ผู้สูงวัยพะเยาเจ๋ง ทำเครื่องสีข้าวชุมชน ใช้มือหมุน ได้ออกกำลังกาย

พะเยา – นายจันทร์ บัวติ๊บ อายุ 75 ปี ประธานกลุ่มผู้สูงอายุบ้างปงใหม่ หมู่ที่ 8 ตำบลทุ่งกล้วย อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา เผยว่า ผู้สูงอายุในหมู่บ้านได้มารวมตัวกันเพื่อทำกิจกรรมอนุรักษ์และสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นไม่ให้สูญหาย ล่าสุดได้ทำเครื่องสีข้าวชุมชนแบบมือหมุนขึ้น สืบเนื่องจากในอดีตไม่มีโรงสี ผู้คนต้องตำข้าวด้วยครกมอง หรือครกมือขนาดใหญ่ถึงจะมีข้าวสารกิน

ขณะเดียวกันในหมู่บ้านมีปราชญ์ท้องถิ่น ชื่อ นายพิชิต กันทรัตน์ หรือ หมอทราย เจ้าของสวนฮอมผญา ได้ไปศึกษาดูงานจังหวัดสกลนคร ทำให้กลุ่มผู้สูงอายุได้ความรู้เรื่องการทำข้าวปลอดภัยไว้ทานกันภายในหมู่บ้าน ตลอดจนเครื่องสีข้าวชุมชนแบบมือหมุน ที่สามารถทำได้ทุกวัย โดยเฉพาะวัยสูงอายุได้ออกกำลังสม่ำเสมออีก ทั้งได้ข้าวปลอดภัยไว้กินด้วย

“เครื่องสีข้าวชุมชนทำมาจากไม้ไผ่สาน แบ่งออกเป็นสองส่วน ส่วนแรกคือ ส่วนบนที่เป็นเหมือนกระบุงใส่ข้าวเปลือก และส่วนที่สองคือส่วนล่าง สำหรับไว้รองข้าวที่ผ่านการกะเทาะเปลือกหรือสีแล้ว โดยมีตัวบดเป็นเฟืองทำจากไม้ขัดสีเม็ดข้าวให้เปลือกข้าวหลุดออก ทุกวันนี้ทางกลุ่มทำส่งลูกค้าที่สั่งเข้ามาทุกเดือน เดือนละไม่ต่ำกว่า 4-5 เครื่อง ราคาเครื่องละ 3,000-6,000 บาท ขึ้นอยู่กับขนาดของเครื่องสีข้าว”

ด้าน นายสมพล เวียนรอบ ผู้ใหญ่บ้านปงใหม่ กล่าวว่า กลุ่มผู้สูงอายุที่ช่วยกันประดิษฐ์เครื่องสีข้าวชุมชน นอกจากจะทำให้ได้ออกกำลังกายจากการสีข้าวด้วยมือแล้ว ยังได้ทานข้าวกล้องที่ไม่ขัดขาวจนเสียคุณค่าของข้าว

อีกทั้งมีรายได้จากการประดิษฐ์เครื่องสีข้าวชุมชนขายด้วย วัตถุดิบทำมาจากไม้ไผ่ในพื้นที่ กลายเป็นจุดเด่นของกลุ่มผู้สูงอายุแห่งบ้านปงใหม่ที่เป็นตัวอย่างของกลุ่มผู้สูงอายุ

ขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด