เกษตรกรลำพูนปลื้มปลูกหอมแดงด้วย เมล็ด พันธุ์หอมลำดวนตราศรแดงได้ผลผลิตเพิ่ม 50%

หอมแดง  นับเป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญ ที่เกษตรกรนิยมปลูกเป็นรายได้เสริม หลังฤดูทำนา แหล่งปลูกสำคัญอยู่ในจังหวัดศรีสะเกษ เชียงใหม่ ลำพูน พะเยา อุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์โดยปกติเกษตรกรปลูกหอมแดงโดยใช้หัวพันธุ์ แต่มีปัญหาติดตามมามากมายเช่น หัวพันธุ์เน่าเสีย ต้นทุนค่าหัวพันธุ์ไม่แน่นอนบางปีก็สูงมาก แถมเสี่ยงเจอโรคที่ติดมากับหัวพันธุ์ เช่น โรคหอมเรื้อน (หมานอน) ทำให้เกษตรกรหอมแดงมีต้นทุนการปลูกที่สูง

นายอิสระ วงศ์อินทร์ ผู้จัดการฝ่ายขายประจำประเทศไทย บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด ผู้นำอันดับ 1 ในธุรกิจเมล็ดพันธุ์ภายใต้ตราศรแดงกล่าวว่า บริษัทได้คิดค้นปรับปรุงสายพันธุ์หอมแดงกว่า 5 ปีจนได้เมล็ดพันธุ์หอมแดงพันธุ์หอมลำดวนโดยส่งเสริมให้เกษตรกรในจังหวัดศรีสะเกษและลำพูนได้ปลูกหอมแดงด้วยเมล็ดพันธุ์ปรากฎว่า ได้ผลผลิตคุณภาพดี ช่วยเกษตรกรลดต้นทุนในการเตรียมปลูกได้ถึง 50%

หอมแดงพันธุ์หอมลำดวนทนทานต่อโรคสูงกว่าหัวพันธุ์แล้ว หอมแดงที่ปลูกด้วยเมล็ดพันธุ์ยังมีรูปทรงที่เป็นหัวเดี่ยวได้มากกว่า เนื้อแน่นกว่า ขายได้ราคาเกรด A ในสัดส่วนที่สูงกว่าการปลูกด้วยหัวพันธุ์ที่มักได้ผลผลิตแตกกลีบจัดเป็นสินค้าเกรดรองและขายได้ราคาต่ำ

คุณกาญจนา สิมะนราธรหรือเจ๊เจิน อ.บ้านโฮง จ. ลำพูน แม่ค้ารับซื้อหอมแดงมากว่า 20 ปีได้เปลี่ยนวิธีการปลูกหอมแดงจากปลูกแบบหัว มาปลูกแบบเมล็ดพันธุ์เป็นระยะเวลา 3 ปี จนกล้าการันตีให้ว่า เป็นเกษตรกรที่ปลูกหอมแดงจากเมล็ดพันธุ์รายใหญ่สุด สามารถลดต้นทุนการปลูก และเพิ่มผลผลิตได้มากกว่าเดิมถึง 50% บนพื้นที่ปลูกเท่าเดิม

เจ๊เจินสามารถส่งขายผลผลิตในตลาดได้ไวกว่าเดิม เนื่องจากหอมแดงพันธุ์หอมลำดวนมีลักษณะพิเศษคือ ให้ผลผลิตคุณภาพสูง เกรดเอสูง ทนทานต่อโรคและเชื้อแบคทีเรีย ติดผลง่ายและให้ผลที่แน่นสม่ำเสมอ หัวใหญ่ สีเข้มสด มีกลิ่นหอม ระยะเก็บเกี่ยว 105-110 วัน เหมาะสำหรับเพาะปลูกเชิงการค้าหรือปลูกพืชผักสวนครัว

ทุกวันนี้เจ๊เจินเป็น 1 ในแม่ค้าที่นำร่องส่งเสริมให้ลูกสวนกว่า 150 ไร่ ปลูกหอมแดงด้วยเมล็ดทำให้ต้นทุนลดลง ผลผลิตมากขึ้น 50% ที่สำคัญมีตลาดรองรับซื้อผลผลิตที่แน่นอนหากเกษตรกรผู้ปลูกหอมแดงท่านใดสนใจเข้าร่วมโควต้าการปลูกหอมแดงด้วยเมล็ดพันธุ์ พันธุ์หอมลำดวน พร้อมมีตลาดรองรับที่แน่นอน สามารถติดต่อได้ที่คุณประเสริฐ ยอดลวด โทร.091-774-4430