“เพื่อกระบี่ปาล์มออยล์” นำร่อง ซื้อปาล์มสุกดึงชาวสวนรวมแปลงใหญ่

“เพื่อกระบี่ปาล์มออยล์” เดินหน้าซื้อปาล์มตามเปอร์เซ็นต์น้ำมัน ชูจุดแข็ง “zero waste model” แนะเกษตรกรหันมาเน้นการรักษาคุณภาพ รวมกลุ่มแปลงใหญ่ เพื่อความยั่งยืน จี้รัฐงัดจิ๊กซอว์ พ.ร.บ.ปาล์มน้ำมันฯ รักษาเสถียรภาพราคา

นายบุญรักษ์ อุ่นยวง กรรมการผู้จัดการ บริษัท เพื่อกระบี่ปาล์มออยล์ จำกัด เปิดเผยว่า บริษัทประกอบธุรกิจเกี่ยวกับโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มเป็นโปรดักต์หลัก เพื่อส่งขายให้โรงกลั่น โดยใช้ระบบโมเดลแบบแห้ง (dry process) ไม่มีขยะเหลือเป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม (zero waste) และได้ต่อยอดธุรกิจจากผลิตภัณฑ์พื้นฐานทั้งในส่วนเมล็ดในและเปลือก เพื่อป้อนเข้าอุตสาหกรรมต่อเนื่อง เพื่อนำมาเป็นสารตั้งต้นในการผลิตเครื่องสำอาง สามารถสร้างมูลค่าเพิ่ม ปัจจุบันกำลังการผลิตของบริษัทอยู่ที่ 120 ตัน ต่อวัน โดยมีระบบการทำสัญญาคอนแทร็กต์ฟาร์มมิ่งกับเกษตรกรชาวสวนปาล์มในพื้นที่จังหวัดกระบี่กว่า 20 ราย โดยรับซื้อผลปาล์มคุณภาพอยู่ที่ 4.50 บาท ต่อกิโลกรัม ซึ่งสูงกว่าราคาท้องตลาดที่รับซื้อ 3.5-3.7 บาท ต่อกิโลกรัม และยังเน้นจุดแข็งรับซื้อเฉพาะผลปาล์มสุก คิดราคาตามเปอร์เซ็นต์เท่านั้น โดยการคิดราคาตามเปอร์เซ็นต์ หากจะขายให้ได้ 20% ปริมาณปาล์ม 100 กก. ต้องมีลูกร่วงติดอย่างน้อย 8-10% ปาล์ม ส่วนที่ปนมาอาจจะ 19% มาบ้าง แต่ไม่เกิน 5% ของน้ำหนักทั้งหมด ที่เหลือต้องเป็นปาล์ม 20% ขึ้นไป  ดังนั้น ในภาพรวมถึงจะเป็นปาล์ม 20% แต่ถ้าติดลูกร่วงมาไม่เกิน 7% ของน้ำหนักทั้งหมด ไม่มีทางได้ปาล์ม 20% ก็จะได้ 18-19%

อย่างไรก็ดี ยอมรับว่าเกษตรกรยังเข้าร่วมน้อย แต่เมื่อเขาเห็นตัวอย่างความมั่นคงด้านราคา รวมถึงรายย่อยเข้าร่วมการรวมกลุ่มแปลงใหญ่จะได้คุณภาพมากกว่า ซึ่งก็เห็นแนวโน้มที่ดีในอนาคต เพราะบริษัทเป็นเอสเอ็มอีวิสาหกิจขนาดกลาง เพิ่งเริ่มปรับธุรกิจหันมารับซื้อเฉพาะผลสุกเพื่อสกัด และเริ่มต้นจากมีลูกค้าเกษตรกรเพียงไม่กี่ราย หากเกษตรกรเปลี่ยนแปลงด้วยวิธีการตัดปาล์มสุก เนื่องจากการตัดปาล์มสุกเกษตรกรจะได้น้ำหนักต่อทะลายเพิ่มขึ้น เปอร์เซ็นต์น้ำมันสูงขึ้นไม่ต่ำกว่า 20% และจะได้ราคาสูงขึ้นอย่างน้อย 30 สตางค์/กิโลกรัม ในทุก 1% น้ำมันที่เพิ่มขึ้น รวมถึงลดต้นทุนได้อีกมากด้วยระบบ zero waste

“ผมยังคงรักษาคุณภาพรับซื้อผลปาล์มสุกทุกทะลาย และยังใช้โมเดลของมาเลเซียที่เป็นโรงสกัดแบบแห้ง อยากจะให้เกษตรกรรักษาคุณภาพและกล้าปรับเปลี่ยนให้มากที่สุด จากการตัดแบบเดิมๆ ก็จะเพิ่มเปอร์เซ็นต์ปาล์มได้อีกมาก ผลพลอยได้คือความยั่งยืนด้านราคา ไม่ต้องพึ่งพิงมาตรการจากรัฐ เพราะเรามีประกันราคาให้ หากเกษตรกรรวมกลุ่มแปลงใหญ่ เราเน้นคุณภาพ ส่วนการแก้ไขปัญหาราคาปาล์มที่ตกต่ำในระยะยาว รัฐบาลควรเร่งส่งเสริมปล่อยสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำให้กับเกษตรกร เพื่อลดการพึ่งพาการส่งออก เพราะไม่ใช่แนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน และหากเกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองแต่ละครั้งนโยบายก็เปลี่ยน จึงอยากให้ผลักดันการบังคับใช้ พ.ร.บ.ปาล์มน้ำมันเพื่อควบคุมเสถียรภาพราคาในระยะยาว”

นางแน่งน้อย เวทยพงษ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กล่าวเสริมว่า ล่าสุด บริษัท เพื่อกระบี่ปาล์มออยล์ได้รับอนุมัติสินเชื่อกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอี ตามแนวทางประชารัฐ เพื่อนำนวัตกรรมเครื่องจักรกะเทาะเมล็ดในปาล์มในการผลิตจำนวน 3 ล้านบาท โดยมีคุณสมบัติตรงกับเงื่อนไขที่เป็นกิจการผลิตสินค้าหรือให้บริการ ค้าปลีกหรือค้าส่ง เคยหรืออยู่ระหว่างการเข้าร่วมโครงการภาครัฐหรือองค์กรเอกชนที่เป็นลักษณะการบ่มเพาะธุรกิจใหม่ เป็นไปตามกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย ประกอบกับเป็นบริษัทต้นแบบปาล์มคุณภาพที่ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการผลิต รวมถึงสอดคล้องแนวทางรัฐบาลที่มุ่งสร้างเศรษฐกิจภายในด้วยการพัฒนาเอสเอ็มอีท้องถิ่นให้เข้มแข็ง ภายใต้อุตสาหกรรม S-curve จากการเพิ่มมูลค่าไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่ม

 

ขอบคุณข้อมูลจากประชาชาติธุรกิจ