สวนยางพัทลุง วอน กยท. เป็นพี่เลี้ยง สานฝันทำสวนยางยั่งยืน

นายสุขทัศน์ ต่างวิริยกุล รองผู้ว่าการ ด้านปฏิบัติการ การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) มอบหมายให้ นายโกศล บุญคง ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาการผลิต (ฝสผ.) ผู้บริหารและพนักงานในสังกัด ฝสผ. ฝ่ายพัฒนาเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร (ฝพก.) ให้การต้อนรับ นายไพรัช เจ้ยชุม ประธานเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางจังหวัดพัทลุง นำเครือข่ายฯ รวม 43 คน เข้ารับฟังนโยบายการบริหารงานของ กยท. ที่ห้องประชุมสถลสถานพิทักษ์ อาคาร 1 ชั้น 6 สำนักงานใหญ่ กยท. ถนนบางขุนนนท์ แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ โดยรองผู้ว่าการด้านปฏิบัติการ ได้วิดีโอคอลรับฟังข้อเสนอแนะและความคิดเห็นจากคณะผู้มาเยือน พร้อมแจ้งให้ทราบนโยบาย กยท. ในการแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคใบร่วงชนิดใหม่ว่า ได้มอบให้ ดร.กฤษดา สังข์สิงห์ ผอ.การสถาบันวิจัยยาง  ประสานนโยบายจากปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดำเนินการแก้ไขในทุกภูมิภาค เพราะเป็นเรื่องสำคัญ ขณะเดียวกัน ได้เร่งต่อยอดการขับเคลื่อนการปลูกสร้างสวนยางยั่งยืน เพื่อความมั่นคงของอาชีพการทำสวนยาง โดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับเอกสารสิทธิที่มีผลถึงการกีดกันทางการค้าของประเทศคู่ค้าในแถบยุโรป รวมทั้งการดำเนินการด้านตลาดยางพาราให้เหมาะสมกับแต่ละพื้นที่ด้วย

ทั้งนี้ ทีมผู้บริหาร กยท. ได้แจ้งผลการดำเนินงานสนับสนุนการพัฒนาอาชีพการทำสวนยาง อาทิ โครงการชะลอการโค่นยาง โครงการคาร์บอนเครดิต โครงการต้นแบบเกษตรกรรมยั่งยืน โครงการครูยาง เป็นต้น ให้เครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางจังหวัดพัทลุงรับทราบความคืบหน้า โดย นายไพรัช เจ้ยชุม ประธานเครือข่ายฯ แจ้งว่า จะให้ความร่วมมือกับ กยท. ช่วยพัฒนาอาชีพการทำสวนยาง และจะเดินทางไปศึกษาข้อมูลสวนยางต้นแบบที่ประสบความสำเร็จ ทั้งนอกและในพื้นที่ เพื่อนำกลับมาพัฒนาอาชีพการทำสวนยางในจังหวัดพัทลุงต่อไป