สภาเกษตรกรแห่งชาติฟื้น “ไผ่” พืชเศรษฐกิจไทยที่ถูกลืม

นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ กล่าวในกิจกรรมเสวนาวิชาการ งานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2560 ณ อาคารโรงพยาบาลสัตว์ มทร.ตะวันออก จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2560 ในการบรรยายพิเศษ “ไผ่ อดีต ปัจจุบันและอนาคต” ว่า ไผ่เป็นเรื่องที่ถูกทอดทิ้งมานานเพราะคนไทยรู้สึกว่ามันใกล้ซะจนลืมและมองข้ามไป วิถีชีวิตคนไทยในสมัยก่อนมีความผูกพันใกล้ชิด เป็นต้นไม้ที่มหัศจรรย์ใช้ประโยชน์ ได้ทุกส่วน ตั้งแต่เป็นอาหาร ประดิษฐ์เป็นเครื่องใช้สอย จักสานเป็นอาชีพเสริม หรือนำไปสร้างบ้าน โรงเรือน อาคาร   ล่าสุดพบว่ามีนวัตกรรมจากไผ่สามารถนำมาทำเครื่องสำอางประทินผิวเพื่อความสวยงาม หรือทำเป็นเชื้อเพลิงชีวมวล เนื่องจากมีราคาถูก ต้นทุนต่ำ แล้วให้ค่าพลังงานความร้อนสูงจึงเป็นที่ต้องการของตลาดอย่างมาก แปรรูปเป็นเครื่องนุ่งห่ม รวมถึงทำเป็นยารักษาโรคได้   ไผ่มีหลากหลายสายพันธุ์ในประเทศไทย แต่พันธุ์ที่เป็นประโยชน์ทางเศรษฐกิจมีไม่มาก หากเข้ามาหาความรู้เพิ่มเติมจากงานวันเกษตรแห่งชาติ โซนนวัตกรรมไผ่ C 7 ซึ่งจะมีงานไปจนถึงวันที่ 16 กรกฎาคมนี้ กิจกรรมอัดแน่นไปด้วยนิทรรศการจัดแสดง สาธิตและจำหน่ายรวมทั้งการเสวนา ก็จะมีความรู้เรื่องไผ่มากยิ่งขึ้น ถ้าคิดในแง่เศรษฐกิจที่ดีที่สุดขณะนี้คือ ไผ่รวก ซางหม่น ซางราชินี ขายได้ทุกส่วน ยกตัวอย่าง ไผ่ซางหม่น 1ไร่ ปลูก 100 ต้น 4X4 เมตร ยิ่งปลูกถี่ยิ่งดีเพราะจะแย่งแสงแดดลำต้นจะยาว โตเร็ว ปลูกครบปีที่ 4 เริ่มสางออกมาขายถ้าไม่สางจะไม่แตกกอ สางเอาลำแก่มาขาย สางแล้วจะออกหน่อเยอะขึ้นรอบต้น เลือกหน่อไม่สวยไว้กินกับขาย หน่อสวยที่เป็นหน่อดินใหญ่ๆเก็บขาย ลำ อย่างน้อยตัดขาย 5 ลำ/หน่อ/กอ/ปี  100 กอตัดได้ 500 ลำ   ไผ่รวกขายลำละ 10 บาท รายได้เดือนละ 5,000 บาท ซางหม่นลำละ 30 บาท รายได้เดือนละ 15,000 บาท ปุ๋ยไม่ต้องให้ยาไม่ต้องพ่น ไม่มีแรงงาน ถึงเวลาไปตัด ขยันหน่อยก็ใส่ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอกก็จะทำให้โตเร็ว ออกหน่อเยอะ ขยับอัพเกรดไม่ขายเป็นลำ เอามาหมักแช่น้ำยากันมอด ปลวก ขาย 100 บาท ไร่หนึ่งได้ 50,000 บาท/เดือน

สภาเกษตรกรแห่งชาติทำเรื่องไผ่มาพักใหญ่ ด้วยรอให้ 2 กระทรวงคือกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หาข้อยุติร่วมกันในเรื่องของกฎหมายและการส่งเสริม โอกาสนี้สภาเกษตรกรฯจึงผลักดันนำร่องไปเรื่อยๆก่อน หากเกษตรกรหรือบุคคลทั่วไปให้ความสนใจในนวัตกรรมไผ่ หรือพืชชนิดอื่นหรือเดือดร้อนทางด้านการทำเกษตรกรรม สภาเกษตรกรฯยินดีประสานความช่วยเหลือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่สภาเกษตรกรจังหวัดทุกจังหวัด