“อนาคตเกษตรไทยในยุคดิจิทัล” เวทีของเกษตรกรรุ่นใหม่ ไขเคล็ดลับตลาดออนไลน์

เทคโนโลยีชาวบ้าน จัดงานสัมมนายิ่งใหญ่ส่งท้ายปี! “อนาคตเกษตรไทยในยุคดิจิทัล” เวทีของเกษตรกรรุ่นใหม่ ไขเคล็ดลับตลาดออนไลน์

เทคโนโลยีชาวบ้าน ในเครือบริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดสัมมนา “อนาคตเกษตรไทยในยุคดิจิทัล” เพื่อเป็นแนวทางสำหรับเกษตรกรในยุคที่การตลาดออนไลน์มีการแข่งขันการใช้สื่อโซเชียลมีเดียสูง เพื่อเป็นช่องทางตลาดให้กับเกษตรกรไทย และยังเป็นแนวทางการผลิตสินค้าเกษตรให้กับเกษตรกรที่ต้องการขยายพื้นที่ตลาด โดยงานมีขึ้น 13.00-16.00 น. วันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2566 ที่ห้องประชุมใหญ่ อาคารหนังสือพิมพ์ข่าวสด จตุจักร กรุงเทพฯ

ในงานได้รับเกียรติจาก นายไชยา พรหมา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ บรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “อนาคตเกษตรไทยในยุคดิจิทัล” พร้อมทั้งผู้บริหารระดับกระทรวงอีกหลายท่านเข้าร่วมงาน อาทิ นายณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์ อธิบดีกรมการข้าว นายวัชรพงษ์ แก้วหอม รองอธิบดีกรมหม่อนไหมรักษาราชการแทนอธิบดีกรมหม่อนไหม นางสาวเยาวนิตย์ บุรีรักษา เลขานุการกรมปศุสัตว์ ดร.วิชาญ อิงศรีสว่าง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) นางสาววรรธนพร เทียมปฐม นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร

นอกจากนี้ ยังมีเวทีเสวนาเชิงวิชาการ ในหัวข้อ “สินค้าเกษตรแบบไหนที่ตลาดต้องการ” ที่มีหน่วยงานที่คัดกรองสินค้าเกษตรก่อนถึงมือผู้บริโภคมาให้คำแนะนำ ได้แก่ นายอภิวัฒน์ สุขพันธ์ ผู้อำนวยการสายงานบริหารพื้นที่ ตลาดสี่มุมเมือง นางสาววรรณพร บัณฑิตภูวนนท์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาสหกรณ์การเกษตร 2 กรมส่งเสริมสหกรณ์ นางสาวกุลพิพิทย์ จันทร์บวย ผู้อำนวยการกองส่งเสริมมาตรฐาน สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

และที่พลาดไม่ได้ คือ influencer Marketing ตัวยงสายเกษตร นายอรรถกร เอี่ยมเจริญ ที่ผันตัวจากพนักงานหนุ่มออฟฟิศทำงานเอเจนซี่โฆษณา มาทำเกษตรกรรม และขายต้นไม้ออนไลน์ จากสวนต้นไม้เล็กๆ ขยับขยายช่องทางการตลาดออนไลน์ด้วยตัวเอง จนเติบโตเป็นธุรกิจเกษตรขนาดใหญ่ สร้างรายได้ช่วงโควิด-19 กว่า 30 ล้านบาทต่อปี มาสอนเทคนิคการทำการตลาดออนไลน์ “ขายง่าย ด้วยปลายนิ้ว” สร้างรายได้ 7 หลักต่อเดือนมาแล้ว

📆วันศุกร์ 10 พฤศจิกายน 2566
⏰เวลา 13.00-16.00 น.
📍ที่ห้องประชุม อาคารหนังสือพิมพ์ข่าวสด
.
📌สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสแกนคิวอาร์โค้ดได้เข้าร่วมฟังสัมมนาฟรีได้ที่นี่! >> https://forms.gle/4iY59GJke8pWXroh8
.
📱หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่อินบ็อกเพจ : Technologychaoban – เทคโนโลยีชาวบ้าน
.