ซาแรนแต่ละสีต่างกันอย่างไร

ซาแรน หรือที่เรียกกันว่า ตาข่ายกรองแสง เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่มีประโยชน์ใช้งานได้หลายอย่าง แต่หน้าที่หลักคือ เอาไว้กรองแสง บังแสง พรางแสง ลดความเข้มข้นหรือความแรงของแสงแดดลง ลดความร้อนที่จะส่งผลกระทบ มีหลายสี แต่ต้องเลือกใช้ให้เหมาะสม วันนี้เทคโนโลยีชาวบ้านจะพาไปดูว่าแต่ละสีต่างกันยังไง ก่อนอื่นไปรู้จัก “ซาแรน” กันก่อน

ซาแรนจะช่วยสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเจริญเติบโต ออกดอก ออกผล ของพืชได้ด้วยคุณสมบัติการพรางแสง จะมีปริมาณ % ในการกรองแสงที่แตกต่างกันออกไปตามการใช้งาน คือ 50%, 60%, 70% และ 80% ซึ่งต้องเลือกให้เหมาะสมกับความต้องการนำไปใช้งานด้วย

ซาแรนมี 2 ประเภท คือ แบบถัก ชนิดนี้ทำจากโพลิเอทิลีนน้ำหนักเบา จึงเหมาะกับเกษตรกรรม การเพาะปลูก การเลี้ยงสัตว์ กสิกรรมทุกประเภท และแบบทอ ตาข่ายชนิดนี้มีน้ำหนักมากกว่า ทิ้งตัวดี มีความยืดหยุ่นและทนทานสูง จึงนิยมใช้ในการเลี้ยงสัตว์และทำสิ่งปลูกสร้างที่ต้องการความแน่นหนามั่นคง

สีดำ เป็นสีที่เหมาะกับการสร้างร่มเงาให้พืช เพราะแสงที่ส่องผ่านลงมายังคงเป็นแสงขาวตามธรรมชาติ พืชจึงใช้สังเคราะห์แสงได้ตามปกติ ซึ่งในท้องตลาดมีหลายอัตราการกรองแสงให้เลือก เช่น 50%, 60%, 70%, 80% ยิ่งอัตราการกรองแสงมาก เส้นเทปก็จะยิ่งถี่มาก

สีขาว ให้แสงขาวผ่านลงมาได้มากกว่าซาแรนสีดำ เหมาะสำหรับพื้นที่ที่ยังต้องการแสงมาก แต่ต้องการลดอุณหภูมิ ลดแรงลมหรือความแรงของเม็ดฝน เช่น สวนที่ใช้ซาแรนสีดำ 60% เพื่อให้แสงผ่าน 40% แต่ด้วยเส้นเทปมีความห่าง เมื่อเข้าฤดูมรสุม แรงลมและฝนอาจทำให้พืชเสียหายได้ ซึ่งสามารถทดแทนได้ด้วยซาแรนสีเทาเงิน 80% ที่เส้นเทปจะเรียงชิดแน่นเทียบเท่าซาแรนสีดำ 80% แต่ด้วยเส้นเทปทึบแสงน้อยกว่า จึงให้แสงผ่านมากกว่า คือ 40% เท่าเดิม จึงช่วยลดความเสียหายได้ดีขึ้น

สีเขียว แสงที่ผ่านมาจะเป็นแสงสีเขียวซึ่งเป็นสีของแสงที่พืชนำไปใช้ประโยชน์ได้น้อย ทำให้พืชยืดตัวสูงขึ้นเพื่อไปหาแสง จึงเหมาะกับการใช้เพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ เช่น ต้องการให้พืชมีกิ่งก้านยาวขึ้น และยังเป็นสีที่ช่วยลดการเกิดตะไคร่ในบ่อน้ำได้ จึงมักนำไปสร้างร่มเงาให้บ่อปลา
สีแดง แสงสีแดงจะช่วยเร่งดอก และลดการรบกวนจากแมลงบางชนิดได้ จึงนำไปใช้สำหรับพืชบางชนิด หรือพืชที่ต้องการให้มีการติดดอกมากขึ้น

สีน้ำเงิน (ฟ้า) แสงสีน้ำเงินจะช่วยเรื่องการเติบโตของรากและใบ จึงมักใช้เพื่อทำให้พืชมีใบสีเข้ม

หลายๆ คน อาจจะคาดไม่ถึง “ซาแรน” มีประโยชน์มากในการเกษตร
1.ซาแรนช่วยเพิ่มผลผลิตแต่ลดอายุการเก็บเกี่ยวให้สั้นลง
2.ซาแรนช่วยลดต้นทุนการใช้น้ำและปุ๋ย
3.ซาแรนช่วยป้องกันความเสียหายจากเชื้อโรค วัชพืช แมลงศัตรูพืช
4.ช่วยป้องกันความเสียหายของพืชที่เกิดจากปริมาณน้ำฝนที่มากเกินไป ช่วยกันแรงลมและพายุ
5.ลดการใช้สารเคมี ดีต่อผู้ปลูก ดีต่อผู้บริโภค และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม