ห้ามขึ้นราคาสุรา-ยาสูบ

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผอ.สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เปิดเผยว่า ครม.เห็นชอบร่าง พ.ร.บ.ผู้สูงอายุ โดยสาระสำคัญส่วนหนึ่งได้กำหนดรายได้เพิ่มเติมให้กองทุนผู้สูงอายุ ที่มีการดำเนินการอยู่แล้วเพิ่มเติม โดยให้ได้รับเงิน 2% ของภาษีสุราและยาสูบ แต่ไม่เกิน 4,000 ล้านบาท ต่อปี

เงินที่เก็บเพิ่มจากภาษีบาป ไม่มีผลต่อราคาสินค้า เนื่องจากการเก็บเพิ่ม 2% จากเนื้อภาษีที่เสียอยู่ปัจจุบัน เช่น สินค้าบาปราคา 100 บาท เสียภาษีสรรพสามิต 10% หรือ 10 บาท ซึ่งการเก็บเพิ่มอีก 2% เป็นการเก็บเพิ่มจาก 10 บาท ที่เป็นภาษี ไม่ใช่ 100 บาท ที่เป็นราคาสินค้า ดังนั้น พ่อค้าแม่ค้าที่จำหน่ายสุรายาสูบไม่ควรฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าสูงเกินไป เพราะต้นทุนที่เพิ่มขึ้นถือว่าน้อยมาก

นอกจากนี้ การเก็บภาษีดังกล่าวยังไม่มีผลทันที เพราะต้องรอให้ พ.ร.บ.ผู้สูงอายุ มีผลบังคับใช้ ซึ่งยังต้องผ่านขั้นตอนให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจร่างกฎหมาย และส่งให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) พิจารณา คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ในปี 2561

ขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด