สยามคูโบต้า จัดโครงการ “KUBOTA Farm-Tech Innovator Hackathon 2022”

สยามคูโบต้า จัดโครงการ “KUBOTA Farm-Tech Innovator Hackathon 2022” นำนิสิต นักศึกษาทั่วประเทศ ร่วมแข่งขันประชันไอเดียนวัตกรรม “AGRI-TECH” & “FARM-TECH” สร้างสรรค์นวัตกรรมสุดล้ำที่จะช่วยยกระดับภาคการเกษตรไทย โดยทีมผู้ชนะเลิศได้รับเงินรางวัล 100,000 บาท พร้อมถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นายรัชกฤต สงวนชีวิน ผู้จัดการฝ่าย Business Value Creation บริษัท สยามคูโบต้า
คอร์ปอเรชั่น จำกัด กล่าวว่า บริษัทได้ดำเนินการจัดประกวด KUBOTA Hackathon 2022 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิต นักศึกษา ที่กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี เรียนรู้นวัตกรรมการเกษตร พร้อมนำองค์ความรู้ที่ได้ศึกษานำมาต่อยอด สร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อยกระดับภาคการเกษตรไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน โดยแข่งขันชิงเงินรางวัล รวมกว่า 300,000 บาท ซึ่งทีมผู้ชนะเลิศจะได้รับเงินรางวัล 100,000 บาท พร้อมถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ภายใต้โจทย์การแข่งขันในปีนี้คือ “AGRI-TECH & FARM-TECH” การเสาะหาโซลูชัน ใหม่ๆ เพื่อช่วยพัฒนาภาคการเกษตร

นายบุรยกร อุดมสิน นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเกษตรอัจฉริยะ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นักศึกษาทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ เล่าถึงนวัตกรรมที่ได้ออกแบบว่า ผลงานของทีมเราคือ กล้องวัดความอ่อนแก่ของทุเรียน ที่ใช้ระบบ Image Processing ทำงานคู่กับ ข้อมูล Weather Station สามารถทำการประเมินความอ่อนแก่ของผลทุเรียนได้ โดยทีมเล็งเห็นว่าทุเรียนถือเป็นพืชเศรษฐกิจที่สร้างรายได้ได้ค่อนข้างสูง แต่พอเข้าไปดูความเสียหายของราคาผลผลิตก็ค่อนข้างสูงเช่นกัน สาเหตุส่วนใหญ่มาจากลูกอ่อนถูกตัดมามากเกินทำให้ขายไม่ได้หรือราคาต่ำ จึงคิดว่าหากเราช่วยลดความเสียหายจากตรงนี้ได้ จะช่วยสร้างรายได้เพิ่ม ทำให้เกษตรกรสามารถไปบริหารจัดการในส่วนอื่นมากขึ้น

“นวัตกรรมการวัดความอ่อนแก่ของทุเรียน มีหลายงานวิจัยที่เผยว่าสามารถทำได้จริง เป็นเทคโนโลยีที่มีอยู่แล้ว ทีมจึงมองเห็นความเป็นไปได้และคิดว่าสามารถต่อยอดได้ อีกทั้งมองว่านวัตกรรมดังกล่าวจะสามารถเข้าไปช่วยพัฒนาภาพใหญ่ของอุตสาหกรรมเกษตรไทยได้” นายธรภัทร์ แพงวาป นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเกษตรอัจฉริยะ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นักศึกษาทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ เล่าเพิ่มเติม