เจียไต๋ ผนึกกำลัง XAG เปิดตัวโดรนการเกษตรไร้คนขับ ครั้งแรกในไทย

ฟาร์มอินโน (ไทยแลนด์) โดยกลุ่มบริษัท เจียไต๋ จำกัด ผู้นำธุรกิจนวัตกรรมการเกษตรของไทย ดึงพันธมิตรชั้นนำ XAG บริษัทเทคโนโลยีทางการเกษตรอัจฉริยะ ส่งโดรนเพื่อการเกษตรไร้คนขับ (Fully Autonomous Agricultural Drone) สู่วงการเกษตรไทย

ฟาร์มอินโน (ไทยแลนด์) และพันธมิตรทางธุรกิจอย่าง XAG เปิดตัวโดรนเพื่อการเกษตรไร้คนขับ ระบบควบคุมอัจฉริยะ ขับเคลื่อนด้วย AI โดยเกษตรกรไม่ต้องควบคุมเครื่องระหว่างการใช้งาน ชูจุดเด่นเรื่องความแม่นยำ ประหยัดพลังงาน ประหยัดเวลา และที่สำคัญช่วยลดการใช้แรงงานภาคเกษตร ซึ่งตอบโจทย์สถานการณ์ภาคการเกษตรของไทยในปัจจุบันที่เกษตรกรมีอายุเฉลี่ยสูงถึง 58.46 ปี อีกทั้งยังสอดรับกับยุทธศาสตร์ไทยแลนด์ 4.0 ที่มุ่งเน้นผลักดันการเกษตรไทยจากการเกษตรแบบดั้งเดิมสู่เกษตรอัจฉริยะ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกับนานาชาติ โดยฟาร์มอินโน (ไทยแลนด์) ร่วมกับ XAG พร้อมส่งมอบเทคโนโลยี ควบคู่กับโซลูชั่นการใช้งานที่ผ่านการวิเคราะห์และทดลองใช้โดยผู้เชี่ยวชาญด้านปุ๋ยและผลิตภัณฑ์อารักขาพืช

นายมนัส เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร บริษัท เจียไต๋ จำกัด กล่าวถึงความร่วมมือในครั้งนี้ว่า “เจียไต๋ต้องการผลักดันอาชีพเกษตรกรรมในไทยให้เป็นอาชีพที่มีความมั่นคง ให้เกษตรกรสามารถเพาะปลูกได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และมีความภูมิใจที่ได้ส่งมอบผลิตผลที่มีคุณภาพให้กับผู้บริโภค โดยเจียไต๋ยังมุ่งเป้าหมายถึงการสร้างความมั่นคงทางอาหาร จึงพัฒนาวงการเกษตรไทยให้มีความก้าวหน้าอยู่เสมอ”

นายเชา หนาน Head of Overseas Business Department บริษัท เอ็กซ์เอจี (XAG) กล่าวถึงการเปิดตลาดในไทยและความร่วมมือกับเจียไต๋ ว่า XAG มุ่งเน้นพัฒนาโดรนเพื่อการเกษตร หุ่นยนต์ รวมถึงเทคโนโลยี AI เพื่อยกระดับการเกษตรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และสามารถควบคุมผลผลิตได้อย่างแม่นยำ ซึ่งโดรนเพื่อการเกษตรของเราสามารถหว่านเมล็ดพันธุ์ ปุ๋ย และพ่นผลิตภัณฑ์อารักขาพืช ที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะปลูกให้กับทั้งเกษตรกรรายย่อยและรายใหญ่ทั่วโลก XAG มีความมุ่งมั่นในการร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อเปิดโอกาสให้ประเทศต่างๆ สามารถเข้าถึงการใช้งานผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรคุณภาพสูง รวมถึงประเทศไทย ซึ่งเป็นหนึ่งในประเทศที่ส่งออกสินค้าเกษตรคุณภาพสูงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สำหรับความร่วมมือกับแบรนด์ฟาร์มอินโน (ไทยแลนด์) เราได้มองเห็นศักยภาพในการเติบโตและพัฒนาการเกษตรของไทย ซึ่ง XAG และฟาร์มอินโน (ไทยแลนด์) ต่างมีเป้าหมายเดียวกันที่จะผลักดันขีดความสามารถของเกษตรกรไทยให้เข้าสู่ยุคเกษตรอัจฉริยะที่มีความแม่นยำสูงด้วยโดรนเพื่อการเกษตรแบบไร้คนขับ