้อลูกพันธุ์ปลานิลจากแหล่งอื่น และนำส่วนที่เหลือจากการเลี้ยงภายในบ่อออกขายให้กับเพื่อนเกษตรกรรายอื่นๆ ส่งผลให้เวลาต่อมา ลูกพันธุ์ปลานิลสามารถทำรายได้ดีจึงเปลี่ยนมาขยายพันธุ์ลูกปลานิลแปลงเพศจำหน่ายมาจนถึงปัจจุบัน

นำไข่และลูกปลามาคัดขนาด
ไข่ปลานิล

“เริ่มแรกจะเน้นเลี้ยงให้ปลานิลเป็นเนื้อไซซ์ใหญ่ ต่อมาพอเราเห็นช่องทางการเพาะพันธุ์ ทำเป็นลูกปลานิลแปลงเพศเป็นการค้าได้ ก็เลือกที่จะเพาะพันธุ์ขายอย่างเดียว ที่เรามองตลาดปลานิล เพราะเป็นปลาที่เลี้ยงง่าย คนนิยมนำไปประกอบอาหาร จึงทำให้ตลาดค่อนข้างกว้าง ที่บ้านจึงเพาะพันธุ์ปลานิลแปลงเพศขายอย่างเดียว ทำมาเรื่อยๆ จนถึงทุกวันนี้ก็หลายสิบปีเห็นจะได้”

การเก็บไข่ปลานิล สัปดาห์ละ 1 ครั้ง

การเพาะพันธุ์ปลานิลให้ได้ลูกปลาคุณภาพ คุณจิรทีปต์ บอกว่า จะเลี้ยงปลาสำหรับทำเป็นพ่อแม่พันธุ์ให้มีอายุ 6 เดือนขึ้นไป โดยมีทั้งพ่อแม่พันธุ์เดิมและมีการเลี้ยงใหม่ เพื่อใช้เป็นพันธุ์ทดแทนของเดิมที่ผ่านการที่ให้ลูกมานานแล้ว จะคัดเลือกปลานิลที่มีทรงสวยทรงดีเป็นหลัก เลี้ยงในบ่อขนาดพื้นที่ 4 ไร่ โดยปล่อยตัวเมียอยู่ที่ 3,000 ตัว และตัวผู้ 1,000 ตัว ซึ่งอาหารที่ให้ปลานิลพ่อแม่พันธุ์กินจะเป็นอาหารปลาดุก ให้กิน 2 เวลา ในช่วงเช้าและเย็น

การฟักไข่ปลานิล

เมื่อพ่อแม่พันธุ์ปลานิลมีความสมบูรณ์พร้อมวางไข่ได้แล้ว คุณจิรทีปต์ บอกว่า จะทำการเก็บไข่ออกจากบ่อพ่อแม่พันธุ์สัปดาห์ละ 1 ครั้ง จากนั้นนำไข่ปลานิลมาฟักให้เป็นตัว และให้กินอาหารที่ผสมฮอร์โมนเพื่อเป็นการแปลงเพศ จะอนุบาลลูกปลาอยู่ในกระชัง ขนาด 2×4 เมตร ในอัตราส่วน 20,000 ตัวต่อกระชัง ให้อาหารผสมฮอร์โมนแปลงเพศทุก 2 ชั่วโมงครั้ง ให้กินตั้งแต่เช้าไปจนถึงเย็น เป็นเวลาทั้งหมด 21 วัน ซึ่งเคล็ดลับในการแปลงเพศคือ ต้องมีความต่อเนื่องของฮอร์โมนและเวลาต้องตรงไม่คลาดเคลื่อน ลูกปลานิลก็จะเปลี่ยนเพศเป็นตัวผู้และได้ขนาดไซซ์ที่พร้อมส่งขายให้กับลูกค้าได้

ลูกปลานิลที่จะนำไปแปลงเพศในขั้นตอนต่อไป

สำหรับโรคที่จะเกิดขึ้นกับลูกปลานิล คุณจิรทีปต์ บอกว่า ยังไม่มีโรคที่เกิดขึ้นกับปลาจนเกิดความเสียหาย เพราะการอนุบาลลูกปลานิลทำเพียงระยะเวลาสั้นๆ จึงไม่มีการสะสมของโรค ในเรื่องของสภาพบ่อเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์ก็เช่นเดียวกัน มีการจัดการและดูแลเป็นอย่างดี และมีแหล่งน้ำที่สะอาดจึงทำให้ปลอดภัยจากโรคต่างๆ

เตรียมลูกปลาส่งลูกค้า

การทำตลาดเพื่อจำหน่ายลูกพันธุ์ปลานิล คุณจิรทีปต์ เล่าว่า ด้วยประสบการณ์ของการได้เลี้ยงปลานิลขายเนื้อมาก่อน จึงทำให้รู้จักกับเกษตรกรผู้เลี้ยงปลา ต่อมาเมื่อฟาร์มเป็นที่รู้จักก็จะมีลูกค้าเข้ามาติดต่อซื้ออยู่เรื่อยๆ จึงทำให้สามารถส่งลูกพันธุ์ปลานิลจำหน่ายได้ตลอดทั้งปี ซึ่งปลานิลแปลงเพศจะขายอยู่ราคาเดียว เพราะมีขนาดไซซ์อยู่เพียงไซซ์เดียว โดยมีลูกค้าเข้ามารับถึงหน้าฟาร์มและบริการส่งทั่วประเทศอีกด้วย

ลูกปลานิลแปลงเพศ

“ปลานิลที่แปลงเพศ ราคาอยู่ที่ตัวละ 30 สตางค์ ซึ่งราคาสามารถขึ้นลงได้ ตามกลไกตลาด โดยลูกค้าที่ซื้อขายกัน ก็มีจากหลากหลายพื้นที่ทั่วประเทศ และก็มีรายใหม่ติดต่อเข้ามาเรื่อยๆ ลูกค้าบางเจ้าเขาก็จะซื้อไปอนุบาลต่อ เพื่อนำไปเลี้ยงเป็นการค้า เป็นลูกปลาไซซ์นิ้วอะไรประมาณนี้ บางช่วงที่ผลิตไม่ทัน ก็จะจองคิวกันไว้บ้าง ก็ถือว่าลูกปลานิลยังสามารถผลิตได้อย่างต่อเนื่องตลอดปี เพราะลูกค้ายังนิยมบริโภคอยู่”

พื้นที่ภายในฟาร์ม

สำหรับท่านใดที่สนใจอยากเลี้ยงปลานิลสร้างรายได้ คุณจิรทีปต์ แนะว่า ขั้นตอนการเลี้ยงปลานิลไม่ใช่เรื่องที่ยุ่งยาก เพราะปลานิลถือว่าเป็นปลาที่เลี้ยงง่าย กินอาหารได้ดี แต่สิ่งที่ต้องคำนึงมากที่สุดคือเรื่องการประหยัดต้นทุนการเลี้ยง หากไม่ได้เลี้ยงอาหารสำเร็จรูปเพียงอย่างเดียว ควรหาแหล่งของอาหารที่มีอยู่ภายในท้องถิ่นที่มาเสริมได้ อย่างน้อยก็เพื่อให้การเลี้ยงสามารถลดต้นทุนการผลิตลงไปได้ จะช่วยส่งผลให้การเลี้ยงปลานิลมีผลกำไรเพิ่มขึ้น

เตรียมปลานิลแปลงเพศส่งลูกค้า

สนใจลูกพันธุ์ปลานิลแปลงเพศ หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ คุณจิรทีปต์ คงทอง หมายเลขโทรศัพท์ 081-374-6014, 081-744-7946