อาหารไก่ชั้นยอดโปรตีนสูง “หนอนแมลงวันลาย” ช่วยลดต้นทุนอาหารสัตว์

“หนอนแมลงวันลาย” ดูแลง่าย เป็นแหล่งอาหารจากขยะอินทรีย์สู่อาหารโปรตีนชั้นเลิศ เป็นแมลงที่ไม่เป็นพาหะนำโรค ไม่เป็นศัตรูพืช และไม่ก่อให้เกิดความรำคาญต่อชุมชน พบได้บริเวณพุ่มไม้ทั่วไปในธรรมชาติ กินน้ำและน้ำหวานเป็นอาหาร

หนอนแมลงวันลายจึงเป็นอาหารโปรตีนคุณภาพสูงสำหรับสัตว์เลี้ยง โดยเฉพาะสัตว์เศรษฐกิจที่เป็นสัตว์สวยงาม เช่น ปลาคาร์พ ปลาสวยงาม เป็นต้น เปรียบเทียบโปรตีนในแมลงต่างๆ หนอนแมลงวันน้ำหนักแห้ง 100 กรัม จะให้โปรตีนประมาณ 9-65 กรัม
วงจรชีวิตหนอนแมลงวันลาย ขึ้นอยู่กับการเลี้ยง ถ้าอาหารที่ให้หนอนกินมีโปรตีนสูงวงจรชีวิตหนอนจะสั้น การเลี้ยงเพื่อไปทำอาหารให้สัตว์ ไข่หนอน 1 กรัม ระยะเวลาเลี้ยง 10 วัน จะได้หนอนสีขาว 3 กิโลกรัม หนอนอนุบาล 1 กรัม ระยะเวลาเลี้ยง 10-14 วัน เพื่อให้เป็นดักแด้ จะได้หนอนดักแด้หรือตัวดำ 3-5 กิโลกรัม สามารถนำหนอนที่ระยะเป็นสีขาวไปให้ไก่ เป็ด และปลา ภายในฟาร์มก็จะหมุนอาหารนี้ให้เป็นแหล่งโปรตีนสะอาดมาเลี้ยงสัตว์ในฟาร์มเพื่อลดต้นทุน แล้วก็จะได้ปุ๋ยจากมูลหนอนมาปลูกผักอินทรีย์
เนื่องจากหนอนแมลงวันลาย หรือหนอนแม่โจ้ ตัวโตเต็มวัยมีไขมัน 30 เปอร์เซ็นต์ โปรตีน 40 เปอร์เซ็นต์ โอเมก้า 3, 6, 9 มีฤทธิ์ช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตเชื้อก่อโรคต่างๆ เหมาะที่จะนำมาใช้เลี้ยงไก่ ปลาสวยงาม ตลาดรับซื้อตัวเป็นๆ ในราคากิโลกรัมละ 400-500 บาท หนอนอบแห้งกิโลกรัมละ 1,200-1,400 บาท ตลาดยังมีความต้องการมาก

🪰 มีรอบวงจรชีวิต 5 ระยะ ได้แก่
🔻ระยะตัวเต็มวัย (แมลง)
ขนาดลำตัวยาวประมาณ 16 มิลลิเมตร มีอายุ 8-15 วัน ใช้ชีวิตส่วนใหญ่ในธรรมชาติที่มีพุ่มไม้ ใบไม้สีเขียว จับคู่ผสมพันธุ์ ตัวเมียจะวางไข่ไว้บริเวณใกล้ๆ กับขยะอินทรีย์ จำนวนไข่ประมาณ 400-900 ฟองต่อตัว
🔻ระยะไข่
เป็นรูปวงรี ยาวประมาณ 1 มิลลิเมตร สีเหลืองอ่อนหรือสีครีม ไข่จะมีสีเข้มขึ้นตามระยะเวลา ใช้เวลา 3-4 วัน ในการฟักเป็นตัวหนอน
🔻ระยะตัวหนอน
เป็นระยะที่กินขยะอินทรีย์เป็นอาหาร มีลักษณะตัวอวบอ้วน แบน สีขาวครีม ขนาดตัวยาวตั้งแต่ 3-26 มิลลิเมตร น้ำหนักประมาณ 0.2 กรัม ตัวหนอนจะลอกคราบ 8 ครั้งก่อนเข้าดักแด้
🔻ระยะตัวหนอนก่อนเข้าดักแด้
ระยะรอยต่อระหว่างตัวหนอนกับดักแด้ เป็นระยะที่เหมาะในการนำไปใช้ประโยชน์
🔻ระยะดักแด้
ลำตัวจะมีสีดำเข้มและผิวแห้งแข็ง ใช้เวลาฟักเป็นตัวแมลงประมาณ 10-15 วัน หรือนานกว่านั้นขึ้นกับสภาพอากาศ
การเลี้ยงหนอนก็เป็นส่วนหนึ่งในวงจร และลดขยะที่ตกค้างที่เหลือแต่ละวัน การเลี้ยงหนอนใช้ทุกส่วนมาใช้ประโยชน์ได้หมด มูลหนอนนำมาเป็นปุ๋ย ของเสีย ขยะเปียกเป็นอาหารหนอนและไก่ ของเสียหนอนกินก่อน และตามมาด้วยไก่ เศษอาหาร ขยะเปียก ไม่ต้องเกิดภาวะเน่าเสีย
แหล่งโปรตีนอาหารแห่งอนาคต ระยะที่สามารถนำแมลงวันลายไปใช้ประโยชน์ได้มากที่สุดคือ ระยะที่ยังเป็นตัวหนอน ซึ่งสามารถทำให้แห้งแล้วป่นเป็นอาหารสัตว์ ช่วยลดการใช้ถั่วเหลืองได้หลายตันเนื่องจากให้พลังงานโปรตีนสูง

ด้วยธรรมชาติของแมลงชนิดนี้ที่วางไข่บนเศษผัก ผลไม้ หรือในถังน้ำหมักที่มีกลิ่นเปรี้ยวอยู่แล้ว เมื่อไข่เจริญเติบโตเป็นหนอน ขยะอินทรีย์ต่างๆ จึงเป็นอาหารชั้นเลิศของหนอนแมลงวันลาย ซึ่งหนอนแมลงวันลายกินอาหารได้เร็วกว่าไส้เดือนดินถึง 5 เท่า และยังมีกรดลอริกที่ยับยั้งเชื้อที่ก่อโรคต่างๆ หนอนแมลงวันลายจึงเป็นอาหารโปรตีนคุณภาพสูงสำหรับสัตว์เลี้ยง โดยเฉพาะสัตว์เศรษฐกิจที่เป็นสัตว์สวยงาม เช่น ปลาคาร์พ ปลาสวยงาม เป็นต้น

การเลี้ยงหนอนแมลงวันลายจำเป็นต้องมีโรงเรือนหรือมุ้งครอบ เพื่อจำกัดเนื้อที่เพาะพันธุ์ ป้องกันการบินออกไปของแมลงวันบิน และป้องกันแมลงวันหรือสัตว์อื่นเข้ามาผสมอาจจะนำเชื้อโรคมาแพร่ได้ ที่สวนทำโรงเรือนมุ้งลวดก็เพียงพอแล้ว การเลี้ยงหนอนแมลงวันจึงมีต้นทุนที่ต่ำมาก เป็นการลงทุนที่คุ้มค่าเลยทีเดียว

ถ้าสนใจสอบถามหรือแวะมาชมได้ที่ คุณอ้อ หรือ คุณสิริ จันทประแดง หมู่ที่ 5 ตำบลบางโขมด อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี โทร. 098-347-1729

#เทคโนโลยีชาวบ้าน #Technologychaoban #หนอนแมลงวัน #อินทรีย์ #ขยะอินทรีย์