มรภ.สงขลา จัดยิ่งใหญ่เกษตรพระราชา ชูบทบาทมหาวิทยาลัยนำองค์ความรู้สู่ประชาชน

ดร. มงคล เทพรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยถึงงานเกษตรพระราชา ราชภัฏสงขลา ครั้งที่ 1 “สร้างคน สร้างงาน เกษตรผสมผสานยั่งยืน” เมื่อเร็วๆ นี้ ว่า วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการทำเกษตรผสมผสานตามแนวทางพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการผลิตภัณฑ์จากการเรียนการสอน การวิจัยของนักศึกษาและอาจารย์ทางด้านพืชศาสตร์ สัตวศาสตร์ ผลิตภัณฑ์อาหาร และการประมง ตลอดจนการประกวดแข่งขันทางด้านเกษตร อาทิ วาดภาพระบายสี หัวข้อ ปลาของพ่อ ตำส้มตำลีลาเด็ด ประกวดปลากัดสวยงาม ประกวดต้นชวนชม แข่งขันกรีดยางพารา ประชันเสียงนกกรงหัวจุก

นอกจากนั้น ยังมีการสาธิตแปลงผักอควาโปนิกส์ จัดแสดงพันธุ์ปลาดุกลูกผสมสายพันธุ์ใหม่ “บิ๊กลำพัน” นิทรรศการการเลี้ยงโคนม อาชีพพระราชทาน นิทรรศการ นวัตกรรมอาหารสู่ไทยแลนด์ 4.0 สาธิตทดสอบสารเคมีตกค้างในผัก สาธิตทำเบเกอรี่ บริการวิเคราะห์ดิน และแนะนำปุ๋ย เป็นต้น

ดร. มงคล กล่าวต่อไปว่า การถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกรและประชาชนผู้เข้าชมงาน ผ่านกิจกรรมต่างๆ ภายในงาน จะนำไปสู่การสร้างรายได้ให้เกิดขึ้นในชุมชน ช่วยลดความเหลื่อมล้ำของรายได้และกระจายการพัฒนา ส่งผลไม้คนไทยในทุกส่วนของประเทศได้รับประโยชน์ ก่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนในระยะยาว

ด้าน ศ.ดร. จรัส สุวรรณมาลา นายกสภา มรภ.สงขลา กล่าวระหว่างเป็นประธานในพิธีว่า ขอชื่นชมคณะผู้จัดงานที่เห็นถึงความสำคัญของการทำเกษตรผสมผสาน งานวันนี้นับเป็นความหวังว่าหากเราสามารถผลิตคนไปเพื่อทำเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ จนสามารถเอาชนะระบบเกษตรผูกขาดในปัจจุบันได้จะเป็นเรื่องที่ดีมาก กล่าวคือ ให้ครัวเรือนผลิตเองเป็นหลัก แทนที่จะผลิตตามคำสั่งของผู้ประกอบการรายใหญ่เช่นทุกวันนี้ เพราะไม่เช่นนั้นในอนาคตเกษตรรายย่อยจะอยู่ไม่ได้ ดังนั้น เราต้องทำให้เกษตรรายย่อยก้าวพ้นการรับจ้างผลิตไปให้ได้ ซึ่งมหาวิทยาลัยคือความหวังหนึ่งที่จะช่วยให้สิ่งนี้เกิดขึ้นได้จริง

ขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด