วันแม่เงินสะพัด 1.3 หมื่นล.

ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยว่า ได้สำรวจทัศนคติและพฤติกรรมของประชาชนเกี่ยวกับวันแม่ พบว่า ปีนี้จะมีเงินสะพัดในระบบเศรษฐกิจถึง 13,054.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.7% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าที่มีเพียง 12,4711.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3.8% เนื่องจากเป็นช่วงวันหยุดยาว นิยม พาครอบครัวและแม่ไปท่องเที่ยว แต่ยังไม่คึกคักเท่าที่ควรเพราะยังระมัดระวังการจับจ่ายใช้สอย

“เทศกาลวันแม่ใช้จ่ายมากเป็นวันพิเศษ แต่ปีนี้ขยายตัวต่ำกว่า 3% ถือว่าเป็นสัญญาณไม่ปกติ สะท้อนประเทศมีปัญหาทางการเงิน ไม่เคยขยายตัวถึง 4% ตั้งแต่ปี 2555 สอดคล้องความเชื่อมั่น ผู้บริโภคที่ยังระมัดระวังการใช้จ่าย เพราะมองว่าเศรษฐกิจจะ ฟื้นตัวอย่างช้าๆ สะท้อนภาพว่า ไม่มีกำลังซื้อจริงๆ ในบางธุรกิจ กระจุกตัวแค่บางภาคเท่านั้น เช่น การส่งออก และการท่องเที่ยว”

สิ่งที่ลูกจะทำช่วงวันแม่มากที่สุด 33% สวมกอดแม่และบอกรักแม่ รองลงมา 27.8% มอบดอกไม้-กราบเท้าแม่ อีก 27.6% แสดงความกตัญญู 10.6% ทำตามสิ่งที่แม่เคยขอไว้ ส่วนของขวัญ ยอดนิยมมอบให้แม่ อันดับ 1 ให้เงินสด หรือทอง

ขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด