สมาคมสหพันธ์ยางฯ เสนอแนวทางการซื้อ-ขายยางพาราไทยกับ 2 บริษัทยักษ์ใหญ่ในจีน เพื่อยกระดับการซื้อขายจริงในรูปแบบใหม่ จากไทยไปจีน…สร้างโอกาสการขายยางให้กับเกษตรกรไทยให้ได้รับผลตอบแทนสูงสุด

เมื่อเร็วๆ นี้  (12 กันยายน 2566) ดร.อุทัย สอนหลักทรัพย์ นายกสมาคมสหพันธ์ชาวสวนยางแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยกรรมการ, ที่ปรึกษา, ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ และผู้แทนบริษัทยางพาราจากประเทศไทย ร่วมประชุมเจรจาการซื้อ-ขายยางพาราจากประเทศไทยให้กับประเทศจีน ผ่านการเชื่อมโยงบนความร่วมมือกับวิทยาลัยนานาชาติยางพาราไทย-จีน มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีชิงเต่า มณฑลซานตง สาธารณรัฐประชาชนจีน

โดยการร่วมประชุมเจรจาในครั้งนี้ได้ มีผู้เเทนจากบริษัท ซานตงหลิงหลงไทร์ จำกัด นำโดย นายหลี่ชุนเย่ ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อวัสดุของแผนกจัดซื้อยางพาราหลิงหลงไทร์ และผู้แทนจากบริษัท ปริ๊งซ์เฉิงซานไทร์ จำกัด นำโดย นายโจวป๋อ ผู้อำนวยการศูนย์ทรัพยากรบุคคล และ นายซุนเหว่ย ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อวัสดุของศูนย์จัดซื้อ ปริ๊งซ์ เฉิงซาน โดยมี นายกัวเหล่ย รองคณบดีวิทยาลัยนานาชาติยางพาราไทย-จีน ให้การต้อนรับและร่วมเจรจาในครั้งนี้ด้วย

สำหรับการเจรจาครั้งนี้นับเป็นการสร้างความร่วมมืออันดีในการพัฒนาช่องทางการตลาดที่ทั้ง 2 บริษัทจากประเทศจีนจะได้มีการซื้อ-ขายยางโดยตรงจากประเทศไทยผ่านสมาคมสหพันธ์ชาวสวนยางแห่งประเทศไทยที่จะเป็นผู้รวบรวมยางคุณภาพดี มีมาตรฐานจากเกษตรกรไทย ส่งขายให้ทั้ง 2 บริษัทอันจะเป็นการช่วยยกระดับการซื้อขายในรูปแบบใหม่ ซื้อจริง-ขายจริง ไม่ใช่การซื้อขายล่วงหน้า ( Future Market) ผ่านตลาดกลางยางพาราจังหวัดระยอง และผ่านการตรวจสอบมาตรฐาน จากการยางพาราแห่งประเทศไทย โดยความร่วมมือจากสมาคมวิชาการยางและถุงมือยาง

ทั้งนี้ ผู้แทนจากทั้ง 2 บริษัทยางจากจีนให้ความสนใจในการเจราครั้งนี้ ซึ่งจะได้พิจารณากรอบความร่วมมือดังกล่าวอีกครั้งและเปิดโอกาสให้สมาคมสหพันธ์ชาวสวนยางแห่งประเทศไทยเข้าเยี่ยมชมบริษัท หลิงหลง (THAILAND) (LLIT) และ บริษัท ปริ๊งซ์ เฉิงซาน ไทร์ (ประเทศไทย) จำกัด ที่จังหวัดชลบุรี เพื่อขับเคลื่อนแนวทางความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน นับเป็นจุดเริ่มต้นของการบริหารจัดการวัตถุดิบเข้าสู่โรงงานจากประเทศจีนของทั้ง 2 บริษัทในรูปแบบใหม่ซึ่งถือเป็นมิติใหม่ที่ช่วยสร้างโอกาสขายยางให้กับเกษตรกรไทยให้ได้รับผลตอบแทนสูงสุดต่อไป