ฤดูร้อนทำไมผักแพงหลายเท่าตัว

ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยมาก รวมไปถึงสภาพอากาศที่มีมลพิษฝุ่น PM2.5 และตอนนี้เข้าสู่ฤดูร้อนอย่างเป็นทางการ สภาพอากาศช่วงนี้บางพื้นที่มีความแห้งแล้งและอากาศร้อนมาก ทำให้พืชผักหรือผลผลิตทางการเกษตรมีโอกาสสูงที่จะโดนแดดเผาไหม้อาจถึงขั้นยืนต้นตาย รวมไปถึงการเกิดโรคและแมลงศัตรูพืชที่เข้าไปทำลายได้ง่าย สร้างความเสียหายให้กับผลผลิตของเกษตรกร วันนี้เทคโนโลยีชาวบ้านได้รวบรวมแมลงศัตรูพืชที่เกษตรกรควรระวังในช่วงฤดูร้อน รู้ก่อน ป้องกันก่อน ผลผลิตไม่เสียหาย

เพลี้ยไฟในพืชผักและไม้ผล
สามารถเข้าทำลายทั้งในพืชผักและไม้ผลต่างๆ เช่น พริก มังคุด ทุเรียน โดยเพลี้ยไฟจะดูดกินน้ำเลี้ยงจากยอด ใบอ่อน ดอก และผล ทำให้เกิดรอยด้านหรือรอยแผลสีน้ำตาล ซึ่งส่วนที่ถูกทำลายนั้นจะไม่สามารถเจริญเติบโตได้

เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลในนาข้าว
จะเข้าทำลายข้าวโดยการดูดกินน้ำเลี้ยงจากโคนต้นข้าวระดับเหนือผิวน้ำ ทำให้ต้นข้าวมีอาการใบเหลืองแห้ง หากระบาดรุนแรงต้นข้าวจะมีอาการไหม้และแห้งตาย และยังเป็นพาหะนำโรคใบหงิกมาสู่ต้นข้าวอีกด้วย

ไรแดงมันสำปะหลัง
ยิ่งในช่วงที่อากาศร้อน แห้งแล้ง ฝนทิ้งช่วง ยิ่งเหมาะต่อการระบาดของไรแดงมันสำปะหลัง โดยมันสำปะหลังที่เกิดการระบาดจะมีอาการหน้าใบเป็นจุดประด่างขาว มีสีขาวซีด ใบกระด้างกรอบ ไปจนถึงใบร่วงหลุดจากต้น

หนอนกออ้อย
เป็นอีกหนึ่งแมลงศัตรูพืชที่มักระบาดรุนแรงในช่วงที่อากาศร้อน ความชื้นต่ำ สามารถทำลายต้นอ้อยได้ทุกระยะการเจริญเติบโต ด้วยการเข้าไปกัดกิน เจาะไช ส่วนต่างๆ ของต้นอ้อย ทำให้ยอดแห้งตาย ใบหงิกงอมีรูพรุน ส่งผลให้ผลผลิตลดลง

นอกจากนี้ ยังมีแมลงศัตรูพืชหน้าร้อนอีกหลายตัว เช่น เพลี้ยแป้ง เพลี้ยอ่อน เพลี้ยหอย หรือจำพวกหนอนเจาะในพืชผักผลไม้ ปัญหาเหล่านี้ทำให้ผลผลิตน้อยลง ทำให้เกษตรกรต้องหมั่นดูแลสำรวจแปลงปลูกอยู่เสมอ เลยทำให้ช่วงฤดูร้อนผักแพงกว่าปกติ