วันความปลอดภัยอาหารโลก ซีพีเอฟ ชู ‘นวัตกรรม-รสชาติ” ส่งต่อสุขภาพที่ดีเพื่อผู้บริโภค

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีทันสมัย มาใช้ในห่วงโซ่การผลิตอาหารตามมาตรฐานสากล ตรวจสอบย้อนกลับได้ สร้างหลักประกันโภชนาการที่ดี สิ่งแวดล้อมที่ดี และคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้บริโภคและโลกอย่างยั่งยืน

นางสาวอนรรฆวี ชูรัตน์ ผู้บริหารสูงสุด ด้านการตลาด ซีพีเอฟ

นางสาวอนรรฆวี ชูรัตน์ ผู้บริหารสูงสุด ด้านการตลาด ซีพีเอฟ กล่าวว่า บริษัทตระหนักดีถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคทั่วโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว และให้ความสำคัญในการเลือกอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการและดีต่อสุขภาพมากขึ้น ซีพีเอฟจึงศึกษาวิถีชีวิตและเทรนด์อาหารอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคทุกช่วงวัย โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและสุขภาพที่ดีทั้งของผู้บริโภค ภายใต้หลักการสำคัญ 3 ด้าน คือ นวัตกรรม (Innovation) สุขภาพ (Wellness) เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและโลก (Planet) สอดคล้องกับแนวทาง “Food Standards Save Lives” ในวันความปลอดภัยอาหารโลก (World Food Safety Day 2023)

นอกจากนี้ บริษัทให้ความสำคัญตลอดกระบวนการตั้งแต่อาหารสัตว์ การเลี้ยงสัตว์ ไปจนถึงกระบวนการแปรรูปอาหาร อาทิ นำนวัตกรรมโปรไบโอติกพลัส (Probiotic Plus) มาใช้ในอาหารสัตว์ ยกระดับความปลอดภัยด้วยหลักการ Natural Prevention เสริมภูมิคุ้มกันให้สัตว์แข็งแรงตามธรรมชาติ ไม่เจ็บป่วยง่าย จึงไม่จำเป็นต้องใช้ยา

ซีพีเอฟ ยังนำนวัตกรรมมาใช้พัฒนาอาหารทางเลือก อาทิ “MEAT ZERO” ผลิตภัณฑ์เนื้อจากพืช 100% ด้วยนวัตกรรม Plant-Tec เทคนิคการสร้างรสสัมผัสเสมือนเนื้อสัตว์จริง ปราศจากคอเลสเตอรอล มีโปรตีนและไฟเบอร์สูง รวมทั้งนวัตกรรมไส้กรอกอกไก่พริกไทยดำ แบรนด์ CP FI-IT รังสรรค์จากอกไก่คุณภาพ ที่นำองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์อาหารที่ทันสมัยผนวกกับหลักโภชนาการที่ถูกต้องสร้างสรรค์สินค้าที่ดีต่อสุขภาพ ชูจุดเด่นโปรตีนสูง 20 กรัม เทียบเท่ากับไข่ขาว 5 ฟอง ไขมันและโซเดียมลดลง การันตีด้วยรางวัล “สุดยอดนวัตกรรมอาหาร” หรือ THAIFEX – Anuga Taste Innovation Show 2023 และรางวัล “สุดยอดรสชาติอาหารระดับโลก ประจำปี 2023” หรือ Superior Taste Award 2023 จากสถาบันชั้นนำของโลก International Taste Institute ประเทศเบลเยียม

ขณะเดียวกัน บริษัทยังให้ความสำคัญกับกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตามแนวทาง BCG (Bio-Circular-Green Economy) สู่เป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net-Zero) เพื่อร่วมบรรเทาผลกระทบจากภาวะโลกร้อน ด้วยการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งบรรจุภัณฑ์อาหารพลาสติกสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ นำกลับมาใช้ซ้ำ และย่อยสลายได้ ตลอดจนพัฒนาสินค้าคาร์บอนตํ่า ซึ่งปัจจุบันมากกว่า 800 รายการ ได้รับฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นต์ และกว่า 50 รายการ ได้ฉลากลดโลกร้อน จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. อาทิ ไข่ไก่เคจฟรี ไข่ไก่สดปลอดสาร