ผลิตแตนเบียนบราคอน กว่า ส่งต่อให้เกษตรกรในพื้นที่หนอนหัวดำระบาด

นายกฤษฎา ฉิมอินทร์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดชลบุรี เปิดเผยว่า ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช (ศทอ.) จังหวัดชลบุรี ดูแลรับผิดชอบพื้นที่ 9 จังหวัดภาคตะวันออก ในจำนวนนี้มี 6 จังหวัดที่พบการระบาดของหนอนหัวดำ ศัตรูมะพร้าว ได้แก่ จังหวัดชลบุรี ฉะเชิงเทรา ระยอง จันทบุรี ตราด และสมุทรปราการ ซึ่ง ศทอ.มีหน้าที่รับผิดชอบในการผลิตขยายพ่อ-แม่พันธุ์แตนเบียนบราคอน สนับสนุนให้กับศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนและกลุ่มเกษตรกร นำไปเลี้ยงขยายพันธุ์แตนเบียนบราคอนไว้ใช้เอง เพื่อป้องกันกำจัดหนอนหัวดำในพื้นที่ที่พบการระบาดอย่างต่อเนื่อง

โดยปี 2559/60 ได้ผลิตขยายแตนเบียนบราคอนสนับสนุนให้กับ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนและกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่รับผิดชอบรวมกว่า 5,507,000 ตัว พร้อมกันนี้ ได้ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรได้รู้จักและเข้าใจเกี่ยวกับหนอนหัวดำมะพร้าว รวมทั้งถ่ายทอดความรู้การป้องกันกำจัดหนอนหัวดำด้วยวิธีผสมผสาน โดยเฉพาะการใช้แตนเบียนบราคอนซึ่งเป็นศัตรูธรรมชาติที่สำคัญของหนอนหัวดำมะพร้าว ที่เข้าทำลายในระยะหนอน สามารถใช้ควบคุมหนอนหัวดำได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ปัญหาการระบาดลดลง

ทั้งนี้ ศทอ.ยังได้ติดตามและประเมินผลการปล่อยแตนเบียนบราคอนในพื้นที่เกษตรกรที่พบการระบาดของหนอนหัวดำ ได้ผลเป็นที่น่าพอใจ ซึ่งเกษตรกรส่วนใหญ่ให้การยอมรับในวิธีการใช้ศัตรูธรรมชาติควบคุมศัตรูพืช

“ศทอ.ชลบุรี มีความพร้อมในการผลิตขยายพ่อ-แม่พันธุ์แตนเบียนบราคอน สนับสนุนให้กับศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนรวมถึงเกษตรกรที่ประสบปัญหาหนอนหัวดำระบาดทำลายผลผลิตในพื้นที่ภาคตะวันออก ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามหรือเข้ามาศึกษาเรียนรู้วิธีการเพาะขยายแตนเบียนบราคอนไว้ใช้เองได้ หรือเรื่องเทคโนโลยีการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสานที่เหมาะสมกับพื้นที่ การจัดการศัตรูพืชชนิดต่างๆ ก็สามารถเข้ามารับความรู้เหล่านี้ได้เช่นกัน โดยติดต่อได้ที่ 15 หมู่ที่ 11 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี โทรศัพท์ 038 – 231271 หรือติดตามข้อมูลได้ที่ http ://www.pmc03.doae.go.th” นายกฤษฎา กล่าว