คนเมืองกาญจน์ พัฒนาพันธุ์บอนสี ไม้ดีมีคุณภาพ ส่งขายทั้งในและต่างประเทศ

บอนสี เป็นอีกหนึ่งไม้ประดับใบที่ผ่านยุคผ่านสมัย ในวงการไม้ดอกไม้ประดับในบ้านเรามาหลายทศวรรษทีเดียว จะเห็นได้จากในช่วงไม่กี่ปีมานี้มีเกษตรกรหน้าใหม่เกิดขึ้นอยู่เสมอ ยิ่งช่วงสถานการณ์โควิด-19 ระบาดในระยะแรกนั้น ถือเป็นจุดเริ่มต้นให้กระแสของบอนสีเป็นที่รู้จักของมือสมัครเล่นด้วยเช่นกัน สาเหตุที่บอนสียังเป็นที่นิยมและไม่ตกกระแสและยืนหยัดมาได้จนถึงทุกวันนี้นั้น เกิดจากเกษตรกรมีการพัฒนาสายพันธุ์อยู่เสมอ จึงทำให้ในวงการมีลูกไม้ใหม่ให้ลูกค้าได้เลือกซื้อตลอดเวลา

คุณประเสริฐ เข้มแข็ง เป็นอีกหนึ่งเกษตรกรที่ได้เข้ามาในวงการบอนสี โดยช่วงที่นำไม้เข้ามาปลูกนั้นเพียงเพราะความชื่นชอบเท่านั้น จากนั้นเรียนรู้การพัฒนาสายพันธุ์จนเกิดความชำนาญ จึงทำให้ภายในสวนมีลูกไม้ใหม่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ชนิดที่ว่ามีผู้สนใจและอยากจะได้ไม้จากภายในสวนของเขา จนไม่คาดคิดว่าสิ่งที่ทำด้วยความชอบจะสามารถเป็นงานที่สร้างรายได้ และสวนของเขาเป็นที่รู้จักของลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ

คุณประเสริฐ เข้มแข็ง

จุดเริ่มต้นปลูกบอนสี

เพราะความชื่นชอบ

คุณประเสริฐ เล่าให้ฟังว่า เดิมทีมีอาชีพค้าขายเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวสร้างรายได้หลัก ซึ่งในระหว่างนี้ก็จะปลูกบอนสีไปด้วยพร้อมๆ กัน เพราะบอนสีถือเป็นไม้ประดับที่ชื่นชอบมาตั้งแต่สมัยเป็นวัยรุ่น จากนั้นจึงค่อยๆ เก็บสะสมสายพันธุ์อยู่เป็นประจำ เรียกได้ว่าเจอที่ไหนก็จะหาเข้ามาสะสมไว้สม่ำเสมอ พอเข้าสู่ปี 2555 เริ่มรู้สึกว่าอยากที่จะจริงจังกับบอนสีที่มีอยู่ทั้งหมดของตัวเอง จึงได้พัฒนาและขยายการปลูกเรื่อยๆ จนสามารถทำเป็นการค้าได้ในปี 2561

“สายพันธุ์ทั้งหมดเป็นที่เก็บสะสมมา มีทั้งสายพันธุ์โบราณต่างๆ ที่เขาเล่นกันในยุคนั้น สมัยก่อนต้องบอกก่อนเลยว่าบางสายพันธุ์สามารถขอได้ เพราะคนสมัยก่อนเห็นถึงความตั้งใจก็จะให้มา พอเราเริ่มมีจำนวนที่มากขึ้น ก็เรียนรู้การพัฒนา ด้วยการนำสายพันธุ์ที่มีอยู่นำมาพัฒนาสายพันธุ์ภายในสวน จึงทำให้บอนสีที่มีอยู่มีความหลากหลายมากขึ้น และถ้ายิ่งพัฒนาได้แปลกกว่าคนอื่น ก็จะยิ่งช่วยทำให้ไม้ติดตลาดได้ง่าย” คุณประเสริฐ บอก

จากการเริ่มทำธุรกิจแบบออนไลน์ คุณประเสริฐ บอกว่า ถือเป็นจุดเริ่มต้นให้ได้รู้จักกับลูกค้าได้วงกว้าง เพราะไม่เพียงต่อส่งขายในประเทศเท่านั้น แม้แต่ลูกค้าจากต่างประเทศก็เข้ามาติดต่อซื้ออยู่เป็นประจำ จึงทำให้สามารถที่จะรู้ถึงความต้องการของตลาดอย่างต่อเนื่อง รวมไปถึงการพัฒนาบอนสีด้วยเช่นกัน จะช่วยให้จับทิศทางของไม้ได้อย่างถูกต้อง

เมล็ดที่ผ่านการผสมเกสร

เน้นผลิตบอนสี

ลูกไม้ใหม่ๆ ให้ลูกค้า

คุณประเสริฐ เล่าว่า ลูกค้าที่เข้ามามีความหลากหลาย ตั้งแต่ช่องทางออนไลน์ไปจนถึงออฟไลน์ เพราะฉะนั้นการผลิตไม้ต้องให้รองรับกับความต้องการของตลาด ยิ่งสถานการณ์โควิด-19 ที่ผ่านมา เมื่อประเทศต้องปิดตัวลงทำให้การซื้อขายชะลอตัวลงไปบ้าง แต่ก็ถือเป็นโอกาสดีที่ได้ทำให้ลูกค้าภายในประเทศได้รู้จักกับบอนสีมากขึ้น จึงทำให้สามารถผลิตลูกไม้ใหม่ออกมาอยู่เสมอ

การผสมเกสรบอนสี

การผลิตให้ได้ลูกไม้ใหม่ที่มีคุณภาพ การเลือกผสมพ่อแม่พันธุ์ถือว่ามีความสำคัญมาก โดยการจับคู่แต่ละครั้งเหมือนเป็นการเสี่ยงโชค เพราะไม่สามารถคาดเดาได้เลยว่าผลผลิตที่ได้ออกมาจะเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายไว้หรือไม่ หรือบางทีก็ได้ไม้ใหม่ที่ดีจนลูกค้าแย่งซื้อจนผลิตไม่พอขาย เพราะฉะนั้นโอกาสและจังหวะในการผลิตไม้ออกมาในแต่ละปี จึงค่อนข้างที่สำคัญว่าจะอยู่ในกระแสหรือเข้าตาลูกค้ามากน้อยเพียงใด

บอนสีที่ปลูกในกระถาง 4 นิ้ว

หลักการเลือกพ่อแม่พันธุ์จะนำลักษณะเด่นๆ ของแต่ละสายพันธุ์เข้ามาผสม แต่จะเน้นเป็นบอนสีที่มีความแข็งแรงเป็นหลัก เพราะนอกจากที่จะให้ลูกที่ออกมาสมบูรณ์แล้ว ยังสามารถต่อยอดไปในเรื่องของการได้สีสันที่ใช้ในงานประกวดได้ด้วย ต้นพ่อแม่พันธุ์ที่พร้อมจะผสมพันธุ์ได้จะเลือกที่มีอายุ 5-6 เดือนขึ้นไป หลังจากที่ผสมเกสรจนติดแล้ว รอประมาณ 1-2 อาทิตย์ ดอกที่ผ่านการผสมจะติดฝักออกมาให้เห็น เมื่อครบอายุประมาณ 1 เดือน จึงนำเมล็ดที่ได้มาเพาะให้เกิดเป็นต้นใหม่ต่อไป

หัวบอนสี

“เมล็ดของบอนสีที่ได้ จะนำมาเพาะให้งอกในวัสดุเพาะ จำพวกพีทมอสประมาณ 14 วัน หลังจากงอกแล้วช่วงนี้จะเห็นความโดดเด่นเลย ว่าเป็นแบบไหนบ้าง ถ้าเห็นด่างเราก็จะคัดแยกออกมา ส่วนที่ไม่สวยสามารถคัดทิ้งได้เลย พอต้นไหนที่สวยๆ จะนำมาปลูกลงในวัสดุที่มีส่วนผสมของใบก้ามปู 70 เปอร์เซ็นต์ และดิน 30 เปอร์เซ็นต์ ลงในภาชนะ 4 นิ้ว ดูแลไปประมาณ 2-3 เดือน แล้วจึงย้ายลงในภาชนะ 5 นิ้ว จากนั้นก็สามารถส่งขายได้” คุณประเสริฐ บอก

พื้นที่ภายในสวน

สำหรับการดูแลบอนสีก่อนที่จะส่งขาย คุณประเสริฐ บอกว่า จะมีทั้งนำบอนสีเข้าตู้อบเพื่อให้ได้สีสัน แต่ข้อเสียคือความแข็งแรงของต้นอาจจะน้อยกว่าบอนสีที่เลี้ยงข้างนอกตู้อบ แต่ถ้าเป็นบอนสีที่ส่งออกตลาดต่างประเทศจะนำเลี้ยงนอกตู้อบเพื่อสร้างความแข็งแรงให้กับไม้ ส่วนในเรื่องของการรดน้ำหากเลี้ยงในตู้อบภายในตู้ค่อนข้างที่จะมีความชื้นเพียงพอทำให้ไม่ต้องรดน้ำบ่อย และการใส่ปุ๋ยจะไม่เน้นให้ปุ๋ยเคมีเพราะจะเป็นการเร่งไม้มากจนเกินไป เพราะธาตุอาหารที่ได้จากวัสดุอย่างดินใบก้ามปูเพียงพอต่อความต้องการของบอนสีแล้ว

บอนสีที่เป็นลูกไม้ใหม่
บอนสีเตรียมส่งลูกค้า

ตลาดบอนสียังไปได้ไกล

ลูกค้ามีความต้องการต่อเนื่อง

เรื่องของการทำตลาดเพื่อขายบอนสีภายในสวน คุณประเสริฐ บอกว่า ตั้งแต่เปิดสวนเป็นการค้าอย่างเต็มตัว ไม้ประดับชนิดนี้ถือว่าตลาดมีความต้องการอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะผลิตลูกไม้ใหม่ออกมาจำนวนเท่าไร ลูกค้าทั้งในและต่างประเทศต่างเข้ามาซื้ออยู่เสมอ และยิ่งเป็นช่วงโควิด-19 เข้ามาระบาดแรกๆ ทำให้วงการบอนสีเป็นที่รู้จักของผู้เล่นหน้าใหม่มากขึ้น โดยเฉพาะตลาดต่างประเทศถือว่าน่าสนใจเป็นอย่างมาก ยิ่งบอนสีมีความแข็งแรงสามารถปลูกโชว์นอกอาคารได้เท่าไร ไม้ก็จะยิ่งเป็นที่ต้องการของตลาดต่างประเทศมากขึ้นเท่านั้น

บอนสีที่เป็นลูกไม้ใหม่
บอนสีเตรียมส่งลูกค้า

โดยประเทศที่ส่งออกหลักๆ ประกอบไปด้วย ประเทศสิงคโปร์ ประเทศไต้หวัน ประเทศมาเลเซีย ประเทศแคนาดา และประเทศสหรัฐอเมริกา ยิ่งเป็นประเทศฝั่งยุโรปบางครั้งต้องขายเป็นหัวไป เพื่อให้ลูกค้านำไปปลูกในช่วงที่ไม่ใช่ฤดูหนาว ส่วนในประเทศไทยลูกค้าจะชอบบอนสีที่เป็นลูกไม้หน้าใบทรงกลม สีสันมีตั้งแต่เป็นไม้ด่าง ไม้ป้าย ก้านสั้น ยิ่งเป็นลูกไม้ใหม่อยู่เสมอจะทำให้สามารถขายได้ตลอด

บอนสีท่ากระดานสนิม

ราคาบอนสีที่เป็นไซซ์พ่อแม่พันธุ์ คุณประเสริฐ บอกว่า จะเป็นต้นที่มีอายุตั้งแต่ 5-6 เดือนขึ้นไป เป็นต้นที่มีหัวใต้ดินเพื่อให้ลูกค้าไปผ่าทำจำนวนได้ ราคาจะอยู่ที่หลักหมื่นบาท ส่วนลูกไม้ทั่วไปที่ไม่ใช่การพัฒนาใหม่ จะมีราคาให้เลือกหลากหลายตั้งแต่หลักร้อยไปจนถึงหลักพัน เพราะฉะนั้นขึ้นอยู่กับลูกค้าว่าต้องการไม้แบบไหน ทางสวนก็ทำการผลิตหลายๆ แบบรองรับความต้องการของลูกค้าไว้ด้วย

บอนสีที่เป็นลูกไม้ใหม่
บอนสีสไบแพร

“การผลิตไม้และการได้เจอลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ และยิ่งออกบูธไปขายไม้ตามงานต่างๆ มันทำให้เราสนุกขึ้นเรื่อยๆ และได้เตรียมความพร้อม ว่าในแต่ละปีเราจะผลิตอะไรให้กับลูกค้าบ้าง จึงทำให้เรารู้ว่าลูกค้าทั้งรายใหม่รายเก่าชอบไม้แบบไหน สำหรับคนที่สนใจอยากจะทำเป็นอาชีพ อยากจะให้เลี้ยงบอนสีเริ่มจากความชอบก่อน พอเริ่มเข้าใจเรียนรู้จนชำนาญแล้ว ไม่นานสิ่งที่ชอบเหล่านี้ก็จะต่อยอด และสามารถสร้างเป็นอาชีพเกิดรายได้อย่างแน่นอน” คุณประเสริฐ บอก

บอนสีที่เป็นลูกไม้ใหม่

สำหรับท่านใดที่สนใจในเรื่องของการปลูกบอนสี หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ คุณประเสริฐ เข้มแข็ง ฟาร์มตั้งอยู่เลขที่ 589 หมู่ที่ 9  ตำบลหนองปรือ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี หมายเลขโทรศัพท์ 095-948-8806