ม.แม่โจ้ เปิดตัว บริษัท First Organic Seed บริษัทจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ผักอินทรีย์แห่งแรกของประเทศไทย

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เปิดตัว บริษัท First Organic Seed จำกัด บริษัทแรกของประเทศไทย ที่จัดจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ผักอินทรีย์ โดยมีปณิธานในการสร้างเมล็ดพันธุ์ผักอินทรีย์คุณภาพ เพื่อเกษตรกรอินทรีย์ พร้อมเปิดตัวอย่างเป็นทางการ ร่วมฉลอง 45 ปี พืชผักแม่โจ้ เมื่อวันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2565 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉันทนา วิชรัตน์ กรรมการบริษัท First Organic Seed จำกัด กล่าวว่า บริษัท First Organic Seed เป็นบริษัทแรกของมหาวิทยาลัย และเป็นบริษัทแรกของประเทศไทย ได้เกิดขึ้นจากการที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้มีการเรียนการสอนทางด้านงานปรับปรุงพันธุ์ งานพัฒนาพันธุ์ งานผลิตเมล็ดพันธุ์ทางด้านเกษตรอินทรีย์ ทั้งหมดได้ทำงานบูรณาการร่วมกันเกี่ยวกับเมล็ดพันธุ์ ซึ่งทางบริษัทได้ทำงานร่วมกับศูนย์ปรับปรุงพันธุ์และผลิตเมล็ดพันธุ์อินทรีย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในการวิจัย พัฒนา และผลิตเมล็ดพันธุ์ผักอินทรีย์คุณภาพ ภายใต้มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ IFOAM

โดยบริษัทจะทำหน้าที่จัดจำหน่ายเมล็ดพันธุ์และสินค้าที่เกี่ยวโยงกัน ดังนั้น บริษัท First Organic Seed เหมือนเป็นอีกห้องเรียนหนึ่งของนักศึกษา ทางด้าน Seed Marketing ให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้ระบบการตลาดผ่านการฝึกปฏิบัติจริง และเป้าหมายในอนาคตจะเป็นผู้นำการผลิตเมล็ดพันธุ์ผักอินทรีย์ในระดับสากล รวมถึงเตรียมจัดจำหน่ายสินค้าที่เกี่ยวโยงเกษตรอินทรีย์อีกด้วย First Organic Seed จึงเป็นบริษัทแรกของประเทศไทยในการจัดจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ผักอินทรีย์ โดยมีปณิธานในการสร้างเมล็ดพันธุ์ผักอินทรีย์คุณภาพ เพื่อเกษตรกรอินทรีย์

สำหรับผลิตภัณฑ์ของบริษัทมีทั้งเมล็ดพันธุ์แบบ F-1 Hybrid และเมล็ดพันธุ์ OP ผสมเปิด ซึ่งผลิตภัณฑ์เด่นที่พร้อมวางจำหน่ายขณะนี้จะเป็นเมล็ดพันธุ์กลุ่มผักสลัด กว่า 10 พันธุ์ อาทิ ขจี 3 (อินทรีย์) กรีนโอ๊คลีฟ (MJ-3-2) ขจี 4 (อินทรีย์) คอส (MJ-5) มณี 4 (อินทรีย์) เรดโอ๊คลีฟ (MJ-6) ฯลฯ และกำลังเตรียมวางจำหน่ายเพิ่มเติมในกลุ่มผักสวนครัวจำพวก แตงกวา พริก มะระ บวบ ฯลฯ ที่จะทยอยออกวางจำหน่ายอย่างต่อเนื่องเร็วๆ นี้ ที่ทำการบริษัท ตั้งอยู่ที่ สำนักฟาร์มมหาวิทยาลัย (907 ไร่) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ท่านที่สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 091-070-5757 ในวันและเวลาทำการ หรือ FB : ศูนย์การรียนรู้การผลิตเมล็ดพันธุ์ผัก เกษตรอินทรีย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ https://www.facebook.com/SeedsOrganicMaejo