ดึงห้างใหญ่ขายของถูกช่วยน้ำท่วม ฮึ่มกักตุนสินค้าโทษหนัก-จำคุก 7 ปี ปรับ 1.4 แสน

กรมการค้าภายในห่วงผลกระทบหลังน้ำท่วม ดึงห้างใหญ่-ค้าส่งลดราคาสินค้าที่จำเป็น ถูกกว่า ท้องตลาด 20-40% ช่วยลดค่าครองชีพผู้ประสบภัย พร้อมจัดงานธงฟ้าราคาประหยัด เตือนกักตุนสินค้าโทษจำคุก 7 ปี ปรับ 1.4 แสนบาท

นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค อธิบดีกรมการค้าภายใน (คน.) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์น้ำท่วมในภาคเหนือ ตอนล่างและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่งผลให้หลายจังหวัดได้รับความเสียหาย ปริมาณสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการครองชีพในบางพื้นที่ไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน โดยเฉพาะจังหวัดสกลนครที่น้ำท่วม มาก ร้านค้าปลีกรายใหญ่ต้องปิดทำการ

กรมการค้าภายในจึงได้ประสานห้างค้าปลีกค้าส่ง สมัยใหม่ ร้านสะดวกซื้อ ในพื้นที่เขตเทศบาล จังหวัดสกลนคร เร่งเปิดจำหน่ายสินค้า ขณะนี้ห้างบิ๊กซี แม็คโคร เซเว่น อีเลฟเว่น ได้เริ่มเปิดจำหน่ายสินค้าแล้ว ยกเว้นห้างเทสโก้โลตัส ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมมาก คาดว่าจะเปิดทำการได้ในช่วงต้นเดือนสิงหาคม 2560

ส่วนมาตรการหลังน้ำลด ได้ประสานผู้ผลิต ผู้จำหน่าย และผู้ประกอบการค้าปลีกค้าส่งรายใหญ่ จัดส่งสินค้า ที่จำเป็นกระจายอย่างทั่วถึงและเพียงพอต่อความต้องการ เช่น ของใช้ประจำวัน ไม้กวาด ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด วัสดุซ่อมแซมบ้าน รวมทั้งขอความร่วมมือให้จัดกิจกรรมลดราคาสินค้าธงฟ้าที่จำเป็นต่อการครองชีพ และผลิตภัณฑ์ ชำระล้าง ราคาถูกกว่าท้องตลาด 20-40% ในจังหวัด ที่ประสบภัยน้ำท่วม

ซึ่งห้างบิ๊กซี แม็คโคร และท็อปส์ ซูเปอร์มาร์เก็ต ในสกลนครได้ลดราคาจำหน่ายสินค้าเป็นพิเศษแล้ว ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม และกระทรวงพาณิชย์ (พณ.) จะจัดงาน ธงฟ้าราคาประหยัด เพื่อช่วยลดค่าครองชีพประชาชน ที่ประสบอุทกภัยนำสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการครองชีพ เช่น ข้าวสาร ไข่ไก่ อาหารสำเร็จรูป เครื่องนุ่งห่ม ผลิตภัณฑ์ชำระล้าง อุปกรณ์ซ่อมแซมบ้าน ไปจำหน่าย ในทุกจังหวัดที่ประสบภัยน้ำท่วม โดยจะเริ่มจัดงานธงฟ้าที่สกลนคร ใน 5 อำเภอ 10 แห่ง สัปดาห์หน้า

อธิบดีกรมการค้าภายในกล่าวเพิ่มเติมว่า ทั้งนี้ เพื่อป้องกันการฉวยโอกาสปรับราคาสินค้าหรือกักตุน รมว.พาณิชย์สั่งการให้พาณิชย์จังหวัดทุกจังหวัดที่ประสบภัยน้ำท่วมตรวจสอบราคาสินค้า หากพบว่าจำหน่ายในราคาสูงขึ้นหรือกักตุนสินค้า จะดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ.2542 โทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี หรือปรับไม่เกิน 140,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด