ชู ลำปางเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

ลำปาง – นายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผวจ.ลำปาง เผยว่า จังหวัดลำปางเปิดกิจกรรมอบรมอาสาสมัครวัฒนธรรมนำเที่ยว ในกลุ่มล้านนาตะวันตก รุ่นที่ 1 ตามโครงการพัฒนาและยกระดับการท่องเที่ยว พื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 กิจกรรมตามรอยอารยธรรมล้านนาตะวันตก

ทั้งนี้ ลำปางเป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์ความเป็นมาระยะเวลายาวนาน 1,300 กว่าปี มีมรดกทางอารยธรรมอันล้ำค่า รวมทั้งมีเอกลักษณ์ ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีที่ดีงามมากมาย เช่น รถม้าลำปาง ผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาเซรามิก สถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ฯลฯ จึงขอเน้นย้ำให้ชาวลำปางเป็นเจ้าบ้านที่ดี

ด้าน นายบพิตร วิทยาวิโรจน์ วัฒนธรรมจังหวัดลำปาง กล่าวว่า โครงการพัฒนาและยกระดับการท่องเที่ยว มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำองค์ความรู้ตำนาน อัตลักษณ์ผ้าและเครื่องแต่งกายล้านนา สร้างเส้นทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ที่เชื่อมโยงอัตลักษณ์ด้านผ้าและเครื่องแต่งกายล้านนา เผยแพร่วิถีวัฒนธรรมด้านผ้าและเครื่องแต่งกายอันเป็นอัตลักษณ์มรดกทางวัฒนธรรมล้านนา

ขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด