อดีตสจ๊วต ทำโคก หนอง นา ที่ท่าม่วง กาญจนบุรี ผลิตพืช ผัก ผลไม้ ส่งเข้าโฮมสเตย์ตัวเอง ลดต้นทุนได้มาก

“โคก หนอง นา โมเดล” คือ รูปแบบหรือแบบแผนการพัฒนาจัดการพื้นที่ทางการเกษตรที่มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพธรรมชาติของแต่ละพื้นที่ให้เป็นระบบมากขึ้น เน้นแนวทางการทำเกษตรแบบอินทรีย์ และการสร้างชีวิตที่มีความยั่งยืนภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ประโยชน์ของโคก หนอง นา โมเดล มีส่วนช่วยเรื่องการประหยัด ช่วยในเรื่องการพึ่งพาตนเองจากกิจกรรมเกษตรที่มีความหลากหลายครอบคลุมทุกปัจจัย บรรเทาปัญหาด้านเศรษฐกิจครัวเรือน ที่สำคัญยังลดปัญหาน้ำท่วมหรือน้ำแล้งภายในพื้นที่ในช่วงเกิดวิกฤตทางธรรมชาติ

ปลูกไม้ริมขอบบ่อเพื่อกันดิน

ขนาดพื้นที่ทำโครงการโคก หนอง นา มักเริ่มจาก 1 ไร่ เพื่อสร้างกรอบการเรียนรู้ตามลักษณะองค์ประกอบที่กำหนดเป็นพื้นฐานแต่ละอย่างให้เข้าใจและปฏิบัติถูกต้องตามวัตถุประสงค์อย่างชัดเจนเสียก่อน จากนั้นผู้ดำเนินโครงการจะขยายพื้นที่ออกไปตามศักยภาพเป็นจำนวนเท่าไรก็ได้

ที่ท่าม่วง กาญจนบุรี มีอดีตสจ๊วตใช้พื้นที่ตัวเองจำนวน 1 ไร่ ทำโครงการโคก หนอง นา ได้อย่างมีประสิทธิภาพในเวลาเพียง 6 เดือน สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตรทุกชนิดนำไปใช้ในธุรกิจโฮมสเตย์ของตัวเองได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย ถือเป็นการพึ่งพาตัวเองช่วยลดต้นทุนได้อย่างมาก

“พันดาว โฮมสเตย์” เป็นชื่อโครงการโคก หนอง นา ตั้งอยู่เลขที่ 95 หมู่ที่ 1 ตำบลพังตรุ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี มี คุณวรรณศักดิ์ สมบุญ หรือ คุณตี๋ เป็นเจ้าของและผู้ดูแล

คุณวรรณศักดิ์ สมบุญ หรือคุณตี๋ (ที่2จากขวา)

คุณตี๋เคยทำงานเป็นสจ๊วต บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) อยู่ 21 ปี หลังจากนั้นมาเป็นครูสอนภาษาอังกฤษให้กับหลายหน่วยงาน ก่อนที่จะเกิดแนวคิดทำโฮมสเตย์ โดยมีจุดประสงค์ต้องการให้ผู้คนมาพักผ่อน สัมผัสกับธรรมชาติ คลุกคลีกับวิถีและอาหารแบบชาวบ้านท้องถิ่น พร้อมไปกับมีบริการนวดไทยและอบสมุนไพรเพื่อให้ลูกค้าผ่อนคลาย

จุดเริ่มต้น “พันดาว โฮมสเตย์” โคก หนอง นา เกิดขึ้นเมื่อภาคราชการเปิดโครงการอบรมการทำสวนเกษตรผสมผสานแบบโคก หนอง นา ขึ้น คุณตี๋สนใจจึงทำแผนโครงการเสนอเข้าไปพิจารณาแข่งขัน ปรากฏว่าได้รับการอนุมัติ จากนั้นจึงลงมือดำเนินการจัดทำโครงการโคก หนอง นา ตามขั้นตอนที่มีหลักเกณฑ์มาตรฐานอันมีองค์ประกอบด้วย พื้นที่ทำนา พื้นที่ปลูกพืชไม้ผลชนิดต่างๆ ทั้งไม้ล้มลุก ผลไม้ และไม้เศรษฐกิจ รวมถึงการสร้างบ่อเก็บน้ำไว้ใช้ในยามจำเป็น

ผักสวนครัวและสมุนไพรที่เก็บมา

โครงการโคก หนอง นา ที่คุณตี๋ทำใช้เวลาเพียง 6 เดือน ก็สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ได้อย่างพอใจ เป็นไปตามเป้าหมาย ทุกกิจกรรมดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ สมบูรณ์ ตรงตามเกณฑ์มาตรฐานทุกอย่าง ถือว่าประสบผลสำเร็จอย่างดีเยี่ยมในเวลาสั้นแม้จะเป็นมือใหม่ก็ตาม

ผลสำเร็จจากการทำโครงการโคก หนอง นา สร้างประโยชน์กับธุรกิจโฮมสเตย์ได้อย่างเต็มที่ ไม่ว่าจะเป็นการนำสมุนไพรหลายชนิดไปใช้ในกระบวนการอบสมุนไพร พืชผัก ผลไม้หลายอย่างปลูกแบบหมุนเวียน อย่างมะเขือ แตงกวา ฟัก แฟง กระเจี๊ยบ มะละกอ ชมจันทร์ ฯลฯ หรือกลุ่มสมุนไพรที่ปลูกเป็นหลัก อย่างพริก ข่า ตะไคร้ ใบมะกรูด ฯลฯ ถูกนำไปใช้ประกอบอาหาร เป็นการพึ่งพาตัวเองโดยไม่ต้องใช้เงิน ช่วยลดต้นทุน

สมุนไพรที่เก็บมาเตรียมมาสู่ขั้นตอนทำลูกประคบ
ลูกประคบสมุนไพร

“พืชผักเหล่านี้มีความสมบูรณ์มากเพราะปลูกแบบอินทรีย์ใช้ปุ๋ยจากมูลวัวและเศษผัก ผลไม้ที่เหลือจากการประกอบอาหาร นำมาผลิตเป็นปุ๋ยหมัก ปุ๋ยพืชสด น้ำหมัก ตามสัดส่วนมาตรฐานของทางราชการ ปุ๋ยจากธรรมชาติที่ผลิตขึ้นเองล้วนเสริมสร้างคุณภาพและความสมบูรณ์ให้กับพืชทุกชนิด มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม ทั้งยังมีแหล่งน้ำไว้ใช้ได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่ขาดแคลน มีปริมาณพอเพียงที่นำมาใช้ประโยชน์ได้ตลอดทั้งปี”

“พันดาว โฮมสเตย์” โคก หนอง นา ถือเป็นห้องเรียนการเกษตรที่สามารถเรียนรู้ ศึกษา แนวทางวิถีการทำเกษตรกรรมทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติที่ถูกต้องได้อย่างครบวงจร นอกจากนั้น บรรยากาศภายในโคก หนอง นา ยังได้สร้างความสุข ความรื่นรมย์ให้กับบรรดาแขกที่มาพักได้เสพความเป็นธรรมชาติอย่างเต็มอิ่มในคราวเดียว ถือเป็นการคืนกำไรให้ลูกค้าอย่างเต็มจำนวน

บ้านพักริมน้ำมีความเป็นธรรมชาติ

สำหรับธุรกิจโฮมสเตย์ของคุณตี๋มีชื่อว่า Pundao homestay Kanchanaburi. ตัวบ้านพักสร้างขึ้นจากไม้สักที่ครอบครัวปลูกไว้ จำนวน 4 หลัง ออกแบบให้มีเอกลักษณ์ความเป็นไทยแบบชนบท มีความโปร่ง เย็นสบาย ทั้งยังรายล้อมด้วยต้นไม้เล็ก-ใหญ่ มีทั้งแบบห้องพักคู่และแบบครอบครัว ภายในโฮมสเตย์มีนวดไทยและอบสมุนไพรขนาดห้องอบสมุนไพรสามารถให้บริการลูกค้าได้ 5-6 ท่าน ใช้ตะไคร้ ใบมะกรูดจำนวนมากที่ปลูกในแปลงสวนเกษตรเป็นวัตถุดิบหลัก

Pundao homestay Kanchanaburi. เป็นสถานที่พักที่มีความเงียบสงบ ล้อมรอบด้วยบรรยากาศธรรมชาติของท้องทุ่งนา ต้นไม้ ลมเย็นสบาย อากาศดี ไม่ต้องเผชิญกับภาวะมลพิษทางเสียงและอากาศเหมาะกับการพักผ่อนจริงๆ นอกจากนั้น ลูกค้ายังสามารถเดินทางท่องเที่ยวยังมีแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ ได้แก่ ต้นจามจุรียักษ์ วัดเก่าสมัยอยุธยาหลายแห่ง

กระโจมอบสมุนไพรแบบดั้งเดิม ก่อนเปลี่ยนมาเป็นห้องอบสมุนไพรในปัจจุบัน

โดยทางโฮมสเตย์รับเฉพาะลูกค้าที่จองล่วงหน้าเท่านั้น เนื่องจากต้องตระเตรียมความพร้อมไว้ล่วงหน้าทั้งอาหาร ที่พัก และอื่นๆ

สอบถามรายละเอียดเข้าเยี่ยมชมโครงการโคก หนอง นา “พันดาว โฮมสเตย์” เฟซบุ๊ก : Pundao homestay @kan หรือจองบ้านพักได้ที่ Pundao homestay Kanchanaburi